Slik rapporterer iOS og macOS lagringskapasiteten

Lagringskapasiteten som står oppført i produktspesifikasjonene, kan avvike fra lagringskapasiteten som rapporteres på iPhone, iPad, iPod eller Mac.

Produktspesifikasjonene bruker desimalsystemet

Produsenter av lagringsenheter måler lagringskapasitet ved bruk av desimalsystemet (10-tallsystemet). Derfor finner du følgende uttrykk på produktemballasjen og i produktspesifikasjoner på Internett:

1 GB = 1 milliard byte og 1 TB = 1 billion byte. Faktisk kapasitet er lavere etter formatering.

Noe av lagringskapasiteten på alle lagringsenheter, inkludert på iPhone, iPad, iPod og Mac, brukes av formateringen. Andre faktorer, for eksempel operativsystemet som er installert på enheten, tar opp ytterligere lagringsplass.

iOS og macOS bruker desimalsystemet

Operativsystemet på iPhone, iPad, iPod touch og Mac rapporterer lagringskapasitet med desimalsystemet (10-tallsystemet), som kalkulerer 1 GB som 1 milliard byte. Dette er det samme målesystemet som brukes på produktemballasjen og i produktspesifikasjoner.

iOS 10 og eldre, Mac OS X Leopard og eldre, Microsoft Windows og watchOS bruker binærsystemet (2-tallsystemet), som kalkulerer 1 GB som 1 073 741 824 byte. Forskjellen på målingene i desimal- og binærsystemet er grunnen til at den rapporterte lagringskapasiteten avviker fra lagringskapasiteten som oppgis på produktemballasjen eller i produktspesifikasjonene.

Les mer

Diskverktøy-appen kan også vise små forskjeller i lagringskapasitet, spesielt for SSD-stasjoner og flash-lagerenheter, på grunn av den ekstra plassen som brukes av EFI-partisjonen, gjenopprettingspartisjonen, blokker for slitasjeutjevning (wear-leveling), skrivebufferområdet, metadata, reserveblokker, blokker som blir skadet ved bruk og blokker som er skadet ved levering.

Hvis du ønsker mer informasjon om administrasjon av lagringsplass på enhetene dine, kan du se:

Publiseringsdato: