Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger i iOS-oppsettassistenten

Les om hvordan du bruker iOS-oppsettassistenten til å konfigurere proxyer eller andre avanserte valg for nettverkskonfigurasjon for et virksomhetsmiljø.

Hvis du er systemadministrator for en virksomhet, må du anbefale brukerne om å konfigurere de nye enhetene deres for avanserte nettverkskonfigurasjoner med iOS-oppsettassistenten.

 1. På Hei-skjermen trykker du på Hjem-knappen eller sveiper opp.

 2. Velg et språk.

 3. Velg land eller region.

 4. Velg Konfigurer manuelt på Hurtigstart-skjermbildet.

 5. På Velg et Wi-Fi-nettverk-skjermen trykker du på Hjem-knappen eller trykker og holder inne sideknappen i to sekunder.

 6. Trykk på Wi-Fi-innstillinger.

 7. Ved siden av nettverksnavnet trykker du på infoknappeninfoknappen.

Fra denne skjermen kan du justere følgende innstillinger:

 • Sette opp en HTTP-proxy

 • Definere statiske nettverksinnstillinger

 • Slå på BootP

 • Konfigurere DNS

Publiseringsdato: