Det å koble sammen to Macer i et nettverk direkte med en Thunderbolt 3-kabel krever Thunderbolt-aktiverte servere

Macer støtter nettverk mellom to Thunderbolt-servere med en kompatibel Thunderbolt-kabel.

Hvis du har problemer med Thunderbolt 3-nettverket eller ble omdirigert til denne siden da du koblet Macen til en annen server, må du undersøke følgende:

  • Påse at datamaskinen støtter Thunderbolt 3 over USB-C. Hvis du ikke er sikker, må du spørre produsenten.

  • Koble Macen direkte til den andre datamaskinen, ikke via en USB-C-hub. USB-C-huber støtter ikke Thunderbolt 3-tilkoblinger mellom portene.

  • Bruk en kabel som støtter Thunderbolt 3. Ikke alle USB-C-kabler støtter kravene til Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 (USB-C)-kabelen fra Apple støtter for eksempel en Thunderbolt 3-tilkobling, men en USB-C-ladekabel gjør ikke det.

  • Hvis du kobler en Mac med Thunderbolt 3 til en Mac med Thunderbolt 2, må du bruke en Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapter fra Apple og en Thunderbolt 2-kabel.

Hvis du trenger mer hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte eller lager en Genius Bar-avtale.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: