Om GarageBand for iOS 2.3 og tredjepartsapper for skylagring på iOS 11

I GarageBand for iOS 2.3 lagrer GarageBand for iOS sanger lokalt på iPhone, iPad eller iPod touch, eller kun i iCloud Drive.

I iOS 11 kan du bruke GarageBand for iOS 2.3 sammen med appen Filer for å administrere GarageBand-prosjektene dine. Selv om appen Filer støtter tredjepartstjenester for skylagring, kan du ikke lagre GarageBand-prosjekter i følgende skylagringstjenester:

 • DropBox

 • Google Disk

 • Box

 • Microsoft OneDrive

GarageBand lagrer prosjekter som en pakke – en samling med lydfiler og andre ressurser som brukes i et prosjekt, samlet i én enkelt fil. Tjenestene nevnt ovenfor støtter ikke GarageBand-prosjekter eller apper fra tredjeparter som oppretter iOS-pakker.

Når du oppretter en ny sang, må du sørge for å opprette sangen i iCloud Drive eller lokalt på enheten din.

 1. Trykk på Bla gjennom i leseren Mine sanger.

 2. På Bla gjennom-menyen trykker du på iCloud Drive eller På [enhet].

 3. Hvis du velger iCloud Drive, trykker du på GarageBand for iOS-mappen. Hvis du velger På [enhet], trykker du på GarageBand-mappen.

 4. Trykk på Opprett dokument. Når du arbeider med sangen, lagrer GarageBand den automatisk på plasseringen du velger, inntil du flytter den.

Leseren Mine sanger i visning for gjennomgang

Flytt eller kopier GarageBand-prosjekter til en annen plassering

Hvis du vil flytte eller kopiere et eksisterende prosjekt til en annen plassering, må du sørge for at du flytter det til en plassering på enheten din eller i iCloud Drive. Ikke prøv å flytte eller kopiere prosjektet til DropBox, Google Disk, Box eller Microsoft OneDrive.

 1. Finn sangen i leseren Mine sanger eller i appen Filer. Trykk på Bla gjennom for å se etter sangen, trykk på Nylige for å se nylig brukte filer, eller skriv inn navnet på sangen i søkefeltet.

 2. Trykk på Velg og deretter på sangen du vil kopiere eller flytte, slik at et hakemerke vises på sangen.

 3. Trykk på Flytt, og velg deretter iCloud Drive eller På [enhet].

 4. Trykk på Flytt eller Kopier, avhengig av plasseringen du har valgt.

Hvis du har flyttet en GarageBand for iOS-prosjektfil til en skytjeneste fra en tredjepart på Mac, har du ikke tilgang til filen på iOS-enheten din ved bruk av den samme tjenesten. På Mac må du sørge for at GarageBand for iOS-prosjekter vises i GarageBand for iOS-mappen i iCloud Drive.

Finn ut mer

 • Kontakt produsenten eller tredjeparts skytjenesten du bruker, for tilgjengelige kompatibilitetsoppdateringer.

 • Finn ut mer om appen Filer.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: