Administrere kontrollfunksjoner i iTunes for Windows

Bruk foreldre-, bedrifts- og utdanningskontrollene i iTunes til å begrense innhold.

Denne artikkelen gjelder bare for iTunes 7.1 eller nyere som kjører på Windows-maskiner.

Systemadministratorer kan bruke foreldre-, bedrifts- og utdanningskontroller i iTunes for Windows til å angi innholdsbegrensninger.

Fremgangsmåtene i denne artikkelen bruker Registry Editor (Regedit.exe) til å gjøre endringer i Windows-registeret. Selv om du har erfaring med å bruke Registry Editor, bør du sikkerhetskopiere registeret først. Hvis du gjør en feil, kan det føre til problemer med datamaskinen eller hindre Windows fra å starte.

Registernøkler for foreldrekontroll

Det er to registernøkler som administrerer foreldrekontroller for iTunes for Windows.

I Windows XP og 32-bits Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

I 64-bits Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Angi foreldrekontrollvalg

Den brukerspesifikke verdien [SID] er en strengrepresentasjon av en brukerkontos sikkerhets-ID. Den ser vanligvis slik ut: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Alle brukerkontoer har forskjellige brukerspesifikke verdier [SID]. Derfor kan iTunes lagre entydige foreldrekontrollvalg for hver enkelt bruker i HKEY_LOCAL_MACHINE. For å angi foreldrekontrollvalg som skal arves av nye brukerkontoer, oppretter du dem under følgende registernøkler:

På 32-bits Windows-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

På 64-bits Windows-systemer

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 og nyere versjoner bruker verdiene under disse nøklene når brukerspesifikke verdier [SID] ikke eksisterer.

iTunes lagrer foreldrekontrollvalg i fem registerverdier. iTunes bruker disse verdiene når foreldrekontroller er låst:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 og nyere versjoner bruker disse verdiene når brukerspesifikke verdier [SID] ikke eksisterer:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes bruker disse verdiene når foreldrekontroller er ulåst:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Verdier for UserFlags og AdminFlags

UserFlags- eller AdminFlags-navn

Heksadesimal verdi

(bare ved manuell redigering av klientregisterverdien)

Desimal verdi

(bare ved distribusjon av registerverdi via gruppepolicy)

Notater

kParentalFlags_Locked

0x00000001

1

kParentalFlags_DisablePodcasts

0x00000002

2

kParentalFlags_DisableMusicStore

0x00000004

4

kParentalFlags_DisableSharing

0x00000008

8

kParentalFlags_DisableExplicitContent

0x00000010

16

kParentalFlags_DisableRadio

0x00000020

32

Dette flagget deaktiverer bare internett-radio. Det deaktiverer ikke Apple Music-radiostasjoner.

kParentalFlags_RestrictMovieContent

0x00000040

64

kParentalFlags_RestrictTVShowContent

0x00000080

128

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_RestrictGames

0x00000200

512

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_AllowITunesUAccess

0x00040000

262144

lagt til i iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

lagt til i iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000

1048576

lagt til i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000

2097152

lagt til i iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000

4194304

lagt til i iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow

0x01000000

16777216

lagt til i iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing

0x02000000

33554432

lagt til i iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks

0x04000000

67108864

lagt til i iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog

0x08000000

134217728

lagt til i iTunes 11.3

Verdier for UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registerverdiene er ikke dokumentert offentlig. Systemadministratorer jobber vanligvis bare med foreldrekontrollvalgene som er angitt i registerverdiene UserFlags og AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit og UserTVShowsLimit

Disse registerverdiene representerer ulåste foreldrekontroller. De angis under HKEY_CURRENT_USER-nøkkelen, så brukere kan redigere dem selv om de ikke har utvidede rettigheter. Du bør derfor ikke bruke registerverdiene hvis du ikke vil at brukere skal kunne endre foreldrekontroller som du angir.

iTunes følger kun begrensningene som er angitt i registerverdiene UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID og UserGamesLimit når:

 • Ingen verdi er angitt for AdminFlags i HKEY_LOCAL_MACHINE

 • kParentalFlags_Locked-bit i AdminFlags-verdien er satt til 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit og AdminTVShowsLimit

Disse registerverdiene representerer låste foreldrekontroller. De er angitt under HKEY_LOCAL_MACHINE-nøkkelen, og brukere må ha utvidede rettigheter for å kunne redigere dem.

iTunes ser etter en AdminFlags-verdi for gjeldende bruker som viser at kontrollene er låst. Hvis verdien finnes, bruker iTunes den og ignorerer alle Userxxx-verdier under HKEY_CURRENT_USER.

I dette tilfellet gjenspeiler kanskje ikke Adminxxx-verdiene de gjeldende foreldrekontrollinnstillingene hvis kontrollene ikke er låst. Bare Userxxx-verdiene vedlikeholdes, men de låste kontrollene i AdminFlags oppdateres.

Forhåndskonfigurere foreldrekontroller

For å forhåndskonfigurere foreldrekontroller, må du angi de tre registerverdiene i registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls for hver brukerkonto.

Bruk en av disse metodene for å gjøre dette:

 • Bruk iTunes til å konfigurere og låse foreldrekontrollvalgene for en bruker, og kopier deretter brukerens verdier til registernøklene for sikkerhetsidentifikatorene (SID) til andre brukerkontoer. Før du gjør dette må du kontrollere at du ikke trenger å angi flagg som ikke kan styres fra iTunes-brukergrensesnittet.

 • Bruk Registry Editor til å angi foreldrekontrollverdiene.

For å forhåndskonfigurere foreldrekontroller for brukerkontoer som ennå ikke er opprettet eller brukt, må du angi følgende verdier.

For 32-bits-versjoner av iTunes på 32-bits-versjoner av Windows, eller 64-bits-versjoner av iTunes på 64-bits-versjoner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

For 32-bits-versjoner av iTunes på 64-bits-versjoner av Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Hvis det ikke finnes noen kontospesifikke nøkler i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, bruker iTunes nøklene under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

For å hindre at brukere med begrensede rettigheter endrer foreldrekontrollene, må du kontrollere at kParentalFlags_Locked-verdien er angitt i AdminFlags-nøkkelen.

Når du angir disse flaggene, må du huske at:

 • Du kan ikke angi disse flaggene i iTunes-brukergrensesnittet.

 • Disse flagginnstillingene håndheves bare når du angir kParentalFlags_Locked-nøkkelen. Hvis du ikke låser AdminFlags, ignorerer iTunes innstillingene.

 • Du må angi disse flagginnstillingene i AdminFlags. Hvis du angir dem i UserFlags, håndheves de ikke.

UserFlags- eller AdminFlags-navn

Heksadesimal verdi

(bare ved manuell redigering av klientregisterverdien)

Desimal verdi

(bare ved distribusjon av registerverdi via gruppepolicy)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000

1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000

2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000

4194304

Hvis du for eksempel vil deaktivere innstillingen Søk etter enhetsoppdateringer, angir du AdminFlags' registerverdi til 0x40000000 (dvs. kParentalFlags_Locked | kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates).

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: