GarageBand for iOS: Sett sammen områder er ikke tilgjengelig

Sett sammen-funksjonen er ikke tilgjengelig for lydopptak, gitarforsterkeropptak og Apple Loops.

Sett sammen er bare tilgjengelig for opptak av fysiske instrumenter.

Publiseringsdato: