iPhone-batteri og -ytelse

Forstå ytelsen til iPhone og hvordan den påvirkes av batteriet.

iPhone er designet for å være enkel og lett å bruke. Dette er bare mulig gjennom en kombinasjon av avanserte teknologier og sofistikert teknisk arbeid. Et viktig teknologiområde er batteri og ytelse. Batterier er en kompleks teknologi, og det finnes flere variabler som bidrar til batteriytelse og relatert iPhone-ytelse. Alle oppladbare batterier er forbruksvarer og har begrenset levetid. Etter en stund forringes kapasiteten og ytelsen slik at de må byttes ut. Finn ut mer om iPhone-batterier og hvordan aldring av batteriet kan påvirke ytelsen til iPhone.

Om litium-ionbatterier

iPhone-batterier bruker litium-ionteknologi. Sammenlignet med eldre generasjoner batteriteknologi lader litium-ionbatterier raskere. De varer i tillegg lengre og har høyere krafttetthet, noe som gir deg lengre batterilevetid i en lettere pakke. Oppladbar litium-ionteknologi er for øyeblikket den beste teknologien du kan ha i enheten din. Finn ut mer om litium-ionbatterier.

Slik maksimerer du batteriytelsen

«Batterilevetid» er tiden det tar før en enhet må lades opp. «Batteriets driftstid» er tiden det tar før et batteri må erstattes. En faktor som påvirker batteriets driftstid og levetid, er kombinasjonen av tingene du bruker enheten til. Uansett hvordan du bruker enheten, finnes det hjelp å få. Driftstiden til batterier er relatert til den «kjemiske alderen», som er mer enn bare tiden som går. Den innebærer ulike faktorer, som antallet ladesykluser og hvordan batteriet ble brukt. Følg disse tipsene for å maksimere batteriytelsen og bidra til å forlenge batteriets driftstid. Oppbevar iPhonen for eksempel halvveis ladet når den skal lagres over lengre tid. Unngå å lade eller legge iPhone i varme omgivelser – for eksempel i direkte sollys – over lengre tid.

Når batterier kjemisk eldes

Alle oppladbare batterier er forbrukskomponenter som blir mindre effektive når de kjemisk eldes.

Når litium-ionbatterier eldes kjemisk, kan de holde på mindre lading. Dette fører til at det tar mindre tid mellom hver gang en enhet må lades på nytt. Dette kalles gjerne batteriets maksimale kapasitet – målingen av batteriets kapasitet sammenlignet med da batteriet var nytt. Batteriets evne til å levere maksimal umiddelbar ytelse, eller «maksimal strømforsyning», kan også reduseres. For at telefonen skal fungere ordentlig, må elektronikken kunne hente strøm fra batteriet umiddelbart. En faktor som påvirker denne umiddelbare strømleveringen, er batteriets impedans. Batterier med høy impedans kan kanskje ikke levere nok strøm til systemet som trenger det. Batteriets impedans kan økes hvis batteriet har en høyere kjemisk alder. Batteriets impedans økes midlertidig ved lav ladestatus og i omgivelser med kalde temperaturer. I kombinasjon med høyere kjemisk alder økes impedansen betydelig. Dette er karakteristikker for batterikjemi som er vanlig for alle litium-ionbatterier i bransjen.

Når strømmen tas fra et batteri med høy impedans, faller batteriets spenning i større grad. Elektroniske komponenter krever en minstespenning for å fungere skikkelig. Dette inkluderer enhetens interne lagring, strømkretser og selve batteriet. Strømstyringssystemet avgjør batteriets evne til å levere denne strømmen, og det administrerer lastene for å opprettholde operasjonene. Når operasjonene ikke lenger kan støttes med strømstyringssystemets fulle evner, slås systemet av for å bevare disse elektroniske komponentene. Selv om denne avslutningen er tiltenkt fra enhetens perspektiv, kan den være uventet for brukeren.

Unngå uventede avslutninger

Det er mer sannsynlig at du opplever uventet avslutning når batteriet har lav ladetilstand, har høyere kjemisk alder eller befinner seg i lavere omgivelsestemperaturer. I ekstreme tilfeller kan avslutninger oppstå hyppigere, noe som gjør enheten upålitelig eller ubrukelig. iOS administrerer den maksimale ytelsen til iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generasjon), iPhone 7 og iPhone 7 Plus dynamisk for å hindre at enheten avsluttes uventet, slik at den fremdeles kan brukes. Denne administreringsfunksjonen for strømytelse finnes kun på iPhone, ikke på andre Apple-produkter. Fra og med iOS 12.1 finnes denne funksjonen på iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X. iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR har denne funksjonen fra og med iOS 13.1. Finn ut mer om ytelsesadministrering på iPhone 11 og nyere.

iPhone-ytelsesadministreringen fungerer ved å se på en kombinasjon av enhetstemperaturen, batteriets ladetilstand og batteriets impedans. Hvis disse variablene krever det, administrerer iOS den maksimale ytelsen til enkelte systemkomponenter dynamisk, slik som CPU og GPU, for å unngå uventede avslutninger. Som resultat av dette balanserer enhetens arbeidsmengder seg selv, slik at enheten oppnår en smidigere distribusjon av systemoppgaver i stedet for større, hurtige ytelseshopp på en gang. I noen tilfeller kan det hende at du ikke merker forskjeller i enhetens ytelse. Hvor godt endringen merkes, avhenger av hvor mye ytelsesadministrering som kreves for enheten.

I tilfeller som krever mer ekstrem ytelsesadministrering, kan du legge merke til effekter som

 • lengre oppstartstider for apper

 • lavere bildefrekvens ved rulling

 • dempet bakbelysning (som kan overstyres i Kontrollsenter)

 • lavere høyttalervolum, inntil -3 dB

 • gradvis bildefrekvensreduksjon i enkelte apper

 • at kamerablitsen i de mest ekstreme tilfellene deaktiveres som synlig i kameraets grensesnitt

 • at apper som oppdateres i bakgrunnen, kanskje må lastes inn på nytt ved start

Mange viktige områder berøres ikke av denne funksjonen for ytelsesadministrering. Noen av disse er:

 • kvalitet på mobilsamtaler og ytelse av nettverksgjennomløp

 • kvalitet på bilder og videoer

 • GPS-ytelse

 • stedsnøyaktighet

 • sensorer som gyroskop, akselerometer og barometer

 • Apple Pay

For batterier med lav ladetilstand og i lave omgivelsestemperaturer er endringer i ytelsesadministreringen midlertidige. Hvis et enhetsbatteri er kjemisk gammelt nok, kan endringer i ytelsesadministreringen være varige. Dette er fordi alle oppladbare batterier er forbruksvarer med begrenset levetid, som etter en stund må byttes ut. Hvis du påvirkes av dette og vil forbedre enhetens ytelse, kan det hjelpe å bytte ut enhetens batteri.

For iOS 11.3 og nyere

iOS 11.3 og nyere forbedrer ytelsesadministreringen ved å vurdere med jevne mellomrom hvilket nivå av ytelsesadministrering som må til for å unngå uventede avslutninger. Hvis batteritilstanden kan støtte de observerte kravene for maksimal strømforsyning, blir ytelsesadministrering redusert. Hvis en enhet avsluttes uventet igjen, økes ytelsesadministreringen. Denne gjennomgangen skjer regelmessig, slik at ytelsesadministreringen blir mer tilpasset.

iPhone 8 og nyere bruker et avansert maskinvare- og programvaredesign som gir et mer nøyaktig anslag av både strømbehovet og batteriets strømkapasitet for å maksimere systemets totale ytelse. Dette gjør at iOS kan forutse og unngå uventet avslutning mer presist. Som en følge av dette kan virkningene av ytelsesadministreringen være mindre merkbare på iPhone 8 og nyere. Over tid får de oppladbare batteriene i alle iPhone-modeller redusert kapasitet og toppytelse, og til slutt må de skiftes ut.

alternativ bildetekst

Batteritilstand

Med iOS 11.3 og nyere får iPhone 6 og nyere nye funksjoner for å vise batteritilstanden og anbefale hvis du trenger å bytte ut batteriet. Du finner disse i Innstillinger > Batteri > Batteritilstand (med iOS 16.1 eller nyere finner du disse i Innstillinger > Batteri > Batteritilstand og lading).

I tillegg kan du se om funksjonen for ytelsesadministrering, som administrerer maksimal ytelse dynamisk for å unngå uventede avslutninger, er slått på, og du kan velge å slå den av. Denne funksjonen slås kun på etter en enhets første uventede avslutning med et batteri som har nedsatt evne til å levere maksimal umiddelbar kraft. Denne funksjonen fungerer på iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generasjon), iPhone 7 og iPhone 7 Plus. Fra og med iOS 12.1 finnes denne funksjonen på iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X. iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR har denne funksjonen fra og med iOS 13.1. Finn ut mer om ytelsesadministrering på iPhone 11 og nyere. Effektene av ytelsesadministrering på disse nyere modellene kan være mindre merkbare på grunn av den mer avanserte maskinvaren og programvaren.

På enheter som oppdateres fra iOS 11.2.6 eller tidligere, er ytelsesadministrering i utgangspunktet deaktivert. Funksjonen aktiveres igjen hvis enheten på et senere tidspunkt slår seg av uventet.

Alle iPhone-modeller har grunnleggende ytelsesadministrering for å sørge for at batteriet og systemet generelt fungerer som de skal, og at interne komponenter er beskyttet. Dette inkluderer oppførsel i høye eller lave temperaturer, i tillegg til intern voltstyring. Denne typen ytelsesadministrering er påkrevd for sikkerhet og forventet oppførsel, og funksjonen kan ikke slås av.

alternativ bildetekst

Batteriets maksimale kapasitet

På Batteritilstand-skjermen finner du informasjon om maksimal kapasitet og evne til maksimal ytelse.

Maksimal kapasitet måler enhetens batterikapasitet i forhold til da den var ny. Et batteri får lavere kapasitet etter hvert som batteriet eldes kjemisk, og dette kan medføre færre timer med bruk mellom hver gang du må lade det. Avhengig av hvor lang tid som har gått fra en iPhone ble laget til den ble aktivert, kan batterikapasiteten vises som litt mindre enn 100 prosent.

Batterier fra iPhone 14-modeller og eldre er laget for å beholde 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten etter 500 komplette ladesykluser under ideelle forhold.* Batterier fra iPhone 15-modeller er laget for å beholde 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten etter 1000 komplette ladesykluser under ideelle forhold.* Med alle modeller avhenger den nøyaktige kapasitetsprosenten av hvordan enhetene brukes og lades til vanlig. Den ettårige garantien (toårige garantien i Tyrkia) inkluderer servicedekning for et defekt batteri i tillegg til rettigheter som er gitt etter lokal forbrukerlovgivning. Hvis garantien har utløpt, tilbyr Apple batteriservice mot en avgift. Finn ut mer om ladesykluser.

Når batteritilstanden reduseres, kan det samme skje med evnen til maksimal ytelse. På Batteritilstand-skjermen finner du delen Evne til maksimal ytelse. Der kan du se de følgende meldingene.

Ytelsen er normal

Når batteritilstanden kan støtte normal maksimalytelse og ikke bruker funksjonene for ytelsesadministrering, ser du denne meldingen:

Batteriet er for øyeblikket i stand til å yte maksimalt.

alternativ bildetekst

Ytelsesadministrering brukes

Når funksjoner for ytelsesadministrering er slått på, ser du denne meldingen:

Denne iPhonen slo seg uventet av fordi batteriet ikke var i stand til å levere ytelsen som trengs. Ytelsesadministrering har blitt aktivert for å forhindre at dette skjer igjen. Deaktiver…

Vær oppmerksom på at hvis du slår av ytelsesadministrering, kan du ikke slå funksjonen på igjen. Funksjonen blir slått på igjen automatisk hvis en ny uventet avslutning skjer. Alternativet for å slå av funksjonen blir også tilgjengelig.

alternativ bildetekst

Ukjent batteritilstand

Hvis iOS ikke er i stand til å fastslå enhetens batteritilstand, ser du denne meldingen:

iPhonen klarer ikke å fastslå batteriets tilstand. En Apple-autorisert serviceleverandør kan utføre service på batteriet. Mer om servicealternativer…

Dette kan være et resultat av at batteriet ikke er installert skikkelig, eller som følge av en ukjent batteridel.

alternativ bildetekst

Ytelsesadministrering er slått av

Hvis du deaktiverer funksjonen for ytelsesadministrering som er brukt, ser du denne meldingen:

Denne iPhonen slo seg uventet av fordi batteriet ikke var i stand til å levere ytelsen som trengs. Ytelsesadministrering, som kan beskytte mot dette, er slått av manuelt.

Hvis enheten avsluttes uventet igjen, blir funksjonene for ytelsesadministrering slått på igjen. Alternativet for å slå av funksjonen blir også tilgjengelig.

alternativ bildetekst

Redusert batteritilstand

Hvis batteritilstanden er betydelig redusert, ser du også meldingen nedenfor:

Batteriets tilstand er vesentlig redusert. En Apple-autorisert serviceleverandør kan erstatte batteriet med et nytt batteri med full ytelse og kapasitet. Mer om servicealternativer…

Denne meldingen indikerer ikke noe sikkerhetsproblem. Du kan fortsatt bruke batteriet. Men du merker kanskje flere problemer med batteriet og ytelsen. Et nytt batteri kan forbedre opplevelsen din. Mer om servicealternativer.

alternativ bildetekst

Viktig melding om batteriet

Hvis du ser meldingen nedenfor, kan ikke batteriet på iPhone verifiseres.  Denne meldingen gjelder for iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR og nyere modeller.

Kan ikke verifisere at iPhonen har et ekte Apple-batteri. Informasjon om batteritilstand er ikke tilgjengelig for dette batteriet. Finn ut mer...

Rapportert informasjon om batteritilstand er ikke tilgjengelig. Kontakt en Apple-autorisert serviceleverandør for å sjekke batteriet. Mer om servicealternativer.

alternativ bildetekst

Finn ut mer om denne meldingen når den vises på iPhone 11 og iPhone 11 Pro og nyere.

Få ytterligere hjelp

Hvis ytelsen til enheten din er påvirket av et eldet batteri og du vil ha hjelp med å få batteriet byttet, kontakter du Apple-kundestøtte for å få servicealternativer.

Finn ut mer om batteriservice og -resirkulering.

Rekalibrering av batteritilstandssystemet på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max

iOS 14.5 og nyere inkluderer en oppdatering for å rette opp i unøyaktige overslag i batteritilstandsrapporteringen for enkelte brukere. Systemet for batteritilstandsrapportering kalibrerer den maksimale kapasiteten og evnen til maksimal ytelse for batteriet i iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max på nytt.

Finn ut mer om rekalibrering av batteritilstandssystemet i iOS 14.5.

* Når du bruker iPhonen, går batteriet gjennom ladesykluser. Du fullfører en ladesyklus når du har brukt en mengde batteri som representerer 100 prosent av batteriets kapasitet. En fullstendig ladesyklus er normalisert mellom 80 og 100 prosent av den opprinnelige kapasiteten for å ta høyde for forventet reduksjon av batterikapasiteten over tid.

Publiseringsdato: