Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Deaktivering av Mail-tjenester på OS X Server

Du kan tilpasse hvilke Mail-tjenester som kjøres i OS X Server. Du kan for eksempel deaktivere POP hvis du bare vil bruke IMAP.

Server.app 3.1 og nyere inkluderer en global servicekontroll av Mail-serveren. Kontrollen sikrer at alle de ulike tjenestene knyttet til Mail-serveren, kjører hver gang Mail-serveren starter. Hvis du vil tilpasse OS X Mail-serveren, må du deaktivere denne funksjonen.

  1. Bruk denne Terminal-kommandoen for å deaktivere den globale tjenestekontrollen som utføres når Mail-tjenesten startes

    sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes

  2. Velg tjenestene du vil aktivere eller deaktivere. Alle de følgende tjenestene kan aktiveres (= yes) eller deaktiveres (= no) med serveradmin-kommandoen i Terminal. Som standard er alle satt til «yes» (ja).

    sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp = sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in = sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop = sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve =

  3. Stopp Mail-serveren og vent 30 sekunder til Mail-serveren har stoppet helt.

  4. Start Mail-serveren. Endringene ovenfor skal tre i kraft.

Ved behov kan du tilbakestille disse innstillingene til standardverdiene ved å sette hver innstilling til «yes» (ja) eller ved å sette skip_global_service_check til no (nei). Når Mail-serveren stoppes og startes igjen, blir tjenestene aktivert på nytt hvis de er satt til «ja».

Publiseringsdato: