Een Bluetooth-muis, -toetsenbord of -trackpad gebruiken met een Mac

Lees hier meer over het verbinden van Bluetooth-invoerapparaten met een Mac en krijg tips voor het gebruik ervan.

Wat is Bluetooth?

Bluetooth is een draadloze technologie die binnen een kort bereik verbindingen maakt tussen apparaten (zoals een Mac en een muis of toetsenbord) tot op een afstand van tien meter (ongeveer 30 voet).

Met Bluetooth kan een iPhone of iPad een ‘Persoonlijke hotspot’ aanmaken om een Mac toegang te geven tot het internet via een draadloze aanbieder. Lees meer over het maken van een persoonlijke hotspot met een iOS-apparaat.

Terug naar boven >

Achterhalen of een Mac Bluetooth heeft

Bij de meeste Macs is Bluetooth ingebouwd. Kies één van de volgende opties om te weten of een computer Bluetooth ondersteunt:

 • Zoek het Bluetooth-symbool Bluetooth-symbool in de menubalk. Als u het Bluetooth-symbool ziet, is de computer uitgerust met Bluetooth.
 • Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en klik op Bluetooth. Bluetooth is geïnstalleerd als u in de Bluetooth-voorkeuren een lijst met opties ziet om Bluetooth in te schakelen en het apparaat detecteerbaar te maken.
 • Kies in het menu Apple de optie Over deze Mac en klik vervolgens op Meer info. Selecteer Bluetooth in het onderdeel Hardware. Het systeem is uitgerust met Bluetooth als u in het onderdeel Hardware informatie erover ziet.
  Over deze Mac

Terug naar boven >

Een Mac koppelen met een Bluetooth-apparaat

Draadloze Bluetooth-apparaten worden met een computer verbonden via een proces dat koppelen wordt genoemd. Nadat u een apparaat hebt gekoppeld, maakt de Mac er automatisch verbinding mee wanneer het zich binnen bereik bevindt.

Als een Mac met een draadloos toetsenbord, draadloze muis of draadloos trackpad is geleverd, zijn deze vooraf gekoppeld. Schakel de apparaten in en de Mac wordt er automatisch mee verbonden wanneer de computer wordt opgestart.

Als u de draadloze Apple-apparaten afzonderlijk hebt aangeschaft, leest u hoe u deze met de Mac koppelt.

Nadat u een Bluetooth-apparaat met de Mac hebt gekoppeld, ziet u het apparaat in de lijst van de Bluetooth-voorkeuren:

Systeemvoorkeuren

Terug naar boven >

Een Bluetooth-apparaat verwijderen van een Mac

Volg deze stappen als u een Bluetooth-apparaat uit de lijst met apparaten van een Mac wilt verwijderen (loskoppelen):

 1. Kies het menu Apple > Systeemvoorkeuren en klik op Bluetooth.
 2. Plaats de muisaanwijzer over het apparaat dat u wilt verwijderen en klik op de knop knop Annuleer die naast de naam van het apparaat verschijnt.

Opmerking: nadat u een Bluetooth-apparaat hebt verwijderd, moet u het koppelingsproces herhalen om het opnieuw te gebruiken.

Terug naar boven >

Verbinding maken met Bluetooth na sluimerstand of opstarten

Bluetooth-apparaten zijn doorgaans even nadat het opstarten van de Mac is voltooid beschikbaar. Nadat de Mac uit de sluimerstand wordt gehaald, vindt de computer onmiddellijk de draadloze Apple-apparaten. Voor andere draadloze apparaten kan het tot vijf seconden duren alvorens ze worden herkend. U moet wellicht een knop van de draadloze muis indrukken om deze uit de sluimerstand te halen.

Sommige Bluetooth-apparaten, zoals audioheadsets, kunnen de verbinding verbreken om de batterijduur van het apparaat te maximaliseren wanneer gedurende een bepaalde tijd geen audio of gegevens worden ontvangen. Wanneer dit gebeurt, moet u wellicht een knop van het apparaat indrukken om het opnieuw te activeren. Controleer de documentatie van het apparaat voor meer informatie.

Terug naar boven >

De computer uit de sluimerstand halen met Bluetooth-apparaten

U kunt met de gekoppelde Bluetooth-muis klikken of een toets van een gekoppeld Bluetooth-toetsenbord indrukken om de Mac uit de sluimerstand te halen. U moet wellicht de spatiebalk van het toetsenbord indrukken.

Als de computer niet uit de sluimerstand wordt gehaald door met de muis te klikken of een toets in te drukken, moet u wellicht toestaan dat draadloze apparaten de computer uit de sluimerstand halen:

 1. Kies het menu Apple > Systeemvoorkeuren en klik op Bluetooth.
 2. Klik op Geavanceerd.
 3. Selecteer het aankruisvak naast Sta toe dat Bluetooth-apparaten deze computer uit de sluimerstand halen.
  Apparaten uit de sluimerstand halen

Terug naar boven >

Meerdere Bluetooth-apparaten verbinden met een enkele computer

In de officiële Bluetooth-specificaties wordt vermeld dat maximaal zeven Bluetooth-apparaten tegelijk met een Mac kunnen verbonden zijn.

In de praktijk mogen echter maximaal drie of vier apparaten tegelijk verbonden zijn, afhankelijk van het type gebruikte apparaten. Sommige apparaten vereisen meer Bluetooth-gegevens waardoor deze apparaten veeleisender zijn dan andere apparaten. Apparaten met een intensief gebruik van gegevens kunnen het aantal apparaten doen afnemen die tegelijk kunnen verbonden zijn.

Als een Bluetooth-apparaat niet verschijnt in de Bluetooth-voorkeuren of als het traag verbindt of niet naar behoren werkt, schakelt u de apparaten die u niet gebruikt uit of koppelt u ze los van de Mac.

Terug naar boven >

Storing met andere huishoudapparaten verhelpen

Bluetooth deelt de 2,4 GHz ISM-band met andere huishoudapparaten zoals draadloze telefoons, draadloze netwerken, babyfoons en magnetrons. Als u problemen met Bluetooth-apparaten ondervindt en vermoedt dat deze te wijten zijn aan een overbelasting van de frequentie, raadpleegt u AirPort en Bluetooth: potentiële bronnen voor draadloze storing voor meer informatie.

Terug naar boven >

Opstarttoetsen van een Bluetooth-toetsenbord indrukken

U kunt tijdens het opstarten toetsen indrukken om de Mac functies te laten uitvoeren zoals een opstartschijf selecteren, de herstelpartitie gebruiken of het NVRAM opnieuw instellen. Voor het beste resultaat bij het gebruik van een Bluetooth-toetsenbord wacht u totdat u het opstartgeluid hoort alvorens een toetscombinatie in te drukken.

Lees meer in Toetscombinaties bij het opstarten voor Macs.

Terug naar boven >

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: