macOS High Sierra

Standaardbewegingen van VoiceOver

Als je een trackpad gebruikt, kun je de standaardbewegingen van VoiceOver onder meer gebruiken om door de onderdelen op het scherm te navigeren en om met deze onderdelen te werken. Je kunt de standaardbewegingen niet aanpassen. "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Opmerking: Als voor een beweging niet wordt vermeld hoeveel vingers je moet gebruiken, gebruik je één vinger.

Algemeen

De trackpadcommando's en VoiceOver-bewegingen inschakelen

VO + twee vingers rechtsom draaien

De trackpadcommando's en VoiceOver-bewegingen uitschakelen

VO + twee vingers linksom draaien

Het schermgordijn in- of uitschakelen

Driemaal tikken met drie vingers

De spraakfunctie van VoiceOver in- of uitschakelen

Dubbel tikken met drie vingers

Navigatie

De VoiceOver-cursor in een horizontale of verticale lijn dwingen wanneer je een vinger over het trackpad sleept

De Shift-toets ingedrukt houden en een vinger horizontaal of verticaal slepen

De VoiceOver-cursor bij het volgende onderdeel plaatsen

Snel naar rechts bewegen

De VoiceOver-cursor bij het vorige onderdeel plaatsen

Snel naar links bewegen

Inhoud of de scrolbalk verplaatsen (afhankelijk van de instelling van de trackpadcommando's)

Drie vingers snel in een willekeurige richting bewegen

Naar het Dock gaan

Met twee vingers dubbel tikken bij de onderrand van het trackpad

Naar de menubalk gaan

Met twee vingers dubbel tikken bij de bovenrand van het trackpad

De programmakiezer openen

Met twee vingers dubbel tikken aan de linkerkant van het trackpad

De vensterkiezer openen

Met twee vingers dubbel tikken aan de rechterkant van het trackpad

Naar een ander gebied van het huidige programma springen

Op de Control-toets drukken en tegelijkertijd met één vinger het trackpad aanraken

Interactie

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor uitspreken of, als er geen onderdeel in de cursor staat, een geluidssignaal laten klinken om een leeg gebied aan te geven

Aanraken (tikken of slepen)

Een onderdeel selecteren

Ergens op het scherm dubbel tikken. Je kunt ook gesplitst dubbel tikken (eerst met één vinger aanraken en daarna met een andere vinger tikken).

Beginnen te werken met een onderdeel in de VoiceOver-cursor

Twee vingers snel naar rechts bewegen

Het werken met een onderdeel in de VoiceOver-cursor beëindigen

Twee vingers snel naar links bewegen

Eén pagina omlaag of omhoog scrollen

Drie vingers snel omhoog of omlaag bewegen

Een menu sluiten zonder een keuze te maken

Met twee vingers heen en weer zigzaggen

De waarde van een schuifknop, stappenregelaar, splitter of andere regelaar verhogen of verlagen

Snel omhoog (verhogen) of snel omlaag bewegen (verlagen)

Tekst

De huidige pagina lezen, vanaf het begin

Twee vingers snel omhoog bewegen

De webpagina lezen vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van de pagina

Twee vingers snel omlaag bewegen

De huidige scrolpagina lezen

Met drie vingers tikken

Het spreken onderbreken of hervatten

Met twee vingers tikken

Een beschrijving horen van het onderdeel in de VoiceOver-cursor

Driemaal tikken

De manier wijzigen waarop VoiceOver tekst leest (per woord, regel, zin of alinea)

Op de Command-toets drukken en tegelijkertijd met één vinger het trackpad aanraken

Rotor

De rotorinstellingen wijzigen

Met twee vingers een draaiende beweging maken

Op basis van de rotorinstelling naar het vorige onderdeel gaan

Snel omhoog bewegen

Op basis van de rotorinstelling naar het volgende onderdeel gaan

Snel omlaag bewegen

Als je andere bewegingen wilt aanpassen door er VoiceOver-commando's aan toe te wijzen, gebruik je trackpadcommando's. Zie VoiceOver-commando's toewijzen aan bewegingen voor meer informatie.