macOS High Sierra

Webcommando's

Met deze commando's kun je onder meer navigeren naar webpagina's en werken met onderdelen op pagina's. "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Opmerking: Als VoiceOver is ingeschakeld, kun je VoiceOver-commando's gebruiken door de Fn- en cijfertoetsen te combineren met de speciale VoiceOver-toets. Zo hoef je de functietoetsen (F1 tot en met F12) niet te gebruiken. Om VoiceOver-programma te openen, kun je bijvoorbeeld op Control + Option + Fn + 8 drukken (in plaats van op Control + Option + F8).

Als je de functietoetsen (F1 tot en met F12) gebruikt, moet je mogelijk de Fn-toets ingedrukt houden, afhankelijk van hoe je bij 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren de werking van functietoetsen hebt ingesteld.

Naar de volgende kolom gaan

VO + Command + Y

Naar de vorige kolom gaan

VO + Command + Shift + Y

Naar het volgende frame gaan

VO + Command + F

Naar het vorige frame gaan

VO + Command + Shift + F

Naar de volgende automatische webspot gaan

VO + Command + N

Naar de vorige automatische webspot gaan

VO + Command + Shift + N

Naar de volgende webspot gaan

VO + Command + ]

Naar de vorige webspot gaan

VO + Command + [

De webpagina vanaf de huidige locatie tot het einde lezen

VO + A

De webpagina vanaf het begin tot de huidige locatie lezen

VO + B

Het adres van een koppeling (URL) lezen

VO + Shift + U

De volgende zin lezen

VO + Command + Page Down

De vorige zin lezen

VO + Command + Page Up

Statistieken van de webpagina lezen

VO + Shift + I

Een webspot verwijderen

VO + Command + Shift + {

Een webspot aanmaken

VO + Command + Shift + }

De ideale plaats instellen

VO + Command + Shift + } + }

Het groeperen van onderdelen in een tabel in- of uitschakelen

VO + Command + =