macOS High Sierra

Onderdelen selecteren en de selectie van onderdelen opheffen

Je kunt een of meer onderdelen selecteren en de selectie ervan opheffen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Een onderdeel selecteren: Druk op VO + Return.

  • De selectie van een onderdeel opheffen: Druk op VO + Command + Return of tik dubbel op het trackpad.

  • Meerdere onderdelen selecteren: Activeer een lijst of tabel, navigeer naar het eerste onderdeel en druk op VO + Command + Return. (Hiermee wordt het volgen van de cursor tijdelijk uitgeschakeld.) Navigeer naar een volgend onderdeel en druk op VO + Command + Return. Om de selectie te beëindigen, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab, of deactiveer je de lijst of tabel waarin de onderdelen staan. (Hiermee wordt het volgen van de cursor ingeschakeld.)

  • De selectie van onderdelen opheffen: Navigeer naar een onderdeel en druk op VO + Command + F4. In VoiceOver wordt de selectie van alle onderdelen opgeheven, behalve de selectie in de VoiceOver-cursor. Druk op VO + Command + Return om de selectie van dat onderdeel op te heffen.