macOS High Sierra

Navigeren op webpagina's met een DOM of de groepsmodus

VoiceOver biedt twee modi voor het navigeren op webpagina's: op het DOM (Document Object Model) van een webpagina of op groepen verwante onderdelen. Je kunt een standaardmodus kiezen en indien nodig eenvoudig van modus wisselen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Standaardnavigatiemodus instellen

  • Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Web', klik op 'Navigatie' en selecteer vervolgens 'op DOM-volgorde' of 'door onderdelen te groeperen'.

Schakelen tussen navigatiemodi

Voer een van de volgende stappen uit:

  • Druk op VO + H + H om het Commando's-menu weer te geven terwijl VoiceOver is ingeschakeld. Typ "dom" om alleen de commando's weer te geven waar deze letters in voorkomen en selecteer vervolgens 'Schakel bij webnavigatie tussen DOM en groep'.

  • Met VoiceOver-programma kun je het commando 'Schakel bij webnavigatie tussen DOM en groep' toewijzen aan een toets. Met deze toets kun je vervolgens tussen de verschillende modi schakelen terwijl je op webpagina's navigeert. Zie VoiceOver-commando's toewijzen aan toetsen op het toetsenbord of toetsenblok voor meer informatie.

Navigeren met DOM

Als je met behulp van een DOM navigeert, ga je naar links en rechts in de volgorde die door de auteur van de webpagina is ingesteld. (Omhoog en omlaag gaan in de DOM-modus is gebaseerd op de onderdelen die tijdens de weergave van webpagina's in de rotor zijn opgenomen.)

  • Als op een webpagina lijsten voorkomen, druk je op de speciale VoiceOver-toets in combinatie met de pijltoetsen om door de lijstonderdelen te navigeren (je hoeft de lijst niet te activeren).

Navigeren met gegroepeerde onderdelen

Als je groepsgewijs navigeert, kun je in elke gewenste richting navigeren, zodat je een beter idee krijgt van de context.

  • Als op een webpagina een lijst staat, kun je de lijst activeren om door de onderdelen daarvan te navigeren. Je hoeft niet met groepen te werken die uit slechts één onderdeel bestaan.

Wanneer je naar een lijst navigeert, geeft VoiceOver het aantal onderdelen in de lijst aan en hoor je wanneer het einde van de lijst is bereikt.

Als je gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, is de huidige webnavigatiemodus van invloed op de manier waarop je met de bewegingenrotor op webpagina's navigeert. Als je in de DOM-modus met je vingers omhoog of omlaag beweegt, ga je naar het vorige of het volgende exemplaar van het onderdeel dat overeenkomt met de huidige rotorinstelling. Als je in de groepsmodus omhoog of omlaag beweegt, ga je naar de vorige of de volgende groep met verwante onderdelen.