macOS High Sierra

Overdraagbare voorkeuren gebruiken

Je kunt je VoiceOver-voorkeuren "overdraagbaar" maken door ze op een externe schijf te bewaren. Vervolgens kun je je instellingen eenvoudig op andere Mac-computers gebruiken en beschik je altijd over actuele instellingen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

De schijf met overdraagbare voorkeuren configureren

Voer deze stappen één keer uit voor elke externe schijf die je wilt gebruiken.

  1. Sluit de schijf aan op je Mac.

  2. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 als VoiceOver is ingeschakeld) en kies 'Archief' > 'Configureer overdraagbare voorkeuren' of klik op 'Configureer' in de categorie 'Algemeen'.

  3. Selecteer een schijf in de lijst met externe schijven en klik op 'OK'.

    Op de schijf wordt de map 'VoiceOver' aangemaakt.

De schijf met overdraagbare voorkeuren gebruiken

Als je de schijf met overdraagbare voorkeuren op een Mac aansluit, detecteert VoiceOver de schijf en wordt je gevraagd of je de schijf wilt gebruiken. Hoe de schijf met overdraagbare voorkeuren wordt gebruikt, is afhankelijk van de Mac die je gebruikt.

  • Je gebruikt de Mac waarmee de schijf is geconfigureerd: Alle wijzigingen die je in de voorkeuren van VoiceOver aanbrengt totdat je de schijf verwijdert, worden automatisch bewaard op de schijf. Als je bijvoorbeeld de spreeksnelheid verhoogt, wordt deze wijziging direct bewaard op de schijf met overdraagbare voorkeuren.

  • Je gebruikt een andere Mac (als gast): VoiceOver gebruikt de voorkeuren die op de schijf zijn bewaard. Alle wijzigingen die je in de voorkeuren van VoiceOver aanbrengt totdat je de schijf verwijdert, worden automatisch bewaard op de schijf en niet op de gastcomputer. De volgende keer dat je de schijf gebruikt op de Mac waarmee deze is geconfigureerd, worden de voorkeuren op de Mac en de schijf gesynchroniseerd op basis van de recentste wijziging van een voorkeur.

Het gebruik van de schijf met overdraagbare voorkeuren beëindigen

  • Als je klaar bent, verwijder je de schijf met overdraagbare voorkeuren met behulp van de Finder of klik je op 'Stop' in de categorie 'Algemeen' van VoiceOver-programma (in dit geval wordt de schijf niet verwijderd).

Als je ervoor kiest de schijf met overdraagbare voorkeuren niet te gebruiken op het moment dat je daarnaar wordt gevraagd, maar de schijf later wel wilt gebruiken, open je VoiceOver-programma en klik je op 'Start' in de categorie 'Algemeen'. Als je ervoor kiest de schijf altijd te gebruiken en later besluit dat je de schijf slechts af en toe wilt gebruiken, verwijder je het voorkeurenbestand van de schijf. Vervolgens kun je de schijf voor overdraagbare voorkeuren opnieuw configureren.

Als je overdraagbare voorkeuren bewaart op een externe schijf en je de belangrijkste of alle VoiceOver-voorkeuren op je Mac opnieuw instelt, moet je de schijf met overdraagbare voorkeuren opnieuw configureren.