macOS High Sierra

In tabellen navigeren, tabellen sorteren en de volgorde van kolommen wijzigen

In VoiceOver kun je op verschillende manieren per rij en kolom in tabellen navigeren. Daarnaast kun je kolommen sorteren en de volgorde van kolommen wijzigen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

In rijen navigeren

 • Druk op VO + R om een rijkop te horen.

 • Om een rij vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van de rij te horen, druk je op VO + R + R.

Je kunt de koptekst laten voorlezen wanneer je in een tabelrij navigeert. Zo weet je wat de inhoud is van elke cel in een rij. Om deze optie in te stellen, open je VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik je op de categorie 'Detailniveau' en klik je vervolgens op 'Aankondigingen'.

In kolommen navigeren

 • Om een kolomkop te horen, druk je op VO + C.

 • Om een kolom vanaf de VoiceOver-cursor tot het einde van de kolom te horen, druk je op VO + C + C.

 • Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om omhoog of omlaag te gaan in een kolom.

Wanneer je met behulp van de pijltoetsen navigeert, meldt VoiceOver geen lege kolommen, tenzij het spraakdetailniveau voor tabellen is ingesteld op 'Hoog'. Zie Het detailniveau voor spraak of braille aanpassen voor meer informatie.

Kolommen sorteren

 1. Druk op VO + | om naar de sorteerknop in een kolomkoptekst te gaan en druk vervolgens op VO + spatiebalk.

  Als de tabel ook een rijkoptekst bevat, wordt een menu weergegeven als je op VO + | drukt. In dit menu kun je een kolom- of rijkoptekst selecteren. Druk op VO + Pijl-rechts totdat je de gewenste koptekst hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om naar de sorteerknop in die koptekst te gaan.

  Je kunt naar andere kolommen navigeren en deze eveneens sorteren.

 2. Als je klaar bent met het sorteren van kolommen, druk je op VO + |.

De volgorde van kolommen wijzigen

 1. Navigeer naar de kolom die je wilt verplaatsen en druk op VO + | om naar de kolomkoptekst te gaan.

 2. Druk op VO + , om de kolom te markeren.

 3. Navigeer naar de koptekst van de kolom die je vóór de gemarkeerde kolom wilt plaatsen en druk op VO + < om de gemarkeerde kolom vóór deze kolom te plaatsen.

 4. Als je klaar bent met het wijzigen van de volgorde, druk je op VO + |.

Om in een kaderweergave naar het bovenliggende niveau van de huidige cel te gaan, druk je op VO + Command + \.