macOS High Sierra

VoiceOver gebruiken in combinatie met de Touch Bar

Als je Mac een Touch Bar heeft, kun je VoiceOver gebruiken om onderdelen in de Touch Bar te selecteren en in te schakelen. Dit doe je met bepaalde bewegingen, die je direct op de Touch Bar uitvoert. Als je VoiceOver al op iPhone of iPad gebruikt, ken je de bewegingen al.

Als je VoiceOver wilt in- of uitschakelen via de Touch Bar, houd je de Command-toets op het toetsenbord ingedrukt en druk je drie keer snel achter elkaar op Touch ID.

  • Door onderdelen navigeren: Veeg met een vinger of veeg naar rechts of links op de Touch Bar. VoiceOver noemt de namen van de onderdelen en markeert het geselecteerde onderdeel terwijl je door de Touch Bar navigeert. Tijdens het vegen speelt VoiceOver ook geluidseffecten af om lege ruimte aan te duiden.

    De markering van een onderdeel in de Touch Bar staat los van de VoiceOver-cursor op het onderdeel op het scherm.

  • Een onderdeel selecteren: Tik één keer op het onderdeel.

  • Een geselecteerd onderdeel activeren: Tik dubbel op het onderdeel.

  • Een onderdeel selecteren en activeren: Tik gesplitst. Dit doe je door één vinger op het onderdeel te houden en met een andere vinger ergens op de Touch Bar te drukken om het onderdeel te activeren.

Bepaalde acties, zoals het slepen van een schuifknop om de helderheid, het volume of een datum- of tijdbereik in te stellen, voer je snel uit door dubbel te tikken en vast te houden. Tik bijvoorbeeld dubbel en houd je vinger op een onderdeel in de Touch Bar totdat je drie tonen hoort, die steeds hoger worden. Sleep vervolgens, zonder je vinger eerst op te tillen, met je vinger om de schuifknop te verplaatsen.

Tip: Als VoiceOver is ingeschakeld, kun je VoiceOver-commando's gebruiken door de Fn- en cijfertoetsen te combineren met de speciale VoiceOver-toets. Zo hoef je de functietoetsen (F1 tot en met F12) niet te gebruiken. Om VoiceOver-programma te openen, kun je bijvoorbeeld op Control + Option + Fn + 8 drukken (in plaats van op Control + Option + F8).