malware

Malware is de verkorte term voor malicious software (schadelijke software) en omvat virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere programma's die je Mac kunnen beschadigen of je privacy kunnen schenden. Malware kan ongemerkt worden geïnstalleerd wanneer je bijlagen in e-mailberichten opent en onderdelen van websites downloadt.

Sommige malware is alleen maar vervelend. Maar meestal is malware gericht op het overnemen van de besturing van je Mac om persoonlijke en financiële gegevens te pakken te krijgen, clandestien internetmateriaal op de computer onder te brengen, ongewenste e-mails (spam) te versturen of schade toe te brengen aan andere computers in het netwerk.

Open of download geen onderdelen uit e-mailberichten en vanaf websites, tenzij je zeker weet dat de onderdelen afkomstig zijn van een legitieme, vertrouwde bron. Verwijder het onderdeel als je twijfelt aan de herkomst. Je kunt het later altijd nog een keer downloaden, nadat je je ervan hebt verzekerd dat het geen malware is.