configuratieprofiel

Een XML-bestand dat minimaal twee payloads bevat, bijvoorbeeld algemene instellingen (één instelling met één payload) en toegangscode-instellingen (één instelling met één payload). Je installeert configuratieprofielen op een Mac of iOS-apparaat om specifieke instellingen te configureren. Afgezien van wachtwoorden kunnen gebruikers over het algemeen de instellingen die in een configuratieprofiel zijn gedefinieerd niet wijzigen. Je kunt een profiel permanent aan het apparaat koppelen, zodat het profiel na installatie alleen kan worden verwijderd door alle gegevens van het apparaat te wissen (of door een wachtwoord of toegangscode in te voeren).

Configuratieprofielen kunnen worden toegewezen aan apparaten, apparaatgroepen, gebruikers en gebruikersgroepen. Configuratieprofielen kunnen worden aangemaakt met Apple Configurator, met een MDM-oplossing van een andere leverancier of met Profielbeheer, dat deel uitmaakt van macOS Server.