regelgebonden object

Een regelgebonden object is een object dat in de tekst is ingebed, zodat het op dezelfde regel als de tekst staat en tijdens het typen met de tekst meebeweegt. Je kunt instellen dat objecten regelgebonden in de hoofdtekst van het document worden weergegeven of dat een object automatisch regelgebonden met tekst in het buitenste (bovenliggende) object wordt weergegeven als je het in een tekstvak, vorm, koptekst, voettekst, voetnoot of tabelcel plakt.

Een afbeelding die regelgebonden is met tekst.

Opmerking: Tabellen, diagrammen en tekeningen kunnen alleen regelgebonden in de hoofdtekst van een tekstverwerkingsdocument worden geplaatst (niet in tekstvakken en vormen).