cellen selecteren

  • Een cel selecteren: Klik erop.

  • Een celbereik selecteren: Klik op een cel en sleep een witte stip over het gewenste celbereik.

    Als je de gele stip sleept, kopieer je de celinhoud naar de rijen waar je overheen sleept. Als je dit per ongeluk doet, sleep je de gele stip terug naar de oorspronkelijke plaats of druk je op Command + Z op het toetsenbord om de bewerking ongedaan te maken.

  • De inhoud van een cel wijzigen: Klik dubbel op de cel en typ de gewenste inhoud.