categorie

Met een categorie kun je gegevens in een tabel groeperen op basis van gedeelde waarden in een kolom (de zogeheten bronkolom). Stel bijvoorbeeld dat je bedrijf de verkoop van T-shirts bijhoudt. Je zou de gegevens dan op verkoopdatum kunnen ordenen. In dat geval is de verkoopdatum de categorie.

Een gecategoriseerde tabel

Een tabel kan uit een hiërarchie van categorieën en subcategorieën bestaan: één hoofdcategorie en maximaal vier subcategorieën.