macOS High Sierra

Aanwijzers in macOS

In macOS zijn verschillende soorten aanwijzers beschikbaar, die bewegen wanneer je een muis of trackpad gebruikt.

Aanwijzer

Naam

Functie

Pijlaanwijzer

Pijl

Dit is de aanwijzer die je doorgaans zult zien. Deze aanwijzer wordt onder andere gebruikt om onderdelen aan te wijzen en te selecteren, schuifbalken te verplaatsen en vensters groter of kleiner te maken.

Als je de aanwijzer kwijt bent op het scherm, beweeg je je vinger snel over het trackpad of beweeg je snel met de muis. De aanwijzer wordt dan even iets groter, zodat deze beter zichtbaar is. Om deze voorziening uit te schakelen, schakel je 'Bepaal waar de aanwijzer zich bevindt door ermee te schudden' uit in het paneel 'Beeldscherm' van het voorkeurenpaneel 'Toegankelijkheid'.

Om het paneel te openen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Toegankelijkheid' en klik je vervolgens op 'Beeldscherm'.

Open het paneel 'Beeldscherm'

Aanwijzer voor verdwijnend onderdeel

Verdwijnsymbool

Deze aanwijzer geeft aan dat het onderdeel dat je sleept, verdwijnt zodra je de knop loslaat. Als het onderdeel een alias is, wordt het oorspronkelijke onderdeel niet verwijderd.

Pijl met groen plusteken

Kopiëren

Deze aanwijzer verschijnt wanneer je op een map of bestand klikt terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt. Wanneer je het onderdeel sleept, wordt het niet verplaatst, maar wordt er op de nieuwe locatie een kopie van het onderdeel gemaakt.

Gebogen pijl

Alias

Deze aanwijzer verschijnt wanneer je op een onderdeel klikt terwijl je Option + Command ingedrukt houdt. Wanneer je het onderdeel sleept, wordt er een alias voor het onderdeel aangemaakt.

Invoegsymbool

Invoegsymbool

Deze aanwijzer verschijnt wanneer je tekst selecteert en invoegt.

Kruisvormige aanwijzer

Kruisvormige aanwijzer

Deze aanwijzer verschijnt wanneer je een rechthoekig gebied selecteert in een afbeelding.

Wijzende hand

Wijzende hand

Deze aanwijzer verschijnt wanneer de muisaanwijzer op een webpagina, een document of een ander onderdeel staat.

Open hand

Open hand

Deze aanwijzer verschijnt wanneer de muisaanwijzer op een onderdeel staat dat je binnen een bepaald gebied kunt verplaatsen en aanpassen, zoals tekst binnen een cel in een spreadsheet of een rij van een tabel in een document.

Dichte hand

Dichte hand

Deze aanwijzer verschijnt wanneer je een onderdeel binnen een bepaald gebied verplaatst en aanpast, zoals tekst binnen een cel in een spreadsheet of een rij van een tabel in een document.

Naar links aanpassen

Naar links

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar links kan worden verplaatst of vergroot.

Naar rechts aanpassen

Naar rechts

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar rechts kan worden verplaatst of vergroot.

Naar links of rechts aanpassen

Naar links of rechts

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar links of naar rechts kan worden verplaatst of vergroot.

Naar boven aanpassen

Omhoog

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar boven kan worden verplaatst of vergroot.

Naar beneden aanpassen

Omlaag

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar beneden kan worden verplaatst of vergroot.

Naar boven of beneden aanpassen

Omhoog of omlaag

Deze aanwijzer geeft aan dat een navigatiekolom, knoppenbalk, venster of ander gebied naar boven en naar beneden kan worden verplaatst of vergroot.

Kruisvormige selectieaanwijzer voor schermafbeelding

Kruisvormige selectieaanwijzer voor schermafbeelding

Geeft aan dat je kunt slepen om de inhoud van de schermafbeelding te bepalen.

Vensteraanwijzer voor schermafbeelding

Vensteraanwijzer voor schermafbeelding en menu

Geeft aan dat je een schermafbeelding van een volledig venster of commando's in een menu gaat maken.

Aanwijzer voor verboden actie

Niet toegestaan

Deze aanwijzer geeft aan dat het onderdeel dat je sleept, niet op de huidige locatie kan worden neergezet.

Wachten (draaiende schijf)

Onderdelen worden geladen

Deze aanwijzer verschijnt wanneer onderdelen worden geladen. Je kunt de aanwijzer gewoon verplaatsen.

Wachten (draaiende schijf)

Wachten

Deze aanwijzer verschijnt als er sprake is van een vertraging van meer dan enkele seconden.