macOS High Sierra

Je printersoftware bijwerken of wijzigen

De meeste printers zijn geschikt voor macOS. Wanneer je een printer toevoegt, maakt macOS automatisch gebruik van AirPrint om de printer te verbinden of wordt automatisch de software voor de printer gedownload (ook wel een "printerbesturingsbestand" genoemd).

Als je een toegevoegde printer niet kunt gebruiken, of als je in het afdrukvenster niet de gewenste opties ziet, kun je de printer opnieuw toevoegen met andere instellingen of andere printersoftware.

De printer toevoegen met andere instellingen

 1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Printers en scanners'.

  Open het paneel 'Printers en scanners' in Systeemvoorkeuren

 2. Selecteer je printer in de lijst en klik op de knop met het minteken .

 3. Klik op de knop met het plusteken  en kies 'Voeg printer of scanner toe' uit het venstermenu dat verschijnt.

  Er verschijnt een venster met de IP-printers, gedeelde printers en Open Directory-printers in je lokale netwerk. Het kan tot twee minuten duren voordat je printer in het venster verschijnt.

 4. Selecteer je printer als deze in de lijst staat en voer een van de volgende stappen uit:

  • AirPrint gebruiken: Klik op het venstermenu 'Gebruik' en kies vervolgens 'AirPrint' (of 'Secure AirPrint'). Als 'AirPrint' niet in het venstermenu staat, wordt deze functie niet ondersteund door de printer.

  • Printersoftware gebruiken die is geïnstalleerd op je Mac of die is gedownload van Apple: Klik op het venstermenu 'Gebruik' en kies 'Selecteer software'.

  • Printersoftware gebruiken uit een bestand op je Mac: Klik op het venstermenu 'Gebruik' en kies 'Andere'. Selecteer het bestand en klik op 'Voeg toe'.

Je printersoftware bijwerken

Als je printer geen gebruikmaakt van AirPrint, kun je met de functie Software-update de nieuwste software downloaden. Als je dit niet doet, kan er een melding verschijnen dat er geen software beschikbaar is wanneer je je printer aansluit.

 • Kies Apple-menu > 'App Store' en klik op 'Updates'.

  Installeer de software-updates die voor je printer worden weergegeven.

 • Als via Software-update geen software voor je printer beschikbaar is, neem je contact op met de fabrikant van de printer. Het is mogelijk dat je printer niet geschikt is voor macOS. In het Apple Support-artikel Printer- en scannersoftware die voor een Mac kan worden gedownload lees je hoe je dit kunt controleren.

Als je printersoftware installeert die niet afkomstig is van Apple, is het mogelijk dat de software van je printer niet automatisch wordt bijgewerkt en ook niet wordt bijgewerkt wanneer je Software-update gebruikt.