macOS High Sierra

Het toegankelijkheidstoetsenbord gebruiken

Het toegankelijkheidstoetsenbord is een schermtoetsenbord waarmee je de Mac zonder een echt toetsenbord kunt gebruiken. Het biedt geavanceerde functies voor typen (zoals typesuggesties) en navigatie die je kunt aanpassen, zodat je je favoriete apps gemakkelijker kunt gebruiken.

Het toegankelijkheidstoetsenbord met typesuggesties bovenaan. Onderaan staat een rij knoppen voor systeemregelaars waarmee je bijvoorbeeld de helderheid van het scherm kunt aanpassen en de Touch Bar op het scherm en aangepaste panelen kunt weergeven.

Als je het toegankelijkheidstoetsenbord gebruikt, kun je ook stilhoudbediening inschakelen. Hiermee kun je muisacties uitvoeren met oog- of hoofdtrackingtechnologie.

 • Het toegankelijkheidstoetsenbord inschakelen: Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toegankelijkheid' en klik vervolgens op 'Toetsenbord'. Klik in het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren op 'Toegankelijkheidstoetsenbord' en selecteer 'Activeer toegankelijkheidstoetsenbord'.

  Open het paneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord'

 • Het toegankelijkheidstoetsenbord gebruiken: Voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Typesuggesties selecteren: Terwijl je typt worden suggesties voor woorden getoond. Klik op een suggestie om die in de tekst in te voegen.

  • Systeeminstellingen aanpassen: Klik op de knoppen voor systeemregelaars om de helderheid van het scherm, de geluidssterkte en het afspelen van video of muziek aan te passen, of om Mission Control en Launchpad te openen.

  • De Touch Bar op het scherm tonen of verbergen: Als de Mac een Touch Bar heeft, klik je op de Touch Bar-knop  om de Touch Bar onder in het scherm weer te geven. Klik nogmaals op de knop om de Touch Bar op het scherm te verbergen. Zie het Apple Support-artikel Touch Bar gebruiken op een MacBook Pro voor meer informatie over de Touch Bar.

  • Aangepaste panelen tonen: Klik op de knop 'Aangepast'  om de beschikbare aangepaste panelen weer te geven. Om terug te gaan naar het toegankelijkheidstoetsenbord, druk je op het huissymbool  rechtsboven in het aangepaste paneel.

  • Alternatieve tekens tonen: Klik op Option, op Shift en vervolgens op een toets. Als er een alternatief teken is, zoals à, wordt dat in de tekst ingevoegd. Houd de toets ingedrukt om nog meer alternatieve tekens weer te geven.

   Als je vaak letters met diakritische tekens typt, kun je deze letters vaak sneller invoeren door dode toetsen te gebruiken. Je drukt dan tegelijk met een andere toets een speciale toets in om een letter met een diakritisch teken in te voeren. Klik op Option om de dode toetsen te markeren, klik op een dode toets en vervolgens op een letter.

 • Het toegankelijkheidstoetsenbord wijzigen: Klik op de knop 'Paneelopties'  rechtsboven in het toetsenbord en kies vervolgens opties om de weergave van het toetsenbord te wijzigen, stilhoudbediening in of uit te schakelen of voorkeuren in te stellen. Je kunt het toetsenbord ook aanpassen via de paneeleditor.

 • Stilhoudbediening met het toegankelijkheidstoetsenbord gebruiken: Klik op de knop 'Paneelopties'  rechtsboven in het toetsenbord, kies 'Stilhouden' en kies vervolgens een optie. Je kunt ook in het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren op 'Toegankelijkheidstoetsenbord' klikken, op 'Stilhoudopties' klikken en vervolgens een optie kiezen. Zie Het voorkeurenpaneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord' voor informatie over de opties.

 • Het toegankelijkheidstoetsenbord uitschakelen: Klik op de sluitknop  linksboven in het toetsenbord. Je kunt ook in het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren op 'Toegankelijkheidstoetsenbord' klikken en 'Activeer toegankelijkheidstoetsenbord' uitschakelen.

Als je de optie instelt waarmee het toegankelijkheidstoetsenbord na een inactieve periode vervaagt of wordt verborgen, kun je het toetsenbord weer helemaal zichtbaar maken door de aanwijzer over het vervaagde toetsenbord te bewegen of, als het toetsenbord is verborgen, door de aanwijzer te bewegen.

Met de paneeleditor kun je het toegankelijkheidstoetsenbord aanpassen voor gebruik met je favoriete apps. Zie De paneeleditor gebruiken voor meer informatie.