stapels

Een stapel is een snelkoppeling in het Dock die naar een map wijst. Hiermee krijg je snelle en rechtstreekse toegang tot bestanden in een map. Een stapel kan alles bevatten wat je in een map kunt bewaren. Wanneer je op een stapel klikt, springt de stapel open. Je kunt onderdelen naar en uit stapels slepen, net als bij gewone mappen.

Het Dock bevat standaard de stapel 'Downloads', zodat je snel toegang hebt tot onderdelen die je van het internet downloadt, onderdelen die je als bijlagen ontvangt of onderdelen die je via AirDrop accepteert. Je kunt stapels toevoegen door mappen naar het Dock te slepen en rechts van de scheidingslijn te plaatsen.

Als je een stapel als map wilt weergeven, houd je de Control-toets ingedrukt terwijl je op het symbool van de stapel in het Dock klikt en kies je vervolgens 'Toon als map'.