gastgebruikers

Tijdelijke gebruikers van je Mac. In het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren kun je een optie instellen waarmee gastgebruikers kunnen inloggen op je Mac. Je hoeft dan niet iedere gast als aparte gebruiker toe te voegen. Met ouderlijk toezicht kun je beperkingen instellen voor gastgebruikers, zodat ze alleen toegang hebben tot de onderdelen die je wilt delen.

  • Gasten hebben geen wachtwoord nodig om in te loggen.

  • Gasten kunnen de gebruikers- of computerinstellingen niet wijzigen.

  • Gasten kunnen niet extern inloggen als 'Extern inloggen' is ingeschakeld in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren.

Bestanden die door een gast worden aangemaakt, worden bewaard in een tijdelijke map. Deze map en de inhoud ervan worden echter verwijderd wanneer de gast uitlogt.

Je kunt gasttoegang in combinatie met de iCloud-voorziening Zoek mijn Mac gebruiken om je Mac te vinden als je deze kwijt bent. Je kunt zien waar je Mac is als iemand je Mac vindt, inlogt als gast en vervolgens met Safari het internet op gaat.

Opmerking: Als FileVault is ingeschakeld, kunnen gasten alleen Safari gebruiken; ze hebben geen toegang tot je gecodeerde schijf en kunnen geen bestanden aanmaken.