aliassen voor programma's, bestanden en mappen

Een alias voor een programma, bestand of map is een klein bestand dat aan het onderdeel zelf is gekoppeld. Als je een alias voor een onderdeel aanmaakt, wordt het oorspronkelijke onderdeel niet verplaatst. Wanneer je later de alias opent, wordt het bijbehorende onderdeel geopend. Als je het oorspronkelijke onderdeel verplaatst of een andere naam geeft, wordt het onderdeel nog steeds correct geopend met de alias.

De onderdelen in het Dock zijn aliassen. De onderdelen die je aan de navigatiekolom van de Finder hebt toegevoegd, zijn ook aliassen.