macOS High Sierra

Het voorkeurenpaneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord'

In het paneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord' van het paneel 'Toetsenbord' van het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren kun je opties inschakelen en instellen voor het toegankelijkheidstoetsenbord en kun je opties instellen voor stilhoudbediening.

Om dit paneel te openen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je achtereenvolgens op 'Toegankelijkheid', 'Toetsenbord' en 'Toegankelijkheidstoetsenbord'.

Open het paneel 'Toegankelijkheidstoetsenbord'

Opties van het toegankelijkheidstoetsenbord

Je kunt opties instellen voor het gebruik van het toegankelijkheidstoetsenbord, een schermtoetsenbord waarmee je kunt typen en de Mac kunt besturen zonder een echt toetsenbord te gebruiken.

Activeer toegankelijkheidstoetsenbord

Schakel deze optie in om het toegankelijkheidstoetsenbord weer te geven en te gebruiken.

Klik op 'Paneeleditor' om met de paneeleditor aangepaste panelen te maken die via het toegankelijkheidstoetsenbord beschikbaar zijn.

Vervaag paneel na inactiviteit

Na een bepaalde periode van inactiviteit vervaagt het toetsenbord met het opgegeven percentage. Hoe lager het percentage, hoe beter het toetsenbord zichtbaar is. Bij 100% is het toetsenbord verborgen. Om het toetsenbord weer helemaal zichtbaar te maken, plaats je de aanwijzer op het vervaagde toetsenbord. Als het toetsenbord is verborgen, verplaats je de aanwijzer.

Deze optie is handig wanneer je het toetsenbord even niet nodig hebt, bijvoorbeeld als je een film gaat kijken of als je het gedeelte van het bureaublad onder het toetsenbord wilt zien.

Geef toetsgeluid weer

Schakel deze optie in als er een geluid moet worden weergegeven wanneer je op een toets drukt (behalve bij de Caps Lock-toets).

Toetsen moeten worden ingedrukt bij

Schakel deze optie in als je wilt dat er iets wordt ingevoerd of een actie wordt uitgevoerd bij een Muis omlaag- of Muis omhoog-taak.

Interactieve hoeken

Hiermee stel je in welke actie wordt uitgevoerd als je de aanwijzer in een hoek van het scherm houdt. Klik op het venstermenu voor een hoek en kies vervolgens een actie, zoals 'Klik links'.

Als je een interactieve hoek gebruikt om het toegankelijkheidstoetsenbord of een aangepast paneel weer te geven, kun je instellen dat het naar de interactieve hoek wordt verplaatst of op de huidige locatie blijft staan. Als je niet wilt dat het naar de interactieve hoek wordt verplaatst, schakel je het aankruisvak 'Sta toe dat het paneel de geactiveerde interactieve hoek volgt' uit.

Klik op 'OK' wanneer je klaar bent met het instellen van interactieve hoeken.

Stilhoudopties

Hier kun je opties instellen voor stilhoudbediening (als je de aanwijzer een bepaalde tijd op een onderdeel stilhoudt). Stilhoudbediening is handig als je hoofd- of oogtrackingtechnologie gebruikt.

Stilhoudopties

Hier kun je verschillende stilhoudopties instellen, zoals wanneer het menu voor stilhoudacties moet worden weergegeven, welke actie moet worden uitgevoerd als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel en na hoeveel tijd deze actie moet worden uitgevoerd.

Toon stilhoudacties in panelen

Schakel deze optie in om knoppen voor stilhoudacties weer te geven boven aan het toegankelijkheidstoetsenbord en aangepaste panelen.

Toon stilhoudacties in menubalk

Schakel deze optie in om een statusmenu voor stilhoudacties in de menubalk weer te geven.

Gebruik altijd stilhoudbediening in panelen

Schakel deze optie in om stilhoudbediening altijd te gebruiken om onderdelen te selecteren in het toegankelijkheidstoetsenbord en aangepaste panelen, ook als 'Pauzeer' in de menubalk of het optiemenu is geselecteerd.

'Klik links' is de standaardtaak als je je hoofd, je ogen of de muis in een paneel stilhoudt.

Zoom na

Schakel deze optie in om het zoomvenster weer te geven nadat de aanwijzer een bepaalde tijd inactief is geweest. Het gedeelte waarop je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt en de aanwijzer worden vergroot.

De grootte van het zoomvenster wordt gebaseerd op de grootte die is ingesteld voor de zoomstijl 'picture-in-picture'. Om deze instelling te controleren, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Toegankelijkheid' en klik je vervolgens op 'Zoomen'.

Open het paneel 'Zoomen'

Klik in het paneel op het venstermenu 'Zoomstijl', kies 'Picture-in-picture', klik op 'Opties' en pas de grootte aan.

Opmerking: Wijzig geen andere instellingen in het paneel 'Zoomen'; daardoor zouden namelijk conflicten kunnen ontstaan met de opties in het zoomvenster 'Stilhoudbediening'.

Verberg indicatoren voor stilhoudtijd

Schakel deze optie in om de stilhoudaanwijzer  en de stilhoudtijd te verbergen als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt.

Stilhoudactie

Hiermee kies je welke actie standaard moet worden uitgevoerd als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel, zoals rechts klikken, het scrolmenu weergeven of een onderdeel slepen en neerzetten. Je kunt ook het optiemenu laten weergeven, waarmee je tussen acties voor eenmalig gebruikt kunt schakelen.

Je kunt ook een actie uit het statusmenu van stilhoudbediening kiezen als dit in de menubalk wordt weergegeven.

Klik automatisch weer links

Met deze optie wordt er altijd automatisch met links geklikt nadat je een actie hebt geselecteerd.

Deze optie is handig als je vaker met links klikt dan dat je andere acties uitvoert.

Standaardstilhoudtijd

Hier stel je in hoelang je je hoofd, je ogen of de muis moet stilhouden op een onderdeel op het scherm voordat een actie wordt uitgevoerd.

Stilhoudtijd paneel

Hier stel je in hoelang je je hoofd, je ogen of de muis moet stilhouden op een onderdeel in een paneel voordat met links wordt geklikt.

Bewegingstolerantie

Dit is de afstand (in pixels) die je kunt bewegen als je je hoofd, je ogen of de muis stilhoudt op een onderdeel. Als je verder beweegt, wordt de actie niet uitgevoerd.