iCloud: problemen met Zoek mijn iPhone, iPad, iPod touch of Mac oplossen

Met iCloud en iOS 5 of hoger kunt u niet alleen een iPhone, iPad, iPod touch of Mac zoeken en op afstand vergrendelen of wissen, maar kunt u ook een geluid afspelen en een bericht laten verschijnen op het apparaat. Als deze functies niet zoals verwacht werken, probeert u de onderstaande stappen voor probleemoplossing. 

Opmerking: voor de app Zoek mijn iPhone vindt u ook probleemoplossende informatie.

Alles verbergen | Alles weergeven

Algemene problemen

Het apparaat verschijnt niet in Zoek mijn iPhone

Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • De datum op het apparaat (iPhone, iPad of iPod Touch) is onjuist. Kies Instellingen > Algemeen > Datum en tijd om dit te controleren en de datum in te stellen.
 • Het apparaat is niet up-to-date. iOS 5 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
 • Uw iCloud-account is niet geconfigureerd op het apparaat. Kies Instellingen > iCloud en voer de gegevens van uw iCloud-account in.
 • U hebt meerdere iCloud-accounts op de iPhone, iPad of iPod touch ingevoerd. Zoek mijn iPhone kan slechts op één apparaat zijn ingeschakeld op een gegeven ogenblik. Log in bij Zoek mijn iPhone met uw andere iCloud-accounts totdat het apparaat wordt weergegeven.
 • Een gepland onderhoud wordt uitgevoerd of er is een ander probleem dat Zoek mijn iPhone beïnvloedt. Controleer op de website Systeemstatus of dit het geval is.
 • Het apparaat heeft geen netwerkverbinding meer. Als u toegang hebt tot het apparaat en het apparaat blijkt een actieve internetverbinding te hebben, schakelt u de vliegtuigmodus in en uit. Als u nog steeds problemen ondervindt, schakelt u het apparaat uit en opnieuw in.
 • Zoek mijn Mac kan de Mac alleen vinden als deze is verbonden met het internet via een gekend Wi-Fi-netwerk. Als de Mac alleen via een Ethernet-kabel is verbonden met het internet, kan Zoek mijn Mac de Mac niet vinden.

Het apparaat verschijnt in Zoek mijn iPhone, maar het is offline

Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • Het apparaat is uitgeschakeld omdat bijvoorbeeld de batterij is leeggelopen. De resterende batterij van het apparaat wordt rechts boven in het informatievenster van het geselecteerde apparaat weergegeven als het is verbonden met het internet. U kunt nog steeds een bericht versturen naar de iPhone, iPad of iPod touch en een verzoek versturen om een geluid af te spelen, het apparaat op afstand te vergrendelen of te wissen. Het commando wordt uitgevoerd zodra het apparaat wordt ingeschakeld en opnieuw verbinding maakt met het internet.
 • Uw mobiele service is door de draadloze serviceprovider beëindigd. Als u contact hebt opgenomen met uw serviceprovider om te melden dat het apparaat verloren raakte of is gestolen voordat u de telefoon zocht, en zij hebben de simkaart of de account gedeactiveerd, is dit normaal. Als dit het geval is, kunt u de iPhone niet meer zoeken, wissen of een bericht op het scherm laten verschijnen. Voor meer informatie raadpleegt u wat u moet doen als u een apparaat bent verloren of als het is gestolen.
 • De iPad, iPod touch of Mac bevindt zich in de sluimerstand en heeft geen verbinding met een gekend Wi-Fi-netwerk. U kunt nog steeds een verzoek versturen om het apparaat te wissen, een bericht laten verschijnen en het apparaat vergrendelen, of een verzoek versturen om een geluid af te spelen. Het commando wordt uitgevoerd zodra het apparaat uit de sluimerstand wordt gehaald en verbinding maakt met het internet.

Oud apparaat verschijnt in Zoek mijn iPhone

Een apparaat verschijnt in de apparatenlijst wanneer u inlogt bij Zoek mijn iPhone zolang Zoek mijn iPhone is ingeschakeld in de iCloud-instellingen of Systeemvoorkeuren van het apparaat of de Mac. Vergeet de iCloud-account en andere persoonlijke gegevens niet te verwijderen op het apparaat of de Mac voordat u het apparaat of de Mac verkoopt of weggeeft. Als het apparaat momenteel offline is, kunt u het verwijderen uit de apparatenlijst door te klikken op de 'X' rechts van de apparaatnaam (in icloud.com/find op een computer) of door te vegen over de apparaatnaam in de apparatenlijst in de iOS-app Zoek mijn iPhone en te tikken op 'Verwijder' (in Zoek mijn iPhone 1.3 of hoger).

Als het apparaat nog steeds is geconfigureerd met uw iCloud-account, wordt het bij de volgende verbinding met het internet toegevoegd aan de pagina Zoek mijn iPhone.

Ik heb een apparaat verwijderd. Hoe voeg ik het opnieuw toe?

Als u een apparaat verwijdert, wordt dit opnieuw automatisch toegevoegd de volgende keer dat het apparaat verbinding maakt met het internet zolang uw iCloud-accountnaam en -wachtwoord op het apparaat zijn geconfigureerd in Instellingen > iCloud. Als dit niet gebeurt, raadpleegt u het onderdeel 'Het apparaat verschijnt niet in Zoek mijn iPhone' hierboven.

De waarschuwing 'Uw verzoek kan niet worden uitgevoerd'

U ontvangt mogelijk deze waarschuwing wanneer er een probleem met de internetverbinding is op de computer die u gebruikt of wanneer het apparaat dat u probeert te zoeken uit de apparatenlijst is verwijderd terwijl u was ingelogd.

Ik kan Zoek mijn Mac niet inschakelen

Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • U bent geen beheerder van de Mac. 'Autorisatie door beheerder vereist' verschijnt onder Zoek mijn Mac in het paneel iCloud in Systeemvoorkeuren. Log uit bij de account, log opnieuw in bij een beheerdersaccount en probeer Zoek mijn Mac in te schakelen in die account.
 • De Mac heeft een oude herstelpartitie. 'Update van herstelsysteem vereist' verschijnt onder Zoek mijn Mac in het paneel iCloud in Systeemvoorkeuren. Kies in het menu Apple () de optie Software-update en installeer de update voor de Mac OS X-herstelpartitie voor uw versie van OS X.
 • De herstelpartitie op de Mac is mogelijk beschadigd. Probeer de partitie te controleren en te herstellen met behulp van Schijfhulpprogramma.

Het apparaat is nog steeds gekoppeld aan de account van de vorige eigenaar

Wanneer u een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 configureert, wordt u mogelijk gevraagd de Apple ID en het wachtwoord van de vorige eigenaar in te voeren als het apparaat nog steeds is gekoppeld aan de account van deze persoon waarbij Activeringsslot in Zoek mijn iPhone is ingeschakeld. U moet contact opnemen met de vorige eigenaar en deze vragen het apparaat in zijn/haar account te verwijderen.

Problemen bij het zoeken van een iPhone, iPad, iPod touch of Mac

Het apparaat verschijnt niet in de apparatenlijst

U kunt tot wel 100 apparaten configureren met dezelfde Apple ID. Als u meer dan 100 apparaten probeert toe te voegen aan Zoek mijn iPhone met uw iCloud-account, verschijnt het apparaat niet in de lijst Alle apparaten (iOS 7 of hoger) of Apparaten (iOS 6). Als u al 100 apparaten hebt geregistreerd maar u moet er nog een toevoegen, moet u eerst een van de bestaande apparaten verwijderen uit de apparatenlijst.

De waarschuwingen 'Geen locatie beschikbaar', 'Offline' of 'Locatievoorzieningen is uitgeschakeld'

Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • De datum is niet juist ingesteld op het apparaat. Kies Instellingen > Algemeen > Datum en tijd om dit te controleren en de datum in te stellen.
 • Het iOS-apparaat is momenteel uitgeschakeld of heeft geen verbinding met een datanetwerk (Edge, 3G, 4G of Wi-Fi). Wacht enkele minuten en probeer opnieuw.
 • De iPad (alleen Wi-Fi), iPod touch of Mac is momenteel uitgeschakeld of heeft geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk.
 • Locatievoorzieningen is niet ingeschakeld op de iPhone, iPad of iPod touch (Instellingen > Privacy) of op de Mac (voorkeuren voor Datum en tijd). Lees meer over Locatievoorzieningen op een Mac:
 • U bevindt zich in een land waar Apple deze functie niet aanbiedt. Deze functie is mogelijk niet in alle landen beschikbaar wegens technische beperkingen of plaatselijke wetgeving.

Locatie blijkt verouderd of onnauwkeurig

Dit kan gebeuren als u eerder hebt gezocht naar de iPhone, iPad, iPod touch of Mac en het apparaat nog geen bijgewerkte locatie heeft doorgegeven aan iCloud.

Opmerking: de laatst gekende locatie van een apparaat is gedurende een dag beschikbaar. Na 24 uur kunt u deze locatie niet meer zien als het apparaat offline is of geen verbinding kan maken met Zoek mijn iPhone om een bijgewerkte locatie te voorzien.

De locatie-aanduiding is te groot om nuttig te zijn

Dit kan gebeuren als een iPhone, iPad, iPod touch of Mac nog steeds een nauwkeurigere locatie zoekt of geen nauwkeurigere locatie kan geven. Wacht enkele minuten en vernieuw de kaart opnieuw.

Problemen bij het weergeven van een bericht

Bericht niet ontvangen

Dit kan gebeuren als het apparaat offline is geweest nadat het bericht is verstuurd. Raadpleeg hierboven het onderdeel Algemene problemen voor meer informatie. Zodra het bericht wordt weergegeven op het apparaat, ontvangt u een bevestigingsmail op het primaire adres van uw Apple ID.

Geluid dat naar een apparaat is verstuurd, kan niet worden uitgezet

Als een geluid wordt verstuurd naar een apparaat, wordt dit afgespeeld totdat u op 'OK' klikt in het waarschuwingsbericht van Zoek mijn iPhone, het apparaat wordt uitgezet of er twee minuten zijn verstreken. Apparaten waarbij het volume is uitgezet en Niet storen is ingeschakeld, blijven het geluid van de waarschuwing afspelen.

 

Problemen met de verliesmodus of het vergrendelen en uw toegangscode

Apparaten worden vergrendeld met uw huidige toegangscode. Als het apparaat geen toegangscode heeft, wordt u gevraagd er een in te stellen.

Bij sommige configuraties is een toegangscode van vier tekens mogelijk maar moet deze veiliger zijn (u mag bijvoorbeeld '1234' niet gebruiken). Als de nieuwe toegangscode die u probeert in te stellen niet voldoet aan de beperkingen die voor het apparaat geldig zijn, wordt de toegangscode niet gewijzigd maar wordt het apparaat vergrendeld (met de bestaande toegangscode).

Alleen medewerkers van een Apple Store of erkende Apple-serviceproviders kunnen computers ontgrendelen die met een firmwarewachtwoord zijn beveiligd, zoals een wachtwoord dat met Zoek mijn Mac is ingesteld.

Als u het firmwarewachtwoord van de computer niet meer weet, maakt u een afspraak voor service bij een Apple Store of een erkende Apple-serviceprovider. Als u van plan bent naar een Apple Store te gaan, kunt u best eerst reserveren bij de Genius bar (alleen beschikbaar in sommige landen).

 

Problemen met het wissen

Het wissen van het apparaat is niet bevestigd

Dit kan gebeuren als het apparaat offline is geweest nadat het verzoek tot wissen is verstuurd. Raadpleeg hierboven het onderdeel Algemene problemen voor meer informatie. Zodra het wissen is gestart, ontvangt u een bevestigingsmail op het primaire adres van uw Apple ID.

Ik heb mijn apparaat gevonden nadat ik de inhoud ervan heb gewist

Als dit gebeurt, wacht u totdat de volledige inhoud van het apparaat is gewist (tijdens het wissen verschijnt een Apple-logo op iOS-apparaten terwijl op een Mac een vergrendeld scherm verschijnt waarin een toegangscode wordt gevraagd). Nadat het iOS-apparaat is gewist, sluit u het aan op de computer en zet u de gegevens via iTunes terug vanaf een recente reservekopie of vanaf een iCloud-reservekopie. Als de inhoud van een Mac is gewist, moet u de toegangscode invoeren die is ingesteld toen het wissen is aangevraagd om uw versie van OS X opnieuw te installeren vanaf de herstelpartitie. Zodra OS X is geïnstalleerd, kunt u de gegevens vanaf een Time Machine-reservekopie terugzetten als er een beschikbaar is.

 

Beschikbaarheid van functies per land

Klanten in de Republiek Korea kunnen vanwege juridische redenen hun apparaat niet zoeken. Alle andere functies van Zoek mijn iPhone zijn beschikbaar: een bericht weergeven en een geluid afspelen op het apparaat en het apparaat vergrendelen en wissen.

Als u reist naar andere landen, is het aanbevolen dat u Dataroaming inschakelt voor het geval dat u het apparaat verliest en het wilt lokaliseren.

 1. Kies een van de volgende opties:
  • Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk (iOS 7 of hoger).
  • Ga naar Instellingen > Algemeen > Mobiel netwerk (iOS 6).
 2. Schakel Dataroaming in.

Als Dataroaming is uitgeschakeld, is de iPhone of iPad Wi-Fi + 3G of 4G alleen bereikbaar wanneer deze is verbonden met een Wi-Fi-netwerk (zoals een iPad Wi-Fi of iPod touch).

Opmerking: als u dataroaming inschakelt, kunnen de kosten van de serviceprovider oplopen. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

Voor het lokaliseren van een apparaat op een kaart moeten de gegevens van Kaarten beschikbaar zijn voor die streek. Alle andere functies van Zoek mijn iPhone werken nog: u kunt een geluid afspelen op het apparaat, het apparaat vergrendelen en wissen, of de verliesmodus gebruiken (waardoor ook een bericht wordt weergegeven). De verliesmodus bevat een functie die het apparaat na een tijd zoekt op basis van de locatie ervan op een kaart. Deze functie vereist toegang tot gegevens van Kaarten. Als de gegevens van Kaarten niet beschikbaar zijn, wordt het apparaat gewoon vergrendeld als u de verliesmodus inschakelt en krijgt u de optie een bericht naar het apparaat te versturen.

 Lees meer over het Activeringsslot van Zoek mijn iPhone in iOS 7.

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
62% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)