Hulp bij het gebruik van iCloud-contacten

Lees hier wat te doen als u problemen ondervindt bij het gebruik van iCloud-contacten. Contacten verschijnen bijvoorbeeld dubbel of helemaal niet.

Probeer eerst deze stappen:

 1. Controleer op de pagina Systeemstatus of er problemen met iCloud-contacten zijn.
 2. Zorg ervoor dat u een kopie van de contacten hebt. Als u geen kopie hebt, maakt u er één.

Als u dubbele contacten ziet, vraagt u hulp om deze te verwijderen.

Selecteer het besturingssysteem waarmee u problemen ondervindt om te weten wat u moet doen:
iOS
OS X Lion of hoger
iCloud.com
Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

iOS

Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt.

Zorg ervoor dat iCloud-contacten is ingeschakeld

Tik op de iPhone, iPad of iPod touch op Instellingen > iCloud en zorg ervoor dat Contacten is ingeschakeld.

Werk het iOS-apparaat bij

Zorg ervoor dat u iOS 5 of hoger gebruikt. Ga naar Instellingen > Algemeen > Info > Versie om de versie te zien.

Als het probleem aanhoudt, installeert u de nieuwste iOS-versie die het apparaat ondersteunt.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen in Safari. Als u geen verbinding met het internet kunt maken, worden de iCloud-contacten niet bijgewerkt in de app Contacten. U kunt hulp vragen bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Open een veilige website op het iOS-apparaat om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Contacten vereist toegang tot poort 443 om updates naar en van de servers van iCloud-contacten te pushen.

Vernieuw de contacten

Probeer te vernieuwen als de recente wijzigingen niet verschijnen in Contacten op het iOS-apparaat:

 • In iOS 7 opent u Contacten, tikt u linksboven op Groepen en veegt u omlaag om de lijst met groepen te vernieuwen.
 • In iOS 6 en iOS 5 opent u Contacten, tikt u linksboven op Groepen en tikt u linksboven op de knop Vernieuw.

Controleer de instellingen

Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld om iCloud-contacten weer te geven:

 1. Open Contacten en tik linksboven op Groepen.
 2. Zorg ervoor dat Alle iCloud is geselecteerd.

Controleer of een contact in iCloud of een andere voorziening, zoals Google of Yahoo, is bewaard:

 1. Open Contacten en tik linksboven op Groepen.
 2. Maak de selectie van de optie Alle [account] voor alle voorzieningen van derden, zoals Gmail of Yahoo, ongedaan.
 3. Zorg ervoor dat Alle iCloud is geselecteerd.
 4. Bekijk de contacten. Als u het contact niet ziet, bestaat het in de account van een derde.
 5. U kunt het contact importeren vanaf de voorziening van een derde in iCloud. iCloud importeert geen contacten die zijn gekoppeld aan een andere voorziening.

U moet ervoor zorgen dat iCloud de standaardaccount voor Contacten is:

 • Als u nieuwe contacten automatisch op nieuwe apparaten wilt weergeven.
 • Als u de contacten synchroniseert met meerdere accounts op het apparaat (iCloud, Gmail, Yahoo) en recente wijzigingen aan Contacten op het iOS-apparaat niet op andere apparaten verschijnen.

Controleer of iCloud de standaardaccount is:

 1. Tik op Instellingen > Mail, Contacten, Agenda.
 2. Tik bij Contacten op Standaardaccount.
 3. Zorg ervoor dat iCloud is geselecteerd.

Start Contacten opnieuw op

Stop de app Contacten op het iOS-apparaat en start deze opnieuw op:

iOS 7:

 1. Dubbelklik op de thuisknop om de geopende apps te zien.
 2. Zoek de voorvertoning van Contacten en veeg die met uw vinger omhoog om de app te stoppen.
 3. Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm.
 4. Wacht een minuut en open de app Contacten opnieuw.

iOS 6 of iOS 5:

 1. Dubbelklik op de thuisknop om het multitasking-menu te openen.
 2. Houd het symbool van Contacten ingedrukt tot het beweegt.
 3. Tik op de X om de app uit de lijst te verwijderen.
 4. Druk op de thuisknop om terug te keren naar het beginscherm.
 5. Wacht een minuut en open de app Contacten opnieuw.

Schakel iCloud-contacten uit en opnieuw in

 1. Tik op Instellingen > iCloud.
 2. Schakel Contacten uit.
 3. U kunt Verwijder van [apparaat] kiezen als de gegevens worden bewaard op icloud.com/contacts en één of meerdere van uw apparaten. In het andere geval kiest u Bewaar op [apparaat].
 4. Wacht enkele minuten en schakel Contacten opnieuw in.

Start het apparaat opnieuw op

Houd de sluimerknop ingedrukt en sleep de schuifknop wanneer u wordt gevraagd het apparaat uit te zetten. Schakel het apparaat opnieuw in.

OS X Lion of hoger

U kunt deze stappen uitvoeren in Contacten in OS X Mountain Lion of hoger of Adresboek in OS X Lion. Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt.

Zorg ervoor dat iCloud-contacten is ingeschakeld

Kies Apple () > Systeemvoorkeuren, klik op iCloud en selecteer Contacten. 

Controleer welke versie van OS X u gebruikt

Zorg ervoor dat u OS X Lion v10.7.5 of hoger gebruikt. Lees hier hoe u weet welke versie van OS X u gebruikt.

Controleer de internetverbinding

Controleer de accountgegevens

Kies Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud. Zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u gebruikt op de andere ondersteunde apparaten.

Vernieuw Contacten of Adresboek

Als recente wijzigingen niet verschijnen, probeert u Contacten of Adresboek te vernieuwen door het programma te stoppen en opnieuw te openen.

Controleer de instellingen

Zorg ervoor dat contacten via iCloud worden gesynchroniseerd en niet via een voorziening van een derde zoals Google of Yahoo. iCloud importeert geen contacten die zijn gekoppeld aan een andere voorziening.

 1. Open Contacten (of Adresboek in OS X Lion).
 2. Klik links in de navigatiekolom op Alle [iCloud-accountnaam].
 3. Zoek het contact dat niet naar behoren is gesynchroniseerd.
 4. Als u het contact niet ziet, bestaat het in de account van een derde.
 5. U kunt het contact importeren vanaf de account van een derde in iCloud.

Controleer of iCloud de standaardaccount voor contacten is als de recente wijzigingen aan contacten in OS X niet verschijnen op uw andere apparaten en u de contacten synchroniseert met meerdere accounts op het apparaat (iCloud, Gmail, Yahoo):

 1. Open Contacten (of Adresboek in OS X Lion).
 2. Kies Contacten > Voorkeuren (of Adresboek > Voorkeuren in OS X Lion).
 3. Zorg ervoor dat uw iCloud-account de standaardaccount is op het tabblad Algemeen.

Na de configuratie van iCloud-contacten moet u Contacten of Adresboek wellicht stoppen en opnieuw starten op de Mac. Zorg er vervolgens voor dat u uw account juist instelt in Contacten of Adresboek:

 1. Open Contacten (of Adresboek in OS X Lion).
 2. Kies Contacten > Voorkeuren (of Adresboek > Voorkeuren in OS X Lion).
 3. Klik op Accounts.
 4. Zorg ervoor dat de iCloud-account de juiste naam in het veld Apple ID heeft.

Schakel iCloud-contacten uit en opnieuw in

 1. Stop Contacten (of Adresboek in OS X Lion).
 2. Kies Apple () > Systeemvoorkeuren en klik op iCloud.
 3. Maak de selectie van Contacten ongedaan.
 4. Klik op Behoud contacten.
 5. Stop Systeemvoorkeuren en wacht ongeveer één minuut.
 6. Open Systeemvoorkeuren en kies iCloud.
 7. Selecteer Contacten.
 8. Open Contacten (of Adresboek).

Start de computer opnieuw op

Start de computer opnieuw op en controleer of het probleem optreedt.

iCloud.com

 1. Als u problemen hebt met de online iCloud-contacten op icloud.com/contacts, controleert u de browser.
 2. Ga naar iCloud Help en zoek informatie over het probleem.
 3. Ga naar een ander programma als u geen updates van andere apparaten ziet of als Contacten niet zoals verwacht verschijnt. Om naar een ander programma te gaan, klikt u rechts boven in het browservenster op iCloud en selecteert u het gewenste programma, zoals Agenda.
 4. Ga terug naar Contacten.
 5. Log uit bij iCloud als u het probleem nog steeds ondervindt:
  1. Klik rechtsboven op uw naam.
  2. Kies Log uit.
  3. Log opnieuw in.

Als u een probleem ondervindt wanneer u iCloud-contacten op het internet gebruikt, ziet u mogelijk een bericht met de knop Verstuur naar Apple. Door op deze knop te klikken, helpt u iCloud bij het oplossen van problemen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Controleer na elke stap of het probleem aanhoudt.

Controleer de systeemvereisten

Zorg ervoor dat de pc aan de iCloud-systeemvereisten voldoet.

Het iCloud-configuratiescherm biedt geen ondersteuning voor Outlook 2010 Personal Edition.

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer www.apple.com/nl te openen. Als u geen verbinding met het internet kunt maken, worden de iCloud-contacten en -activiteiten niet bijgewerkt in Outlook. Vraag hulp bij het oplossen van problemen met de internetverbinding.
 2. Open een veilige website om te zien of u toegang hebt tot poorten 80 en 443. Outlook vereist toegang tot poort 443 om updates te pushen naar en te halen van de servers van iCloud-contacten.

Controleer de instellingen

Open het iCloud-configuratiescherm en zorg ervoor dat u bent ingelogd bij dezelfde iCloud-account die u gebruikt op de andere ondersteunde apparaten.

Vernieuw Outlook

Klik op de knop Vernieuwen in Outlook als u recent wijzigingen hebt aangebracht in Outlook en deze wijzigingen niet worden weergegeven op uw andere apparaten of omgekeerd.

Schakel iCloud-contacten uit en opnieuw in

 1. Sluit Outlook.
 2. Open het iCloud-configuratiescherm:
  • Ga in Windows 8.1 naar het startscherm, klik op de pijl omlaag Pijl omlaag in de linkerbenedenhoek en klik vervolgens op het programma iCloud.
  • Ga in Windows 8 naar het startscherm en klik op de tegel iCloud.
  • Ga in Windows 7 en Vista naar het menu Start > Alle programma’s > iCloud > iCloud.
 3. Maak de selectie van het aankruisvak Mail, contacten, agenda’s en taken ongedaan en klik op Toepassen.
 4. Wacht enkele seconden, selecteer Mail, contacten, agenda’s en taken en klik op Toepassen.
 5. Open Outlook.

Zorg ervoor dat de iCloud Outlook Addin actief is in Outlook

Volg in Outlook 2013 en 2010 deze stappen om er zeker van te zijn dat de iCloud Outlook Addin actief is:

 1. Open Outlook 2013 of 2010.
 2. Klik op het menu Bestand.
 3. Klik in het linkerpaneel op Opties.
 4. Klik op Invoegtoepassingen in het linkerpaneel van het Outlook-venster Opties.
 5. Bekijk bij Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen de lijst met invoegtoepassingen.
 6. Zoek de iCloud Outlook Addin.

Volg in Outlook 2007 deze stappen om er zeker van te zijn dat de iCloud Outlook Addin actief is:

 1. Open Outlook 2007.
 2. Kies in het menu Extra de optie Vertrouwenscentrum.
 3. Selecteer Invoegtoepassingen in de linkerkolom.
 4. Bekijk bij Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen de lijst met invoegtoepassingen.
 5. Selecteer de iCloud Outlook Addin.

Zorg ervoor dat iCloud niet als standaardaccount is ingesteld in Outlook

 • Selecteer in Outlook 2013 en 2010 het menu Bestand > Info > Accountinstellingen > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op Als standaard instellen.
 • Selecteer in Outlook 2007 het menu Bestand > Gegevensbestandsbeheer > Gegevensbestanden. Als iCloud als standaardaccount in de kolom Opmerkingen verschijnt, selecteert u een andere account en klikt u op Als standaard instellen.

Start de computer opnieuw op

Nadat de computer opnieuw is opgestart, controleert u of het probleem is opgelost.

Zoek de contacten in Microsoft Outlook

Lees meer over het beheer van invoegtoepassingen in Microsoft Outlook.

Wanneer u Mail, contacten, agenda’s en taken in het iCloud-configuratiescherm inschakelt, kopieert iCloud de contactgegevens van het standaard PST-bestand in Outlook naar iCloud en verwijdert iCloud vervolgens de contactpersonen uit het PST-bestand door ze in de map Verwijderde items in Outlook te plaatsen. De contactgegevens worden dan bewaard in de iCloud-gegevensset in Outlook zodat iCloud wijzigingen naar en van Outlook pusht.  

Nadat u Contacten in het iCloud-configuratiescherm hebt ingeschakeld, zorgt u ervoor dat u de gegevens in de map iCloud in Outlook zoekt. Indien nodig ziet u het verwijderde bestand door Verwijderde items in de lijst met Outlook-mappen te bekijken. iCloud verwijdert hierdoor geen gegevens maar verplaatst ze.

Meer informatie

Lees meer over het gebruik van Facebook-, Twitter- en iCloud-contacten

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
48% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)