OS X: over kernel panics

In zeldzame gevallen kan een Mac spontaan opnieuw opstarten, worden uitgezet, het bericht 'U moet de computer opnieuw opstarten...' weergeven of niet meer reageren. Dit wijst erop dat een kernel panic is opgetreden.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Symptomen van een kernel panic in OS X Mavericks

Voor gelijkaardige symptomen in OS X Mavericks raadpleegt u 'OS X: wanneer de computer spontaan opnieuw wordt opgestart of 'Uw computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem' weergeeft'.

Symptomen van een kernel panic in OS X Lion en ouder 

Dit bericht kan verschijnen: 'U moet uw computer opnieuw opstarten. Houd de aan/uit-knop gedurende meerdere seconden ingedrukt of druk op de herstartknop.'

Mogelijk verschijnt dit bericht niet en reageert de Mac niet.

Symptomen van een kernel panic in OS X Mountain Lion

De Mac wordt spontaan opnieuw opgestart.

Als er drie kernel panics optreden binnen drie minuten, geeft de Mac gedurende 30 seconden een verbodsteken weer en wordt deze dan uitgezet. Als dit gebeurt, gaat u naar het onderdeel 'Een terugkerende kernel panic oplossen' van dit artikel.

Als de kernel panic niet optreedt bij het opstarten, verschijnt dit bericht gedurende enkele seconden: 'Uw computer is vanwege een probleem opnieuw opgestart. Druk op een toets of wacht enkele seconden om de computer verder op te starten.'

U ziet dan het Apple-logo en een draaiend tandwiel wanneer de Mac begint op te starten.

Dit bericht wordt gedurende 60 seconden weergegeven: 'U hebt de computer uitgezet vanwege een probleem.'

Klik op 'Open' om de programma's te openen die actief waren wanneer de kernel panic optrad.

Na het inloggen ziet u een dialoogvenster met de melding: 'Uw computer is opnieuw opgestart vanwege een probleem.'


Klik op 'Meld...' om informatie over de kernel panic weer te geven.

Klik op 'OK' om het rapport naar Apple te versturen.

Belangrijk: als u de term 'controle door computer' ziet in het veld 'Details van het probleem en de systeemconfiguratie', gaat u naar het onderdeel 'Een terugkerende kernel panic oplossen' > 'Hardwareproblemen oplossen' van dit artikel.

Opmerking: als u een softwareontwikkelaar bent, kunnen booter-instellingen en foutopsporingsvlaggen verschillende symptomen veroorzaken voor kernel panics.

In de meeste gevallen worden kernel panics niet veroorzaakt door een probleem met de Mac zelf. Deze worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een probleem dat niet aan de Mac zelf is te wijten. Als de kernel panic niet opnieuw optreedt binnen enkele weken, is het probleem opgelost.

Als u kernel panics wilt helpen vermijden, installeert u alle beschikbare updates totdat Software-update 'De software is up-to-date' meldt. OS X-updates verbeteren de tolerantie voor externe problemen zoals slecht gevormde netwerkpakketten, enz. Voor de meeste kernel panics hoeft u slechts de software bij te werken.

Voor OS X Lion en ouder volgt u deze stappen:

 1. Houd de aan/uit-knop gedurende meerdere seconden ingedrukt om de Mac uit te schakelen.
 2. Schakel de Mac in.
 3. Zodra de Mac wordt opgestart, houdt u de Shift-toets ingedrukt om veilig op te starten in de Veilige modus. Opmerking: als u een extern toetsenbord van een andere fabrikant gebruikt en niet veilig kunt opstarten, probeert u een Apple-toetsenbord te gebruiken.
 4. Als op de Mac een andere kernel panic optreedt bij het opstarten of terwijl de computer zich in de Veilige modus bevindt, gaat u naar het onderstaande onderdeel 'Een terugkerende kernel panic oplossen' in dit artikel.
 5. Als de Mac zonder een kernel panic veilig wordt opgestart, start u de Mac opnieuw op door het menu Apple () > Herstart... te kiezen en de computer normaal te laten opstarten. 

Belangrijk: als op de Mac een andere kernel panic optreedt binnen enkele weken, raadpleegt u het onderstaande onderdeel 'Een terugkerende kernel panic oplossen'.

Opmerking: als de hardware en software van de Mac in orde zijn maar nog steeds een terugkerende kernel panic optreedt, is het mogelijk dat iets in het netwerk misvormde netwerkpakketten verstuurt naar de Mac. In deze gevallen controleert u de apparaten in het netwerk. Zorg ervoor dat de firmware van de router up-to-date is en dat de router goed werkt. Raadpleeg de fabrikant van de router voor service en ondersteuning.

Alles verbergen | Alles weergeven

Een terugkerende kernel panic oplossen

Een terugkerende kernel panic vaststellen, kan moeilijk zijn. Als u deze procedure wilt vermijden of niet weet hoe u één van de volgende stappen moet uitvoeren, brengt u de Mac naar een Genius in een Apple Store of naar een erkende Apple-serviceprovider voor assistentie. Vergeet zeker niet te vragen dat als de schijf opnieuw moet worden geformatteerd of vervangen, ze contact met u moeten opnemen om het incident te escaleren naar een speciale service voor gegevensherstel. Als u van plan bent naar een Apple Store te gaan, kunt u het best eerst reserveren bij de Genius bar op http://www.apple.com/nl/retail/geniusbar/ (alleen beschikbaar in sommige landen).

Tip: als hulp bij de diagnose van terugkerende kernel panics noteert u de datum en tijd wanneer deze optreden en alle informatie die in het kernel panic-bericht verschijnt.

 • Werd de computer opgestart, uitgeschakeld of werd een bepaalde taak uitgevoerd wanneer de terugkerende kernel panic optrad?
 • Is de kernel panic afwisselend of treedt deze altijd op wanneer u een bepaalde handeling uitvoert?
 • Treedt de kernel panic alleen op wanneer u een bepaald extern apparaat aansluit of wanneer een apparaat is aangesloten op een bepaalde poort?

Hardware of software isoleren als de oorzaak van de kernel panic

 1. Start de Mac op vanaf Recovery of de bijbehorende installatiemedia. Opmerking: als een kernel panic optreedt, gaat u naar het onderdeel 'Hardwareproblemen oplossen' van dit artikel.
 2. Open Schijfhulpprogramma en gebruik 'Herstel schijf' op de interne harde schijf van de Mac (standaard Macintosh HD genaamd).

  Belangrijk: als Schijfhulpprogramma de interne schijf niet kan repareren, moet u de Mac brengen naar een Genius in een Apple Store of naar een erkende Apple-serviceprovider voor service en ondersteuning. Vergeet zeker niet te vragen dat als de schijf opnieuw moet worden geformatteerd of vervangen, ze contact met u moeten opnemen om het incident te escaleren naar een speciale service voor gegevensherstel. Als u van plan bent naar een Apple Store te gaan, kunt u het best eerst reserveren bij de Genius bar op http://www.apple.com/nl/retail/geniusbar/ (alleen beschikbaar in sommige landen).
   
 3. Sluit een externe schijf met minstens 10 GB vrije ruimte aan. Opmerking: zorg ervoor dat de externe schijf geen kernel panics veroorzaakt en dat dit het enige apparaat is dat is aangesloten op de USB-, FireWire- of Thunderbolt-poort. De externe schijf en bijbehorende kabels aansluiten op een andere Mac kan ervoor helpen zorgen dat de schijf geen kernel panics veroorzaakt. 
 4. Installeer OS X op de externe schijf.
 5. Start op vanaf de externe schijf.
 6. Installeer alle software-updates totdat Software-update meldt dat de software up-to-date is.
 7. Gebruik de Apple-programma's op de externe schijf om op het internet te surfen, QuickTime-films af te spelen, e-mail te gebruiken, af te drukken, te scannen en/of andere handelingen uit te voeren. Zet het gebruik van de Mac voort totdat de kernel panic normaal gezien zou moeten optreden.
 8. Als een panic optreedt, gaat u naar het onderdeel 'Hardwareproblemen oplossen' van dit artikel om het probleem verder vast te stellen.
  Als een panic niet optreedt, gaat u naar het onderdeel 'Softwareproblemen oplossen' van dit artikel om het probleem verder vast te stellen.

Hardwareproblemen oplossen

Koppel de externe schijf, die in de bovenstaande stappen is gebruikt, los om vast te stellen of de kernel panic te wijten is aan een hardwareprobleem.

Controleer eerst de randapparaten

Ga naar het volgende onderdeel als geen apparaten zijn aangesloten op de Mac.

 1. Schakel de Mac uit.
 2. Koppel alle randapparaten los. Als u een desktop-Mac hebt, zorgt u ervoor dat alleen een beeldscherm en een Apple-toetsenbord met een Apple-muis of -trackpad zijn aangesloten.
 3. Schakel de Mac in.
 4. Gebruik de Mac totdat de kernel panic normaal gezien zou moeten optreden.
 5. Als een kernel panic optreedt: ga verder met het volgende onderdeel om het interne RAM en de hardware van andere fabrikanten te controleren.
  Als geen kernel panic optreedt: zet de Mac uit, sluit één randapparaat per keer aan en test totdat een kernel panic optreedt.
   
  • Opmerking: een combinatie van randapparaten kan de oorzaak zijn van een kernel panic. Koppel een randapparaat per keer los om te zien of het apparaat zelf een kernel panic veroorzaakt. Als geen kernel panic optreedt, blijft u randapparaten toevoegen totdat u het randapparaat vindt dat de kernel panic veroorzaakt. 

Interne RAM en hardware van andere fabrikanten controleren

 1. Schakel de Mac uit.
 2. Plaats het Apple-RAM opnieuw en verwijder het RAM en de interne hardware van andere fabrikanten.  Als u het Apple-RAM dat bij het systeem is meegeleverd niet hebt, plaatst u het RAM van de andere fabrikant.
 3. Schakel de Mac in.
 4. Gebruik de Mac totdat de kernel panic normaal gezien zou moeten optreden.
 5. Als geen kernel panic optreedt: het RAM en de interne hardware van andere fabrikanten moeten wellicht opnieuw worden geplaatst.
  Als een kernel panic optreedt:  breng de Mac naar een Genius in een Apple Store of naar een erkende Apple-serviceprovider voor service en ondersteuning. Vergeet zeker niet te vragen dat als de schijf opnieuw moet worden geformatteerd of vervangen, ze contact met u moeten opnemen om het incident te escaleren naar een speciale service voor gegevensherstel. Als u van plan bent naar een Apple Store te gaan, kunt u het best eerst reserveren bij de Genius bar op http://www.apple.com/nl/retail/geniusbar/ (alleen beschikbaar in sommige landen).

Softwareproblemen oplossen

Koppel de externe schijf, die u in de bovenstaande test hebt gebruikt, los om vast te stellen of de kernel panic te wijten is aan een softwareprobleem.

 1. Start de Mac op vanaf Recovery of de installatiemedia die bij de Mac is meegeleverd en installeer OS X opnieuw op de Mac.
 2. Start op vanaf de interne schijf.
 3. Voer Software-update uit en installeer alle updates totdat Software-update 'De software is up-to-date' meldt.
 4. Download en installeer alle software-updates van andere fabrikanten voordat u software van andere fabrikanten opnieuw installeert, in het bijzonder besturingsbestanden en kernelextensies.
       Enkele voorbeelden zijn:
  • Virtualisatiesoftware 
  • Besturingsbestanden voor toegevoegde beeldkaarten van andere fabrikanten
  • Antivirussoftware
  • Netwerksoftware (in het bijzonder software die netwerkapparaten van andere fabrikanten inschakelt) 
  • Aanvullende ondersteuningssoftware voor het bestandssysteem; bijvoorbeeld software die u laat schrijven naar media met de NTFS-structuur.

Als het probleem met de kernel panic aanhoudt, moet u een schone installatie van OS X uitvoeren door deze stappen uit te voeren:

 1. Start de Mac op vanaf Recovery of de installatiemedia die bij de Mac is meegeleverd.
 2. Maak een reservekopie in de vorm van een schijfkopie via Schijfhulpprogramma van de interne schijf op een externe schijf met voldoende vrije ruimte.
 3. Wis de interne schijf met behulp van Schijfhulpprogramma.
 4. Installeer OS X.
 5. Start op vanaf de interne schijf.
 6. Voer Software-update uit en installeer alle updates totdat Software-update 'De software is up-to-date' meldt.
 7. Installeer de programma's van andere fabrikanten opnieuw en kopieer de gebruikersgegevens van de reservekopie in de vorm van een schijfkopie die u in stap 2 hebt gemaakt.
  Opmerking: kopieer geen gegevens van de thuismappen /Bibliotheek en /Systeem op de reserveschijfkopie.

Geavanceerde informatie over kernel panics en logbestanden van panics

U kunt de logbestanden van kernel panics bekijken voor meer informatie. De tekst van de kernel panic wordt aan het logbestand toegevoegd wanneer u de computer opnieuw opstart, tenminste als u het PRAM niet opnieuw hebt ingesteld (de tekst van de kernel panic wordt in het PRAM bewaard tot u de computer opnieuw opstart). In Mac OS X v10.6 of hoger vindt u de logbestanden in /Bibliotheek/Logs/DiagnosticReports.

Het logbestand kan informatie bevatten die ontwikkelaars kan helpen om een softwareprobleem te onderzoeken. De informatie kan ook helpen uitmaken welke activiteit de kernel panic heeft veroorzaakt. 

Een goed begrip en foutopsporing van Kernel Panics – Deze technische opmerking bespreekt kernel panics: wat zijn ze, hoe leest u panic-logbestanden en hoe gaat u over tot de foutopsporing van de code die de panic heeft veroorzaakt.

Kernel Core Dumps – Deze technische opmerking legt uit hoe u externe kernel core dumps inschakelt die worden gebruikt voor de verzameling van gegevens over de kernel panic.

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: