Hulp bij update- en herstelfouten in iOS

Wanneer u een iPhone, iPad of iPod touch bijwerkt of herstelt in iTunes ziet u mogelijk dit bericht: ‘De iPhone ‘[apparaatnaam]’ kan niet worden hersteld. Er heeft zich een onbekende fout voorgedaan [foutnummer].’

In dit artikel leest u hoe u specifieke update- en herstelfouten in iOS oplost.

Probeer eerst deze stappen

Gebruik de stappen voor het oplossen van basisproblemen om de meeste update- en herstelfouten op te lossen.

Probeer vervolgens deze stappen

Als u de stappen voor het oplossen van basisproblemen hebt uitgevoerd maar nog steeds het foutbericht ziet, zoekt u het nummer van de fout en volgt u de geavanceerde stappen hieronder.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40,

1002, 1004, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1638, 1643-1650, 1667, 1669

2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200

4005, 4013, 4014, 9006

Los netwerkfouten op

Gerelateerde fouten: 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200, ‘Er heeft zich een probleem voorgedaan tijdens het downloaden van de software’ of ‘Het apparaat komt niet in aanmerking voor de gevraagde build’. Deze waarschuwingen wijzen erop dat de computer geen contact kan opnemen met de Apple-updateserver of geen verbinding kan maken met het apparaat. 

Controleer de computer op software of instellingen die verbindingsproblemen tussen de computer en Apple of tussen de computer en het apparaat kunnen veroorzaken.

Controleer de beveiligingssoftware

Gerelateerde fouten: 2, 4, 6, 9, 1611, 9006. Soms kan beveiligingssoftware beletten dat een apparaat verbinding maakt met de Apple-updateserver of het apparaat.

Controleer de beveiligingssoftware en -instellingen om er zeker van te zijn dat deze de verbinding met de Apple-servers niet blokkeren.

Controleer de USB-verbindingen

Gerelateerde fouten: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014 of ‘ongeldige reactie’.

Als de USB-verbinding tussen het apparaat en de computer wordt onderbroken, kunt u mogelijk niet bijwerken of herstellen.

U kunt andere accessoires of apparaten gebruiken om de oorzaak van het probleem te bepalen:

Als u het foutbericht nog steeds ziet, controleert u op problemen met de hardware door de stappen in het volgende onderdeel uit te voeren.

Controleer op problemen met de hardware

Gerelateerde fouten: 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 of 1669.

Deze fouten wijzen erop dat het apparaat of de computer mogelijk een hardwareprobleem heeft waardoor de update of het herstel wordt gestopt.

  1. Controleer of de beveiligingssoftware en -instellingen de verbinding tussen het apparaat en de Apple-updateserver niet blokkeren.
  2. Probeer vervolgens het iOS-apparaat nog twee keer te herstellen terwijl het apparaat is verbonden met een kabel, computer en netwerk waarvan u zeker weet dat die goed werken.
  3. Verzeker u ervan dat de beveiligingssoftware en -instellingen de verbinding tussen het apparaat en de updateservers toestaan.
  4. Neem contact op met Apple Support als u het foutbericht tijdens het bijwerken of herstellen nog steeds ziet.

Controleer op verouderde of aangepaste software

Gerelateerde fouten: 1015, ‘De gevraagde bron wordt niet gevonden’.

Mogelijk ziet u deze fouten als een van de volgende uitspraken juist is:

  • Uw versie van iTunes is verouderd. Download de nieuwste versie van iTunes en probeer de update of het herstel opnieuw uit te voeren.
  • Het apparaat heeft een bètaversie van het iOS.
  • U probeert een oudere iOS-versie te installeren (een downgrade uit te voeren).
  • Het apparaat heeft onbevoegde aanpassingen aan het iOS, ook wel ‘jailbreaking’ genoemd.

Gebruik de herstelmodus om het apparaat te herstellen naar de nieuwste iOS-versie.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
32% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)