OS X Mail: problemen met het versturen en ontvangen van e-mailberichten oplossen

Lees hier hoe u een probleem oplost waarbij Mail geen e-mailberichten kan versturen of ontvangen. Gebruik dit artikel om te bepalen welk onderdeel van het 'ecosysteem' van e-mail de oorzaak is van het probleem en probeer dit vervolgens te verhelpen.

Hier vindt u de vier onderdelen van het e-mailproces die het 'ecosysteem' van e-mail vormen:

 1. De geadresseerde van het e-mailbericht moet juist ingevoerd zijn en de inhoud van het bericht moet worden toegestaan door de e-mailaanbieder van zowel de zender als de ontvanger.
 2. Mail heeft de juiste instellingen van de e-mailaccount voor de e-mailaanbieder nodig.
 3. Een internetaanbieder die de communicatie tussen Mail en de servers voor inkomende en uitgaande e-mail van de e-mailaanbieder mogelijk maakt.
 4. De e-mailservers van de e-mailaanbieder moeten goed werken. De e-mailaccount mag ook niet geschorst zijn en moet het door Mail verstuurde wachtwoord van de e-mailaccount aanvaarden.

Opmerking: de internetaanbieder (zoals Comcast, RoadRunner, AOL, enz.) mag niet dezelfde zijn als de e-mailaanbieder (zoals Gmail, Hotmail, Yahoo!, Apple's MobileMe en andere).

Controleer eerst de drie volgende zaken bij de e-mailaanbieder

Neem contact op met het ondersteuningspersoneel van de e-mailaanbieder (of bezoek hun ondersteuningswebsite) en controleer het volgende:

 1. De e-mailservers van de e-mailaanbieder werken goed.
 2. Het wachtwoord van de e-mailaccount die u gebruikt is juist en wordt geaccepteerd.
 3. U ontvangt en verstuurt e-mailberichten met uw e-mailaccount. Uw e-mailaccount werd dus niet uitgeschakeld.

Opmerking: de bovenstaande zaken zijn niet alleen voor Mac-gebruikers. Als de e-mailaanbieder u doorverwijst naar AppleCare omdat u een Mac gebruikt, vraagt u opnieuw dat deze eerst de bovenstaande controles uitvoeren. Apple kan geen problemen met de bovenstaande zaken oplossen.

Als de e-mailaanbieder bevestigt dat de bovenstaande drie zaken in orde zijn, kunt u dit artikel gebruiken om het probleem met Mail op te lossen. 

Tip: als u een sheet of dialoogvenster met de melding 'Geef het wachtwoord op voor de gebruiker 'e-mailadres'' ziet, geeft dit aan dat de e-mailaanbieder een probleem heeft met het door Mail verstuurde wachtwoord of dat er een probleem is met de e-mailaccount. Neem contact op met de e-mailaanbieder voor ondersteuning. Kies Venster > Verbindingsassistent, klik op 'Toon details' en klik op 'Controleer opnieuw'. De informatie die wordt weergegeven wanneer u klikt op 'Toon details', kan informatie bevatten van de e-mailaanbieder over wat het probleem is. Zoek een koptekst die begint met '[ALERT]'.

Mail-verbindingsassistent openen

In Mail kiest u Venster > Verbindingsassistent.

Tip: als u een draaiend tandwiel ziet in Mail of in Mail-verbindingsassistent, kiest u Venster > Activiteitenoverzicht om te zien wat Mail doet.

Alle onderdelen verbergen | Alle onderdelen weergeven (Of klik op een specifiek onderwerp hieronder waarbij uw probleem voorkomt.)

De Verbindingsstatus boven in het venster Mail-verbindingsassistent geeft een rode stip (kleine rode stip) en 'Mail kan geen internetverbinding tot stand brengen' weer.

Klik op de knop 'Diagnostische netwerkinfo...' voor hulp bij het achterhalen van de oorzaak. Nadat u het probleem met de internetverbinding hebt opgelost, gaat u verder met dit artikel als het probleem in Mail aanhoudt.

Mail-verbindingsassistent geeft allemaal groene stippen (kleine groene stip) weer in de kolom Status

Alleen Mac OS X v10.6.8: klik hier als de knop 'Verstuur' in het grijs wordt weergegeven en als de 'Server uitgaande post (SMTP)' is ingesteld op 'Geen'

 1. In Mail-verbindingsassistent dubbelklikt u op de aangetaste e-mailaccount voor inkomende berichten (zoals IMAP of POP). Hiermee opent u de voorkeursinstellingen voor de betreffende account. In de bovenstaande schermafbeelding is dit de 'MobileMe'-account.
 2. Zorg ervoor dat u de juiste 'Server uitgaande post (SMTP):' hebt gekozen in het venstermenu. In het onderstaande voorbeeld is dit 'smtp.me.com:meichen3'.
 3. Sluit de Mail-voorkeuren en klik vervolgens op 'Bewaar'.

Zorg ervoor dat de geadresseerde van het e-mailbericht juist is ingevoerd en de velden 'Aan' en 'Kopie' juist zijn.

Als u het e-mailadres wilt weergeven, moet u mogelijk op de pijl naar onder klikken die rechts van de naam van de ontvanger verschijnt wanneer u met de muisaanwijzer erover beweegt.

 1. Als de ontvanger zich in het Adresboek bevindt, opent u Adresboek en bewerkt u de kaart voor deze contactpersoon. Voer het juiste e-mailadres in.
 2. Als de ontvanger zich niet in het Adresboek bevindt maar u hebt deze eerder een e-mailbericht verstuurd, wordt het door u gebruikte adres weergegeven in het 'geadresseerdenoverzicht' (bovendien wordt het adres automatisch ingevuld wanneer u de naam intypt).

  Tip: zelfs als het eerder gebruikte e-mailadres onjuist is, kan de functie automatisch invullen dit foutieve adres verder blijven gebruiken. Als u een e-mailadres uit het 'geadresseerdenoverzicht' wilt verwijderen, klikt u op de pijl naar onder die rechts van de e-mailnaam verschijnt wanneer u met de cursor erover beweegt en selecteert u 'Verwijder uit geadresseerdenoverzicht' in het contextuele menu.

  Opmerking: als u de optie 'Verwijder uit geadresseerdenoverzicht' niet ziet in het contextuele menu, bevindt het e-mailadres zich dan in het Adresboek en moet u stap 1 hierboven volgen.
 3. voorbeeldbericht met de geselecteerde optie 'Verwijder uit geadresseerdenoverzicht'

Klik hier als u een groot bestand als bijlage toevoegt

Bijlagen van berichten mogen niet groter zijn dat wat toegestaan is door de e-mailaanbieder van de ontvanger en uzelf. De exacte limiet kan verschillen per e-mailaanbieder. Raadpleeg de e-mailaanbieder van de ontvanger en die van uzelf voor meer informatie.  Probeer het e-mailbericht te versturen zonder bijlage om na te gaan of dit lukt.

Klik hier als de handtekening van het e-mailbericht afbeeldingen of URL's bevat

Handtekeningen kunnen afbeeldingen en URL's bevatten. Niet alle e-mailservers verwerken deze afbeeldingen en URL's zoals verwacht. De e-mailaanbieder van de ontvanger en die van uzelf kunnen problemen hebben met de handtekening. Probeer het bericht te versturen zonder handtekening of met een handtekening die alleen uit tekst bestaat.

Verzeker u ervan dat de account de quota van de e-mailaanbieder niet heeft overschreden

 1. In Mail klikt u op de postbus voor inkomende berichten van de account.
 2. Druk op Command-I om het venster 'Accountinfo' te openen.
 3. Nadat Mail de scan van de e-mailaccount heeft voltooid, klikt u op de tab 'Quota' zoals in het onderstaande voorbeeld wordt weergegeven.
 4. Afhankelijk van de serviceprovider ziet u hoeveel ruimte de account gebruikt en hoeveel ruimte er voor u beschikbaar is. Als u de limiet van de quota hebt bereikt, verwijdert u e-mailberichten van de e-mailserver totdat u de limiet niet meer overschrijdt.

  Opmerking: sommige e-mailaanbieders werken mogelijk niet met de functie Accountinfo.

Accountinfo met de tab Quota geselecteerd

Opmerking: een e-mailaanbieder kan 24 uur nodig hebben om de limiet van een quota te herstellen.

Als het probleem met de e-mail aanhoudt, bouwt u de aangetaste postbus opnieuw op

Sommige problemen met e-mail kunnen te wijten zijn aan een postbus die niet correct in de cache is opgeslagen of een specifiek problematisch e-mailbericht.

Volg deze stappen om een postbus opnieuw op te bouwen:

 1. Selecteer de postbus voor inkomende berichten of Command-klik op meerdere postbussen.
 2. Kies Postbus > Bouw opnieuw op.

Tip: kies Venster > Activiteitenoverzicht om de voortgang van de heropbouw van de postbus te zien.

voorbeeld van Activiteitenoverzicht

Als de heropbouw van de postbus vastloopt

Een problematisch e-mailbericht kan ervoor zorgen dat het opnieuw opbouwen van een postbus door Mail wordt onderbroken. U kunt dit controleren door het venster Activiteitenoverzicht te bekijken om te zien waar de voortgangsbalk is gestopt bij het plaatsen van berichten in de cache. In het bovenstaande voorbeeld is de heropbouw vastgelopen bij het e-mailbericht 4934 van 7023 (de eerste regel van activiteitenoverzicht).

Volg deze stappen om de problematische e-mail te verwijderen:

 1. In Activiteitenweergave klikt u op het stopteken totdat alle processen zijn gestopt.
 2. Kies Weergave > Berichtkenmerken > Nummer in Mail.
 3. Selecteer een bericht dat u kunt verwijderen en een kleiner nummer heeft als het problematische e-mailbericht.
 4. Houd de Command-toets ingedrukt en klik op het problematisch bericht.
 5. Kies 'Verwijder'.
 6. Herhaal de heropbouw van de postbus totdat dit proces is voltooid.

Als het e-mailprobleem aanhoudt, gaat u verder met de stappen in dit artikel.

Mail-verbindingsassistent geeft één of meer rode stippen (kleine rode stip) weer in de kolom Status van de account

Controleer de instellingen van de e-mailaccount voor inkomende berichten (IMAP of POP) en de e-mailaccount voor uitgaande berichten (SMTP)

Gebruik de online Configuratie-assistent in Mail van Apple om na te gaan welke instellingen juist zijn voor de e-mailservers voor inkomende (zoals IMAP of POP) en uitgaande (SMTP) berichten. Als de e-mailaanbieder niet wordt weergegeven in de lijst van de Configuratie-assistent in Mail, bezoekt u de website van de e-mailaanbieder of neemt u contact op met hun ondersteuningspersoneel om de juiste instellingen te verkrijgen. U kunt deze 'naslagkaart' voor e-mail gebruiken wanneer u vraagt aan een e-mailaanbieder welke instellingen nodig zijn.

Wanneer u beschikt over de juiste instellingen van de e-mailaanbieder, zorgt u ervoor dat Mail juist is geconfigureerd.

Klik hier als de instellingen van de e-mailaccount voor inkomende en uitgaande berichten juist zijn maar het probleem aanhoudt

Welk waarschuwingsbericht wordt weergegeven in de kolom 'Details' van de betreffende account in Mail-verbindingsassistent?

Klik hier als het bericht 'Het is niet gelukt om verbinding te maken met deze (type server)-server...' verschijnt

Controleer op firewallsoftware van andere fabrikanten

Firewallsoftware van andere fabrikanten, zoals Little Snitch of Symantec Norton Personal Firewall, blokkeert mogelijk de nodige poorten. Als dergelijke software is geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat de firewall deze poorten niet blokkeert:

 • poorten 25, 465 en 587 (voor het versturen van e-mail via SMTP)
 • poorten 143 en 993 (als u IMAP-e-mail gebruikt)
 • poorten 110 en 995 (als u POP-e-mail gebruikt)

Als u niet zeker weet hoe u de juiste poorten inschakelt, schakelt u de firewall van de andere fabrikant volledig uit en controleert u of het probleem in Mail zich nog steeds voordoet. Opmerking: de firewall van Mac OS X v10.6 blokkeert niet de poorten die nodig zijn voor het versturen van e-mail.


Controleer of de internetaanbieder poorten blokkeert

De internetaanbieder kan SMTP-poorten blokkeren die nodig zijn voor het versturen van e-mail.

U kunt de MobileMe-service van Apple gebruiken om na te gaan of de internetaanbieder het SMTP-protocol voor het versturen van e-mail blokkeert:

 1. Open Netwerkhulpprogramma in de map Hulpprogramma's. Kies hiervoor Ga > Hulpprogramma's in de Finder (of druk op Shift-Command-U).
 2. Klik op het tabblad 'Portscan'.
 3. Voer 'smtp.me.com' in het veld 'Geef het internet- of IP-adres op dat u op open poorten wilt controleren' in.
 4. Schakel 'Controleer alleen poorten tussen _ en _' in en voer 25 in voor beide poortvelden.
 5. Klik op 'Scan' om de test uit te voeren.

Als u 'Open TCP Port: 25 smtp' niet ziet, neemt u contact op met de internetaanbieder of bezoekt u de ondersteuningswebsite voor verdere assistentie. Als u 'Open TCP Port: 25 smtp' wel ziet, blokkeert de internetaanbieder de SMTP-poorten niet die nodig zijn voor het versturen van e-mail. Ga naar het onderdeel ''Het is niet gelukt om in te loggen op deze (naam e-mailaanbieder)-account...' of een ander foutbericht verschijnt' hieronder als het probleem met e-mail aanhoudt.

Klik hier als het bericht 'Het is niet gelukt om in te loggen op deze (naam e-mailaanbieder)-account' of een ander foutbericht verschijnt

Bent u verbonden met het internet op een andere locatie of via een andere internetaanbieder dan gewoonlijk (zoals een nieuwe Wi-Fi-hotspot)?

Ja, ik ben verbonden op een nieuwe locatie

 1. In Mail-verbindingsassistent dubbelklikt u op de rij waarin een rode stip naast een accountnaam met 'smtp' wordt weergegeven.
 2. Klik op het tabblad 'Geavanceerd'.

Als de internetaanbieder dezelfde is als de e-mailaanbieder en de SMTP-identiteitscontrole is ingesteld op 'Geen', kunt u mogelijk alleen e-mail versturen wanneer u rechtstreeks met het internet bent verbonden via de internetaanbieder.

Als u op een andere manier met het internet bent verbonden, zoals via een Wi-Fi hotspot, kunt u mogelijk geen e-mails versturen via deze server (maar u kunt deze mogelijk wel ontvangen en surfen op het internet). Neem contact op met de e-mailaanbieder om te controleren of deze een SMTP-serverinstelling 'buiten het netwerk' heeft die u kunt toevoegen aan de account voor dergelijke gevallen of gebruik een andere door u geconfigureerde SMTP-server zoals MobileMe als u deze service gebruikt. MobileMe biedt een gratis proefperiode aan.

U kunt deze 'naslagkaart' voor e-mail gebruiken om de e-mailaanbieder de juiste vragen te stellen over de configuratie.

Nee, ik heb geen verbinding op een nieuwe locatie

Een klein waarschuwingssymbool naast de postbus voor inkomende berichten

Als naast de postbus voor inkomende berichten een klein waarschuwingssymbool (waarschuwingssymbool of ) verschijnt, klikt u op dit symbool.

 • Als 'Geef het wachtwoord voor de account ... op' verschijnt, geeft dit aan dat het wachtwoord onjuist is. Als u zich het wachtwoord van de e-mailaccount niet meer kunt herinneren, neemt u contact op met de e-mailaanbieder voor ondersteuning of bezoekt u de website van de internetaanbieder om het wachtwoord opnieuw in te stellen (zie hieronder).
 • Als 'De server heeft een fout geretourneerd:...' net boven de knop 'Blijf offline' verschijnt, is er een probleem met de e-mailaccount. Noteer de melding van het waarschuwingsbericht (na 'De server heeft een fout geretourneerd'). Het bericht moet u aangeven wat het probleem is of bevat mogelijk een koppeling die u kunt kopiëren en plakken in een webbrowser om hulp te zoeken bij het oplossen van dit probleem.

  In de schermafbeeldingen hieronder ziet u dat een account een probleem met de Gmail-servers vertoont. Als u de koppeling 'http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=78754' kopieert en plakt, gaat u rechtstreeks naar de ondersteuningspagina die u met dit probleem kan helpen. Neem contact op met de e-mailaanbieder voor ondersteuning.

  Waarschuwingsbericht waarin wordt gemeld dat een verbinding niet mogelijk is

Probeer webmail

Veel e-mailaanbieders bieden een webmail-interface die u kunt gebruiken om de e-mail te openen via een webbrowser zoals Safari. Als de e-mailaanbieder een webinterface heeft, opent u Safari, gaat u naar die webmail-website en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als uw gebruikersnaam en wachtwoord niet worden geaccepteerd, moet u die wellicht opnieuw activeren of opnieuw instellen.

Opmerking: u hebt toegang tot de webmail-interface via de webserver van de e-mailaanbieder, wat verschilt van een e-mailserver. Als de e-mailaanbieder een probleem heeft met de e-mailserver maar niet met de webserver, ervaart u mogelijk problemen in Mail maar niet bij de webinterface voor e-mail. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel van de e-mailaanbieder om de status van de servers te controleren.

Stel uw e-mailaccount of wachtwoord opnieuw in

Hier volgen enkele hulpmiddelen op het internet van e-mailaanbieders om een e-mailaccount opnieuw te activeren of een wachtwoord opnieuw in te stellen:

Zorg ervoor dat u de instellingen in Mail bijwerkt als u het wachtwoord wijzigt.

U moet de inhoud van de map '~Bibliotheek/Mail' niet wijzigen

Belangrijk: tenzij anders aangewezen door een AppleCare-adviseur mag u de Finder niet gebruiken om de inhoud van de map '~/Bibliotheek/Mail' of de submappen ervan te wijzigen. Als u dit wel doet, bemoeilijkt u de bekwaamheid van Mail om e-mailberichten, postbussen, bijlagen, enz. bij te houden en kunt u gegevens verliezen of andere problemen in Mail veroorzaken.

 

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
46% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)