Mac OS X 10.5 of ouder: afdrukproblemen oplossen

Ontdek hier hoe u afdrukproblemen oplost in Mac OS X v10.5 of ouder.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Druk een testpagina af

Als uw printer een testpagina kan afdrukken, probeert u er een af te drukken. Als de testpagina niet wordt afgedrukt, schakelt u de printer uit en probeert u het opnieuw. Controleer of de stroomkabel is aangesloten op een stroombron.

Raadpleeg de documentatie die bij de printer werd geleverd of kijk op de website van de fabrikant voor meer informatie over het afdrukken van een testpagina. Als het afdrukken van de testpagina niet is gelukt, raadpleegt u de documentatie die bij de printer werd geleverd voor meer stappen voor het oplossen van problemen met de printer.


Controleer kabels en verbindingen

 1. Verwijder alle kabels tussen de computer en de printer en sluit ze opnieuw aan. Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.
 2. Alleen USB-printers: sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort.
 3. Alleen USB-printers: open Systeemprofiel van Apple en klik op het tabblad Apparaten en stations. Als de printer ook nu niet zichtbaar is, probeer dan een andere kabel.
 4. Probeer opnieuw af te drukken.


Werkte het eerder wel?

Als uw printer eerder wel werkte met Mac OS X, ga dan verder met het volgende onderdeel. Zo niet, ga dan naar "Werk de printersoftware bij of installeer deze opnieuw" hieronder.


Verwijder oude afdruktaken

Sla de bestanden op die u wilt afdrukken en verwijder oude afdruktaken.


Druk af vanuit een andere toepassing

Probeer af te drukken vanuit een ander Mac OS X-programma zoals TextEdit. Doet het probleem zich voor bij slechts één programma?

Als het probleem zich voordoet terwijl u probeert af te drukken vanuit een Classic-programma, probeert u af te drukken vanuit een ander Classic-programma, en daarna vanuit een Mac OS X-programma. Doet het probleem zich voor bij slechts één programma? Doet het probleem zich alleen voor in de Classic-omgeving?

Wanneer een probleem beperkt lijkt te zijn tot een programma of omgeving (Classic versus Mac OS X), kan het verband houden met het programma of de printerbesturingsbestanden. Kijk op de website van de ontwikkelaar van het programma en de fabrikant van de printer en neem indien nodig contact met hen op. Als uw probleem geen bekend probleem is, kunt u het melden in de Discussieforums.

Los problemen op in Afdrukcentrum (Mac OS X 10.2)

Als het afdrukprobleem zich alleen in Afdrukcentrum voordoet (Mac OS X 10.2 tot en met 10.2.8), raadpleegt u "Mac OS X: probleemoplossing Afdrukcentrum"


Er wordt meer dan één programma beëindigd wanneer er wordt afgedrukt

Als dit gebeurt met Mac OS X 10.3, raadpleegt u Mac OS X 10.3: programma's worden onverwacht gestopt bij afdrukken. Als de tips in dit artikel de problemen niet oplossen, gaat u door met het volgende onderdeel.


Controleer de afdrukwachtrij

Open Afdrukcentrum of Printerconfiguratie in /Programma's/Hulpprogramma's. Controleer of "Stop taken" niet is geselecteerd in het menu Printers. Raadpleeg voor meer informatie:


Isoleer de computer en de printer

USB-printers

 1. Verwijder alle USB-apparaten behalve de printer, het Apple-toetsenbord en de Apple-muis. Controleer of de printer direct is aangesloten op de computer en of eventuele hubs en verlengkabels zijn verwijderd.
 2. Controleer of de printer zichtbaar is in Systeemprofiel (in /Programma's/Hulpprogramma's/). Zoek de printer op het tabblad Apparaten en stations van het Apple Systeemprofiel.
 3. Als er een andere printer beschikbaar is, probeert u af te drukken met die printer. Controleer of de verbindingen werken, of de netwerkvoorkeuren goed zijn ingesteld en of de juiste software voor de aanvullende printer is geïnstalleerd.

Netwerkprinters

 1. Controleer of andere netwerkdiensten, zoals bestandsdeling en webbrowsen beschikbaar en functioneel zijn.
 2. Als het een AppleTalk-printer betreft, controleert u of AppleTalk actief is in het paneel Netwerk in Systeemvoorkeuren.
 3. Als er een andere node op het netwerk is waarmee met de printer kan worden afgedrukt, verplaatst u de computer daarheen. Het kan nodig zijn de netwerkinstellingen te wijzigen.
 4. Als er een andere printer beschikbaar is, probeert u af te drukken met die printer. Controleer of de verbindingen werken, of de netwerkvoorkeuren kloppen en of de juiste software voor de aanvullende printer is geïnstalleerd.


Verwijder de printer uit de printerlijst

Raadpleeg "Mac OS X: printers en afdruktaken verwijderen uit het programma 'Afdrukbeheer'".

Als u printers wilt toevoegen, raadpleegt u "Een printer aan de printerlijst in Mac OS X toevoegen"


Verwijder alle printers en afdruktaken

Tip: als u veel printers ziet in Afdrukcentrum of in het hulpprogramma Printerconfiguratie en als u ze niet allemaal wilt verwijderen, neemt u eerst contact op met uw netwerkbeheerder.

Raadpleeg "Mac OS X: printers en afdruktaken verwijderen uit het programma 'Afdrukcentrum'".


Werk de printersoftware bij of installeer deze opnieuw

Als er software voor uw printer werd meegeleverd bij de installatie van Mac OS X, kijkt u op de website van de printerfabrikant of er bijgewerkte versies beschikbaar zijn. Installeer alleen een printerbesturingsbestand van de website van de fabrikant als dat een nieuwere versie is dan de versie die is meegeleverd bij Mac OS X.

Als de printersoftware die bij Mac OS X is meegeleverd de nieuwste beschikbare versie is, gebruikt u Optionele software (beschikbaar in Mac OS X 10.1 of latere versies) op Mac OS X Install Disc 1 om de printersoftware opnieuw te installeren.

Als het besturingsbestand voor uw printer niet is meegeleverd bij Mac OS X, controleert u de downloads op de webpagina voor Mac OS X, de website van de fabrikant van de printer en het materiaal dat bij de printer werd meegeleverd om te kijken of er software beschikbaar is. Installeer deze software opnieuw als dit mogelijk is.

Gebruik een ander printerbesturingsbestand

U kunt een van de Gimp-Print-besturingsprogramma's proberen die bij Mac OS X zijn meegeleverd als u de printersoftware voor uw model niet kunt vinden. Als uw printer PostScript Level 2 of PostScript Level 3 ondersteunt, selecteert u Generic PostScript Printer als het printermodel. Als u problemen ondervindt met het besturingsprogramma voor uw printermodel, kunt u het probleem mogelijk oplossen met een Gimp-Print-besturingsbestand of het algemene PostScript Printer Description-bestand.


Herstel schijfbevoegdheden

Tip: meer informatie over Herstel schijfbevoegdheden en Mac OS X v10.2, v10.3 of hoger vindt u in "Informatie over de functie Herstel schijfbevoegdheden van het Schijfhulpprogramma".

 • Mac OS X v10.3 of hoger: open Schijfhulpprogramma (/Programma's/Hulpprogramma's/). Kies uw Mac OS X-opstartstation in de kolom links in het venster Schijfhulpprogramma en klik op de knop Herstel schijfbevoegdheden.
 • Mac OS X v10.2 tot 10.2.8: open Schijfhulpprogramma (/Programma's/Hulpprogramma's/). Kies uw Mac OS X-opstartstation in de kolom links in het venster Schijfhulpprogramma en klik op het tabblad Eerste hulp. Klik op de knop Herstel schijfbevoegdheden.
 • Mac OS X v10.1.5: werk bij naar Mac OS X 10.1.5 als u dit nog niet hebt gedaan en gebruik dan het hulpprogramma Herstel schijfbevoegdheden. Raadpleeg "Mac OS X: over het hulpprogramma Herstel schijfbevoegdheden 1.1".Gebruik de laatste versie van Mac OS X

Werk Mac OS X bij naar de laatst beschikbare versie. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de fabrikant voor verdere assistentie.
 

Reset het afdruksysteem (Mac OS X 10.4 en hoger)

Als andere stappen niet helpen, kunt u het afdruksysteem resetten. Belangrijk: doe dit alleen als "laatste redmiddel" voor het oplossen van een afdrukprobleem.

Lees deze artikelen voor meer informatie.

Meegeleverde printersoftware bij Mac OS X
Mac OS X 10.4: afdruktaken worden gestopt bij afdrukken met een Epson SC 740
Mac OS X 10.4: het Gimp-Print-besturingsbestand met Lexmark Z53 gebruiken
Mac OS X 10.4: sommige Xerox-printers vereisen mogelijk nieuwe PPD's
Mac OS X 10.4: afdrukknop reageert niet
Mac OS X: afdrukken, Classic gebruiken, bestandsdeling starten, schijven branden of software bijwerken werkt niet als /tmp ontbreekt
Mac OS X Mail: afgedrukte tekst is onverwacht groot of klein
Mac OS X 10.2: aanvullende printerbesturingsbestanden installeren
Mac OS X 10.2: afdruktakenlijst controleren als documenten niet worden afgedrukt
Problemen met printers oplossen voor AirPort-basisstations en de Time Capsule
Mac OS X 10.2: problemen met Hewlett Packard-printers

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: