Desktopcomputers: problemen met draadloos toetsenbord en draadloze muis oplossen in Mac OS X v10.5

Op bepaalde desktopcomputers met draadloos toetsenbord of draadloze muis zijn deze al op voorhand gekoppeld en bevatten deze ook al batterijen. Mits de draadloze apparaten zijn ingeschakeld wanneer de computer wordt opgestart, hoeft u dus geen extra stappen uit te voeren voor een correcte werking. Als echter een van deze draadloze apparaten niet werkt zoals verwacht, kunt u het probleem aan de hand van onderstaande informatie identificeren en verhelpen.

Opmerking: deze instructies zijn voor Mac OS X v10.5 Leopard.  Om problemen met draadloos toetsenbord en muis in Mac OS X v10.6 Snow Leopard op te lossen, raadpleegt u Desktopcomputers: problemen met draadloze muis en draadloos toetsenbord oplossen.

Controleren of uw draadloos toetsenbord en draadloze muis zijn ingeschakeld

Als het systeem al is opgestart en het indicatielampje van uw toetsenbord of muis knippert, is het toetsenbord of de muis "detecteerbaar" door de computer en momenteel niet gekoppeld met de computer. Raadpleeg Bluetooth: uw Apple Wireless Keyboard configureren voor meer informatie over hoe u draadloze apparaten koppelt.

Bluetooth-apparaat opnieuw instellen
Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan. Wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld, blijft het gedurende drie minuten in de "detecteerbare" modus. Raadpleeg Detecteerbare modus inschakelen voor meer informatie.

De computer opnieuw opstarten
Start uw computer opnieuw op en kijk of het probleem hiermee is opgelost. Als dit niet het geval is, schakelt u uw computer uit, wacht u een minuut en start u deze vervolgens opnieuw op.

Batterijniveaus controleren

Op uw Mac wordt gemeld wanneer u de batterijen in het toetsenbord en de muis dient te vervangen.   U kunt het batterijniveau van het Apple Wireless Keyboard en de Apple Wireless Mouse ook handmatig controleren door de volgende stappen te volgen:

  1. Kies Systeemvoorkeuren in het Apple ()-menu.
  2. Kies Toetsenbord & Muis in het menu Weergave.
  3. Klik op het tabblad Bluetooth.

       Opmerking: de batterij-indicator geeft geen batterijniveaus aan van Bluetooth-muizen en -toetsenborden van andere fabrikanten. Als u geen batterij-indicator ziet, verzekert u zich ervan dat u een Apple Wireless Mouse of Keyboard gebruikt.

Storing van signaal controleren
Omdat Bluetooth werkt via door de lucht verstuurde signalen, kan de draadloze verbinding worden verstoord door aanwezige voorwerpen. Voorkom situaties waarbij er metalen voorwerpen tussen het apparaat en de computer staan. Zet uw computer niet onder een metalen bureau of weggeborgen in een metalen kast. Houd basisstations van draadloze telefoons, microgolfovens en andere elektrische apparaten die met een bandbreedte van 2,4 GHz werken uit de buurt en zorg ervoor dat de afstand tussen het draadloze apparaat en de computer niet meer dan 9 meter bedraagt.

Laatst gewijzigd op: