Bonjour voor Windows werkt niet door firewall-instellingen

Zodra u Windows XP Service Pack 2 hebt geïnstalleerd, werkt Bonjour voor Windows mogelijk niet door een wijziging in de firewall-instellingen. Wanneer u Service Pack 2 installeert, wordt de Windows-firewall standaard ingeschakeld. Dit kan poort 5353 blokkeren die nodig is voor de juiste werking van Bonjour.

In Windows XP-systemen waarbij geen Service Pack is geïnstalleerd of waarbij alleen Service Pack 1 is geïnstalleerd, is de firewall standaard uitgeschakeld. Als u de firewall inschakelt, kan deze echter uw systeem beïnvloeden. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Voor systemen met Service Pack 2

Als u Service Pack 2 op uw systeem hebt geïnstalleerd, kunt u Bonjour voor Windows gebruiken om achteraf de firewall automatisch opnieuw te configureren. U dient deze instelling niet handmatig opnieuw te configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Ga naar het Configuratiescherm en klik op Software.
 2. Selecteer Bonjour in de lijst en klik vervolgens op Wijzigen/Verwijderen.
 3. Kies Herstellen en volg dan de instructies op het scherm.

Als het herstelproces het probleem niet verhelpt, probeert u Bonjour te verwijderen en opnieuw te installeren.

 1. Ga naar het Configuratiescherm en klik op Software.
 2. Selecteer Bonjour in de lijst en klik vervolgens op Wijzigen/Verwijderen.
 3. Kies Verwijderen en volg dan de instructies op het scherm.
 4. Installeer Bonjour voor Windows opnieuw door het programma te downloaden van de Apple-website of installeer de software met de meegeleverde media.

Voor systemen zonder Service Pack of Service Pack 1

Als u nog nooit een Service Pack of Service Pack 1 (maar niet 2) hebt geïnstalleerd, moet u uw firewall handmatig configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Kies Configuratiescherm in het menu Start.
 2. Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
 3. Klik op Netwerkverbindingen.
 4. Dubbelklik op de verbinding die u gebruikt voor het delen van muziek in iTunes.
 5. Klik op Eigenschappen.
 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 7. Selecteer het keuzevakje "Deze computer en dit netwerk beveiligen door toegang vanaf het Internet te beperken of te blokkeren".
 8. Klik op Instellingen. Nu ziet u het venster Geavanceerde instellingen.
 9. Klik op de knop Toevoegen. Het venster Service-instellingen verschijnt.
 10. In het venster Service-instellingen voert u de volgende informatie in:
  • Beschrijving van de service: Multicast DNS
  • Naam of IP-adres: voer het internetadres of de naam van de computer in
  • Nummer van de externe poort: 5353
  • Nummer van de interne poort: 5353 Selecteer UDP
 11. Klik op OK om het venster Geavanceerde instellingen te sluiten.
 12. Klik op OK om het eigenschappenvenster te sluiten.

Belangrijk: informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor aanvullende informatie.

Laatst gewijzigd op: