Uw Mac start niet op met Mac OS X (Mac OS X 10.3.9 of eerdere versies)

Niets is zo vervelend als uw Mac aanzetten en ontdekken dat hij niet opstart. In plaats van de Finder ziet u een blauw of grijs scherm, een "verbroken map"-symbool, een kernel panic, een knipperend vraagteken of een computer die niet meer reageert. Wat te doen? Geen zorgen. Misschien is het een simpel probleem dat u zelf kunt oplossen.

Opmerking: dit artikel is van toepassing op Mac OS X 10.3.9 of eerdere versies.

Tip: ga naar het onderstaande onderwerp "U ziet een leeg grijs scherm" als uw computer helemaal niet meer opstart.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De eerste stap om uw Mac opnieuw op te starten is vaststellen welk symptoom u ziet. Als u het symptoom eenmaal kent, kunt u het proberen op te lossen. Hieronder vindt u een lijst van de meest voorkomende symptomen die u kunt zien wanneer de Mac wordt aangezet maar niet opstart. Klik op de koppeling voor het symptoom dat u ziet en voer vervolgens de stappen uit om het probleem op te lossen.U ziet een leeg blauw scherm. Wellicht verschijnt er ook een voortgangsindicator die eruit ziet als een gekleurd bolletje of een ronddraaiende schijf.

U kunt verschillende dingen proberen om dit symptoom op te lossen. Voer elk van deze stappen uit totdat u de oplossing hebt gevonden. Sommige stappen vereisen geavanceerde technieken, maar probeer ze in elk geval.

 1. Mac OS X controleert tijdens het opstarten lettertypen in de Mac OS 9 Systeemmap. Een beschadigd Mac OS 9 lettertypebestand kan de oorzaak zijn van dit probleem.

  Tip: installeer Mac OS X 10.2.4 of hoger om dit probleem te vermijden.

  1. Start op vanuit de Mac OS 9 Systeemmap of vanaf een Mac OS 9 cd-rom. Als uw computer alleen start vanuit Mac OS X, dient u op te starten in veilige modus.
  2. Sleep de map met lettertypen vanuit de Mac OS 9 Systeemmap (niet de Mac OS X Systeemmap) naar het bureaublad.
  3. Herstart de computer in Mac OS X.
 2. Verwijder incompatibele opstartonderdelen van derden.
  1. Start op vanuit de Mac OS 9 Systeemmap of vanaf een Mac OS 9 cd-rom. Als uw computer alleen start vanuit Mac OS X, dient u op te starten in veilige modus.
  2. Open de Mac OS X harde schijf.
  3. Verwijder items van derden uit de mappen /Library/StartupItems en /System/Library/StartupItems. U kunt deze items tijdelijk in de Mac OS X map Gebruikers opslaan. Verwijder een item niet als u niet zeker weet of het item van een derde partij is of een door Apple geïnstalleerd item is.
  4. Herstart de computer in Mac OS X.
 3. Dit symptoom kan worden veroorzaakt door een incompatibel inlogonderdeel.
  1. Voor Mac OS X 10.2 tot en met 10.3.9 dient u op te starten in veilige modus.
  2. Kies Systeemvoorkeuren uit het menu Apple.
  3. Kies Accountsuit het menu Weergave en klik vervolgens op Opstartonderdelen. In Mac OS X 10.2 kiest u Inlogonderdelen uit het menu Weergave.
  4. Selecteer alle inlogonderdelen en klik op Verwijder.
  5. Kies Herstart uit het menu Apple.
  6. Als dit het probleem oplost, voegt u de inlogonderdelen een voor een toe totdat het symptoom opnieuw optreedt. Zodoende weet u welk onderdeel incompatibel is. Herhaal deze stappen en verwijder het incompatibele onderdeel.
 4. Dit probleem kan soms ontstaan door het selecteren van de optie "Verbind automatisch bij openen van TCP/IP-programma's" in Netwerkvoorkeuren. Het voorkeurbestand met deze instelling moet worden verwijderd. Dit is een geavanceerde stap die alle netwerkinstellingen op uw computer reset. U dient deze instellingen opnieuw te configureren in Netwerkvoorkeuren om de netwerk- of internetverbinding te herstellen.
  1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker.
  2. Typ: mount -uw /
  3. Druk op Return.
  4. Typ een van de volgende opdrachten:

   (voor Mac OS X 10.2.8 of eerdere versies)
   mv /var/db/SystemConfiguration/preferences.xml preferences.old

   (voor Mac OS X 10.3 tot en met 10.3.9)
   mv /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist preferences.old

   Tip: er zit een spatie tussen ".plist" en "preferences.old".
    
  5. Druk op Return.
  6. Typ: reboot
  7. Druk op Return.
 5. Als uw computer nog steeds opstart met een blauw scherm, volgt u deze stappen.
  1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker.
  2. Typ: mount -uw /
  3. Druk op Return.
  4. Typ:
   mv /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist preferences2.old

   Tip: er zit een spatie tussen ".plist" en "preferences".
    
  5. Druk op Return.
  6. Typ:
   mv /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist preferences3.old
    
  7. Druk op Return.
  8. Typ: reboot
  9. Druk op Return.
 6. Reset bepaalde rechten.
  1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker.
  2. Controleer het volume met fsck.
  3. Typ: mount -uw /
  4. Druk op Return.
  5. Typ: chmod 1775 /
  6. Druk op Return.
  7. Typ: reboot
  8. Druk op Return.

  Belangrijk: als het probleem met een van deze stappen is opgelost, stopt u hier.
 7. Als Mac OS X u automatisch inlogt (u hoeft geen wachtwoord te typen wanneer u de computer opstart), volgt u deze stappen. Ga anders naar stap 8.

  1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker.
  2. Controleer het volume met fsck.
  3. Druk op Return.
  4. Typ: mount -uw /
  5. Druk op Return.
  6. Typ: cd /Users/[desbetreffende gebruikersnaam]/Library

   Tip: typ in plaats van "[desbetreffende gebruikersnaam]" de gebruikersnaam van uw account of van de account waarbij dit probleem optreedt. Als de gebruikersnaam bijvoorbeeld "theta" is, typt u:
   cd /Users/theta/Library
  7. Druk op Return.
  8. Typ: mv Preferences Preferences_old
  9. Druk op Return.
  10. Typ: mv Caches Caches_old
  11. Druk op Return.
  12. Typ: reboot
  13. Druk op Return.

   Als u nu normaal kunt opstarten en inloggen, gebruikt u de volgende stappen om het probleem te isoleren:
    
  14. Open het Console-hulpprogramma. Dit bevindt zich in de map Utilities (/Applications/Utilities).
  15. Kies Open logbestanduit het menu Archief.
  16. Typ het volgende in het veld goto: /var/log/system.log en klik vervolgens op de knop Open.
  17. Kies Zoek uit het menu Wijzig.
  18. Typ "parse failed" in het venster Zoeken en klik op de knop Volgende.
  19. Zoek naar tekst die lijkt op het volgende:


   {DATE} Dock[500] CFLog (0): CFPropertyListCreateFromXMLData(): plist parse failed; the data is not proper ISO-8859-1. The file name for this data could be: com.apple.dock.plist -- /Users/us/Library/Preferences/ The parser will retry as in 10.1, but the problem should be corrected in the plist. {DATE} trident crashdump: Crash report written to: /Users/us/Library/Logs/CrashReporter/Dock.crash.log

  20. Voor elk bericht met de tekst "parse failed" dient u het bijbehorende .plist-bestand te verwijderen uit de map ~/Library/Preferences_old. Het teken "~" (tilde) geeft uw thuismap aan.
  21. Herhaal stappen s en t totdat u alle .plist-bestanden hebt verwijderd waarvoor u "parse failed"-berichten hebt gevonden.
  22. Gebruik de Finder om de map ~/Library/Preferences te hernoemen naar "Preferences_new".
  23. Hernoem Preferences_old naar Preferences.
  24. Kies Log uit in het menu Apple. Zodra het inlogvenster verschijnt logt u opnieuw in.

  Belangrijk: als het probleem is verholpen, stopt u hier. Ga anders naar stap 9.

 8. Als u inlogt telkens wanneer de computer wordt opgestart, doet u het volgende:

  1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker.
  2. Controleer het volume met fsck.
  3. Druk op Return.
  4. Typ: mount -uw /
  5. Druk op Return.
  6. Typ: cd /Users/[desbetreffende gebruikersnaam]/Library

   Tip: typ in plaats van "[desbetreffende gebruikersnaam]" de gebruikersnaam van uw account of van de account waarbij dit probleem optreedt. Als de gebruikersnaam bijvoorbeeld "theta" is, typt u:
   cd /Users/theta/Library
  7. Typ: mv Preferences Preferences_old
  8. Typ: reboot
  9. Druk op Return.

   Als u nu kunt inloggen, voert u de volgende stappen uit om het probleem te isoleren:
  10. Open het Console-hulpprogramma. Dit bevindt zich in de map Utilities (/Applications/Utilities).
  11. Kies Open logbestand uit het menu Archief.
  12. Typ in het veld goto: /var/log/system.log en klik vervolgens op de knop Open.
  13. Kies Zoek uit het menu Wijzig.
  14. Typ "parse failed" in het venster Zoeken en klik op de knop Volgende.
  15. Zoek naar tekst die lijkt op het volgende:


   {DATE} Finder[500] CFLog (0): CFPropertyListCreateFromXMLData(): plist parse failed; the data is not proper ISO-8859-1. The file name for this data could be: com.apple.HIToolbox.plist -- /Library/Preferences/ The parser will retry as in 10.1, but the problem should be corrected in the plist. {DATE} trident crashdump: Crash report written to: /Users/us/Library/Logs/CrashReporter/Finder.crash.log

  16. Voor elk bericht met de tekst "parse failed" dient u het bijbehorende .plist-bestand te verwijderen uit de map /Library/Preferences_old.
  17. Herhaal stappen o en p totdat u alle .plist-bestanden hebt verwijderd waarvoor u "parse failed"-berichten hebt gevonden.
  18. Gebruik de Finder om de map /Library/Preferences te hernoemen naar "Preferences_new".
  19. Hernoem Preferences_old naar Preferences.
  20. Kies Log uit uit het menu Apple. Zodra het inlogvenster verschijnt logt u opnieuw in.

 9. Als het probleem aanhoudt, volgt u de stappen voor "U ziet een leeg grijs scherm" hieronder.
Er verschijnt een "verbroken map"-symbool, een verbodsbord of een "kernel panic"-bericht.

Wanneer een kernel panic optreedt, verschijnt er een witte tekst op een zwarte achtergrond boven op het laatste videobeeld op het scherm voordat de panic optrad. Er kan een bericht verschijnen dat bijvoorbeeld begint met de tekst "Unresolved kernel trap".

In Mac OS X 10.2 en hoger verschijnt in plaats van het "verbroken map"-symbool het verbodsbord, zoals hier weergegeven.Dit symptoom treedt meestal op wanneer een bestand of map verplaatst, vervangen of beschadigd is. Het kan ook optreden als u bepaalde hardware of software gebruikt met uw computer. De stappen voor het oplossen van dit symptoom vindt u in een ander artikel, getiteld "Mac OS X: 'Verbroken map'-symbool, verbodsbord, of kernel panic tijdens het opstarten van de computer". Probeer de stappen in dat artikel. Als het probleem dan nog niet is opgelost, probeert u deze stappen:

 1. Als u probeert op te starten vanaf een Mac OS X installatie-cd, dient u erop te letten dat deze niet te oud is voor uw computer. Nieuwere computers werken niet met eerdere versies van Mac OS X.
 2. Als u door het systeem geïnstalleerde mappen, zoals Applications, System of Library, hebt hernoemd of verplaatst, dient u deze terug te zetten op hun oorspronkelijke locatie of ze te hernoemen naar hun oorspronkelijke namen.
 3. Breng geen wijzigingen aan in de rechten van Mac OS X systeembestanden. Dit kan leiden tot kernel panics.
 4. De volgende apparaten kunnen kernel panic-berichten veroorzaken tijdens het opstarten. Als een van deze apparaten is geïnstalleerd, dient u na te gaan of dat apparaat de oorzaak van het probleem is.
 5. Het installatieprogramma voor een programma dat u onlangs hebt geïnstalleerd kan de oorzaak zijn van dit probleem.
 6. Als het probleem begon na installatie van de update naar Mac OS X 10.2.1, gaat u naar dit document.
 7. Alleen voor Mac OS X 10.3: als het probleem alleen zo nu en dan optreedt (met tussenpozen), doet u het volgende nadat u de computer succesvol hebt opgestart:

  1. Kies Ga naar map uit het menu Gavan de Finder.
  2. Typ de volgende tekst (zonder aanhalingstekens): "/System/Library/Extensions/".
  3. Druk op Return.
  4. Zoek het bestand met de naam BootCache.kext in het venster Extensies.
  5. Verwijder het bestand BootCache.kext. Wellicht wordt u gevraagd om een beheerderswachtwoord.

  6. Bij de eerstvolgende keer dat u opstart duurt het opstarten wellicht wat langer dan normaal, aangezien het bestand BootCache.kext opnieuw moet worden aangemaakt.

 8. Als het probleem aanhoudt, volgt u de stappen voor "U ziet een leeg grijs scherm" hieronder.
U ziet een leeg grijs scherm.

 1. Zorg ervoor dat de meest recente firmware voor uw computer is geïnstalleerd. Ga naar Apple Downloads voor de laatste versies.
 2. Ontkoppel alle randapparatuur, met uitzondering van het Apple toetsenbord en de muis. Voorbeelden zijn ADB-, USB-, FireWire-, SCSI-, PCMCIA- en seriële apparaten. Als hiermee het probleem wordt opgelost, sluit u één apparaat tegelijk aan en start u telkens opnieuw op totdat u hebt achterhaald welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 3. Verwijder hardware-upgrades van derden, zoals geheugen (RAM), microprocessorupgradekaarten en PCI-kaarten. Als hiermee het probleem wordt opgelost, voegt u de onderdelen één voor één opnieuw toe en start u de computer na het toevoegen van elk onderdeel opnieuw op om het probleem te isoleren. Opmerking: Apple biedt geen technische ondersteuning voor Mac OS X wanneer het systeem wordt gebruikt met microprocessorupgradekaarten van derden.
 4. Start de computer op vanaf uw Mac OS X installatieschijf en controleer de harde schijf met Schijfhulpprogramma of, indien nodig, met fsck.
 5. Als u daar geen moeite mee hebt kunt u de Power Management Unit van uw computer resetten. Specifieke instructies hiervoor vindt u in de Knowledge Base.
 6. Aanvullende tips zijn wellicht beschikbaar in dit document.
Er verschijnt een knipperend vraagteken.

Zie "Macintosh: knipperend vraagteken tijdens het opstarten".


Stappen voor mogelijke andere problemen tijdens het opstarten

 1. Als een Ethernet-kabel is aangesloten op uw computer, kunt u deze tijdelijk loskoppelen en de computer herstarten. Als u NetInfo hebt ingeschakeld, dient u dit wellicht tijdelijk uit te schakelen in het programma Directory Setup.
 2. Verplaats of hernoem geen van de volgende Mac OS X systeembestanden of -mappen.
  • Programma's (een zichtbare map)
  • automount (een onzichtbare map)
  • Bibliotheek (een zichtbare map)
  • mach_kernel (een onzichtbaar bestand)
  • Systeem (een zichtbare map)
  • Gebruikers (een zichtbare map)
 3. Volg de stappen voor "U ziet een leeg grijs scherm" hierboven.

Mac OS X: 'verbroken map'-symbool, verbodsbord of kernel panic tijdens het opstarten van de computer

Problemen isoleren in Mac OS X

Mac OS X: reageert niet meer tijdens het opstarten vanaf Mac OS X-cd

Mac OS X 10.0: computer met SCSI-keten start niet op of reageert niet meer

Problemen na het verwijderen van de mapalias "etc" en/of "var" wanneer wordt opgestart vanuit Mac OS 9

Mac OS X: een accountwachtwoord wijzigen of opnieuw instellen

Mac OS X: 'verbroken map'-symbool, verbodsbord of kernel panic tijdens het opstarten van de computer

Problemen isoleren in Mac OS X

Mac OS X: computer reageert niet meer wanneer wordt opgestart vanaf de Mac OS X-cd

Mac OS X 10.0: computer met SCSI-keten wordt niet opgestart of reageert niet meer

Problemen na het verwijderen van directory-alias "etc" en/of "var" wanneer wordt opgestart vanuit Mac OS 9

Mac OS X: het wachtwoord van een account wijzigen of opnieuw instellen

Publicatiedatum: