Het is niet mogelijk een onderdeel in Mac OS X te verplaatsen, de beveiliging op te heffen, te bewerken of te kopiëren

U kunt sommige onderdelen niet verplaatsen, kopiëren of slepen. U kunt de beveiliging van sommige onderdelen niet opheffen.

Tip: lees voor hulp bij het verwijderen van bestanden en het legen van de Prullenmand Mac OS X: informatie over de prullenmand en het verwijderen van beveiligde bestanden.

De onderwerpen van dit document vallen uiteen in twee algemene problemen. Tip: soms klopt het dat een onderdeel niet kan worden verplaatst vanaf een bepaalde locatie. In Mac OS X is de toegang tot sommige mappen beperkt (zoals Programma's, Bibliotheek en Systeem), om de juiste werking van het besturingssysteem en de gebruikersgegevens te bewaren.

Probleem 1
Als u een bestand in Mac OS X 10.2 of later probeert te verplaatsen, wordt het volgende bericht weergegeven: De bewerking kan niet worden voltooid omdat het bestand '(bestandsnaam)' beveiligd is.

Als u probeert de bevoegdheden van een onderdeel probeert aan te passen, wordt mogelijk het volgende bericht weergegeven: De bewerking kan niet worden voltooid. Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan (foutcode 1).

Dit probleem kan optreden als u het ene volume kopieert naar het andere door het pictogram van het ene naar het pictogram van het andere volume te slepen of naar een van de vensters van het andere volume.

Probleem 2
Er wordt een waarschuwing weergegeven met een van de volgende berichten:

 • De bewerking kan niet worden voltooid omdat u onvoldoende bevoegdheden voor '(naam van onderdeel of map)' hebt.
 • Het onderdeel '(naam onderdeel)' kan niet worden verplaatst omdat 'Systeem' (of andere mapnaam) niet kan worden gewijzigd.
Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Voor probleem 1

Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen en kies Toon info in het menu Bestand. Als de optie Beveiligd is ingeschakeld, schakelt u deze optie uit en probeert u het bestand opnieuw te verplaatsen.

Als het onderdeel waarvan u de beveiliging probeert op te heffen een map is, volgt u deze stappen:

 1. Open Terminal (/Programma's/Hulpprogramma's).
 2. Voer de volgende tekst in gevolgd door een spatie: sudo chflags -R nouchg
 3. Sleep de map waarvan u de beveiliging wilt opheffen naar het Terminal-venster.
 4. Druk op Return.
 5. Voer uw wachtwoord in en druk op Return.

Als u in Finder hebt geprobeerd de beveiliging van een bestand op te heffen en dit is niet gelukt, volgt u de volgende stappen om het onveranderlijke deel van het bestand te wissen dat dit probleem kan veroorzaken.

Mac OS X 10.4 of hoger

 1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker, lees voor instructies Mac OS X: Opstarten in de modus voor één gebruiker of de Verbose Mode.
 2. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: mount -uw /
 3. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  cd /Library/Preferences/SystemConfiguration
 4. Voer de volgende tekst op één regel in, gevolgd door Return:
  defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/autodiskmount AutomountDisksWithoutUserLogin -bool true
 5. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: sh /etc/rc
 6. Wacht tot de tekst op het scherm klaar is met scrollen en druk op Return
 7. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  find / -flags schg -exec chflags noschg {} \;
 8. Wanneer dit klaar is, voert u de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/autodiskmount.plist
 9. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: reboot

Mac OS X 10.3 tot en met 10.3.9

 1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker, lees voor instructies Mac OS X: Opstarten in de modus voor één gebruiker of de Verbose Mode.
 2. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: mount -uw /
 3. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  /usr/libexec/register_mach_bootstrap_servers /etc/mach_init.d
 4. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  /System/Library/CoreServices/SecurityServer -X
 5. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  find / -flags schg -exec chflags noschg {} \;
 6. Wanneer dit klaar is, voert u de volgende tekst in, gevolgd door Return: reboot

Mac OS X 10.2.8 of eerder

 1. Start de computer op in de modus voor één gebruiker, lees voor instructies Mac OS X: Opstarten in de modus voor één gebruiker of de Verbose Mode.
 2. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: mount -uw /
 3. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return: autodiskmount
 4. Voer de volgende tekst in, gevolgd door Return:
  find / -flags schg -exec chflags noschg {} \;
 5. Wanneer dit klaar is, voert u de volgende tekst in reboot en drukt u op Return

Als het probleem blijft bestaan, leest u Mac OS X: problemen met bevoegdheden oplossen

Voor probleem 2

In Mac OS X is de toegang tot sommige mappen beperkt (zoals Programma's, Bibliotheek en Systeem), om de juiste werking van het besturingssysteem en de gebruikersgegevens te bewaren.

U kunt eenvoudig bepalen of een gebied beperkte toegang heeft. Mac OS X 10.2.8 of eerder: selecteer de map in een Finder-venster (niet het bureaublad), kies vervolgens Toon statusbalk uit het menu Weergave van Finder. De statusbalk wordt vlakbij de bovenkant van elk Finder-venster weergegeven. Wanneer u op een beperkte locatie bent, wordt een pictogram van een potlood met schuine streep weergegeven in de statusbalk. Mac OS X 10.3 of later: open de map en kijk in de linkeronderhoek van het venster. Als een pictogram van een potlood met schuine streep wordt weergegeven, bevindt u zich in een gebied met beperkte toegang.

Als een onderdeel is verwijderd uit de map Programma's en niet terug kan worden geplaatst

Met Mac OS X 10.3 of later moet u het onderdeel terug in de Programmamap kunnen slepen. Als er een venster wordt weergegeven voor identiteitscontrole, klikt u op Identiteitscontrole en voert u de naam en het wachtwoord van een beheerder in.

Anders probeert u één van de volgende oplossingen:

Optie 1: als uw computer kan worden opgestart vanaf Mac OS 9, start u op vanaf een Mac OS 9-cd of -volume en zet u het onderdeel terug op de juiste plek. Het is normaal dat de bestandsstructuur van de Mac OS X-schijf er anders uitziet wanneer u opstart vanaf Mac OS 9.

Optie 2: als het programma van het volume is gewist, start u de computer op vanaf de Mac OS X-cd en installeert u Mac OS X opnieuw (zonder de installatie te wissen).

Tip: Deze optie is handig wanneer u verwijderde onderdelen van Mac OS X wilt vervangen, maar ongewenste onderdelen worden in de meeste gevallen niet verwijderd. Voor het verwijderen van een ongewenst onderdeel gebruikt u optie 1 of 3. U moet geen eerdere versie van Mac OS X (van cd-rom) installeren over een nieuwere versie van Mac OS X (na de installatie van systeemsoftware-updates).

Optie 3 (geavanceerd):

 1. Open Terminal (/Programma's/Hulpprogramma's).
 2. Typ: sudo chmod 775 /
 3. Druk op Return.
 4. Voer uw wachtwoord in en druk op Return.
 5. In Finder verplaatst u het onderdeel of de onderdelen naar de gewenste plek.
 6. Voer in Terminal de volgende tekst in: sudo chmod 1775 /
 7. Druk op Return.

Als het probleem blijft bestaan, gebruikt u het Schijfhulpprogramma op het volume. Zie Mac OS X: Schijfhulpprogramma en fsck gebruiken voor bestandssysteembeheer.

Als een onderdeel door een gebruiker is geïnstalleerd en niet kan worden verwijderd

Lees de stappen in het bovenstaande gedeelte Als een onderdeel is verwijderd uit de map Programma's en niet terug kan worden geplaatst

Voor meer informatie raadpleegt u deze artikelen:

106167 Mac OS X 10.0: De thuismap gebruiken
106272 Mac OS X: informatie over de prullenmand en het verwijderen van beveiligde bestanden
106712 Mac OS X: problemen met bevoegdheden oplossen
Publicatiedatum: