iOS: problemen met Wi-Fi-netwerken en -verbindingen oplossen

Lees hier hoe u problemen met Wi-Fi1 oplost die u op een iPhone, iPad of iPod touch kunt ondervinden.

Soms kunt u onverwacht Wi-Fi-gedrag opmerken wanneer u een iOS-apparaat gebruikt:

 • Moeilijkheden bij het vinden van een netwerk of het maken van verbinding ermee
 • Onverwachte Wi-Fi-signaalsterkte of de verbinding verbreekt
 • Geen toegang tot internet
 • Er wordt geen automatische Wi-Fi-verbinding gemaakt wanneer dit wordt verwacht

Voer deze stappen uit om de problemen hierboven op te lossen:

 1. Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van de Wi-Fi-router (toegangspunt) bevindt.
 2. Tik op Instellingen > Wi-Fi en schakel Wi-Fi uit en in. Als de Wi-Fi-instelling in het grijs wordt weergegeven, volgt u deze stappen.
 3. Controleer of de Wi-Fi-router en kabel- of DSL-modem op stroom zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en zijn verbonden met het internet. Als dit niet het geval is, raadpleegt u de netwerkbeheerder of internetaanbieder voor assistentie.
 4. Start het iOS-apparaat opnieuw op.
 5. Tik op Instellingen > Wi-Fi en zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee u bent verbonden.
 6. Tik op en Vergeet dit netwerk.
 7. Probeer verbinding te maken met het gewenste Wi-Fi-netwerk.
  Opmerking: u moet het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk wellicht opnieuw invoeren als het netwerk er een heeft.
 8. Schakel de Wi-Fi-router uit en in2. Als de internetaanbieder ook kabel of telefoon aanbiedt, moet u deze eerst raadplegen voordat u dit doet om een onderbreking van de service te vermijden.
 9. Werk het apparaat bij naar de nieuwste softwareversie.
 10. Werk de Wi-Fi-router bij naar de nieuwste firmware2. Bij AirPort-basisstations installeert u de updates met het AirPort-configuratieprogramma.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost

Volg de stappen hieronder voor het probleem dat u ervaart.

Alles verbergen | Alles weergeven

Kan geen Wi-Fi-netwerk vinden

 1. Controleer of het netwerk beschikbaar is door te tikken op Instellingen > Wi-Fi en één van de beschikbare netwerken te kiezen. Opmerking: de naam van het Wi-Fi-netwerk verschijnt mogelijk maar na enkele seconden.
 2. Ga dichter bij de draadloze router (toegangspunt) staan en zoek het Wi-Fi-netwerk.
 3. Als u het netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet ziet, probeert u wellicht verbinding te maken met een verborgen netwerk. Lees hier hoe u verbinding maakt met een verborgen netwerk.
 4. De ondersteunde Wi-Fi-configuraties verschillen per iOS-apparaat. Zoek uit welke standaarden een apparaat ondersteunt3.
 5. Stel de netwerkinstellingen opnieuw in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Opmerking: hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief:
  • eerder verbonden Wi-Fi-netwerken en wachtwoorden
  • recent gebruikte Bluetooth-accessoires
  • VPN- en APN-instellingen

Kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

 1. Controleer of u verbinding probeert te maken met het gewenste Wi-Fi-netwerk.
 2. Zorg ervoor dat u het Wi-Fi-wachtwoord goed invoert. Wachtwoorden kunnen hoofdlettergevoelig zijn en kunnen cijfers of speciale tekens bevatten.
 3. Stel de netwerkinstellingen opnieuw in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Opmerking: hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief:
  • eerder verbonden Wi-Fi-netwerken en wachtwoorden
  • recent gebruikte Bluetooth-accessoires
  • VPN- en APN-instellingen

De Wi-Fi-verbinding wordt verbroken of de signaalsterkte is zwakker dan verwacht

 1. Ga dichter bij de Wi-Fi-router (toegangspunt) staan.
 2. Zoek naar potentiële storingsbronnen.
 3. Haal het iOS-apparaat uit het hoesje of de standaard, verwijder alle accessoires en controleer of de signaalsterkte verbetert.
 4. Stel de netwerkinstellingen opnieuw in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Opmerking: hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief:
  • eerder verbonden Wi-Fi-netwerken en wachtwoorden
  • recent gebruikte Bluetooth-accessoires
  • VPN- en APN-instellingen

Geen toegang tot het internet terwijl Wi-Fi-verbinding actief is

 1. Als u een openbaar of commercieel netwerk gebruikt, moet u wellicht inloggen of een abonnement nemen.
 2. Controleer of u een zelftoegekend IP-adres hebt:
  1. Tik op Instellingen > Wi-Fi, zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee u bent verbonden en tik op .
  2. Als het IP-adres 169.254.xxx.xxx is, hebt u mogelijk geen toegang tot het internet.
 3. Als u geen zelftoegekend IP-adres hebt, controleert u of de andere Wi-Fi-apparaten in het netwerk toegang tot internet hebben.
  • Als dit niet het geval is, raadpleegt u de netwerkbeheerder of internetaanbieder voor ondersteuning.
  • Als dit wel het geval is, stelt u de netwerkinstellingen van het apparaat opnieuw in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Opmerking: hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief:
   • eerder verbonden Wi-Fi-netwerken en wachtwoorden
   • recent gebruikte Bluetooth-accessoires
   • VPN- en APN-instellingen

Automatische verbinding met Wi-Fi-netwerk lukt niet

 • Geef het Wi-Fi-netwerk geen algemene naam.
  • Sommige draadloze routers zijn vooraf geconfigureerd met een algemene SSID (netwerknaam) zoals 'draadloos' of 'standaard'.
  • Als het gewenste Wi-Fi-netwerk een algemene SSID heeft, probeert u de SSID te wijzigen in een unieke naam2.
 • Als het gewenste Wi-Fi-netwerk een unieke SSID heeft, stelt u de netwerkinstellingen opnieuw in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Opmerking: hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief:
  • eerder verbonden Wi-Fi-netwerken en wachtwoorden
  • recent gebruikte Bluetooth-accessoires
  • VPN- en APN-instellingen

Opmerkingen

 1. iOS-apparaten die in China zijn verkocht, gebruiken mogelijk de term Wireless LAN (WLAN) in plaats van Wi-Fi. Niet alle Chinese iPhone-modellen bieden ondersteuning voor WLAN.
 2. Raadpleeg indien nodig de netwerkbeheerder (mogelijk is dit de internetaanbieder) voor hulp bij deze stap.
 3. iPhone 5, iPad-apparaten en iPod touch (5e generatie) zijn de enige iOS-apparaten die verbinding kunnen maken met 5 GHz-netwerken.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
34% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)