Gegevens naar een nieuwe Mac migreren

De Migratie-assistent zet accounts, documenten en instellingen van een andere computer over naar een Mac.

Migratie-assistent en configuratie-assistent

De configuratie-assistent wordt geopend wanneer u een nieuwe Mac voor het eerst opstart. Deze helpt u bij het invoeren van de netwerkgegevens en begeleidt u bij het instellen van een gebruikersaccount op de computer. Gebruik deze om gebruikersaccounts, instellingen en documenten van een andere computer naar een Mac over te zetten. Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de nieuwe Mac voor het eerst configureert, kunt u dit op een later tijdstip doen met behulp van de Migratie-assistent.

De Migratie-assistent in Mavericks en Yosemite kan gegevens overzetten vanaf andere computers met OS X Snow Leopard v10.6.8 of hoger. Als u de migratie vanaf een computer met een oudere OS X-versie uitvoert, werkt u eerst de oude computer bij of kopieert u de gegevens handmatig van de ene computer naar de andere.

Als u de migratie vanaf een Windows-pc naar een Mac uitvoert, gebruikt u de Windows-migratie-assistent als onderdeel van deze procedure.

Voordat u begint

 • Als u een Mac-notebook gebruikt, zorgt u ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en een stopcontact.
 • Gebruik Software-update op zowel de bron- als de doelcomputer om te bevestigen dat de nieuwste updates zijn geïnstalleerd.
 • Zorg ervoor dat u de software van andere fabrikanten op de broncomputer (originele Mac) hebt bijgewerkt alvorens de migratie te starten.
 • Op de broncomputer opent u Systeemvoorkeuren, klikt u op 'Delen' en zorgt u ervoor dat u in het veld Computernaam een naam hebt ingevuld.

Over FileVault

Als onderdeel van de configuratie of migratie wordt u mogelijk gevraagd of u FileVault wilt gebruiken. FileVault codeert de opstartschijf. Dit voorkomt dat anderen de gegevens op de computer zien zonder de juiste gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te gebruiken. Als u na de configuratie of migratie van gedachte verandert, kunt u op elk ogenblik FileVault in- of uitschakelen in het paneel Beveiliging en privacy van Systeemvoorkeuren.

Als twee gebruikersaccounts dezelfde naam hebben

Als de Mac al een gebruikersaccount heeft met dezelfde naam als degene die u wilt overzetten, laat de Migratie-assistent u kiezen wat te doen. U kunt ofwel de bestaande gebruiker op de nieuwe Mac vervangen ofwel de te migreren gebruiker een nieuwe naam geven.

Als u de bestaande gebruiker vervangt, wordt de thuismap van die gebruiker op de nieuwe Mac overschreven. Dit kan handig zijn als u de nieuwe Mac net hebt ingesteld met dezelfde accountnaam en de belangrijke gegevens nog op de oorspronkelijke Mac staan. Vervang de bestaande gebruiker niet tenzij u zeker u weet dat u geen belangrijke bestanden hebt bewaard in de thuismap van deze gebruiker op de nieuwe Mac.

Als u de oorspronkelijke computer niet gaat houden

Als u gebruikersaccounts, muziek, documenten en andere bestanden migreert vanaf een computer die u niet meer gaat gebruiken, wilt u wellicht het volgende doen:

 • Als de computer die u niet meer gebruikt, aangeschaft materiaal uit de iTunes Store heeft, moet u de machtiging van de computer intrekken.
 • Als de Mac die u niet meer gebruikt bij iCloud is ingelogd, schakelt u 'Zoek mijn Mac' uit indien dit is ingeschakeld en logt u uit bij iCloud in het paneel iCloud van Systeemvoorkeuren voordat u de computer verkoopt of weggeeft.

Een verbindingsmethode kiezen

Met Migratie-assistent kunt u op verschillende manieren informatie overzetten van een computer naar een andere. Kies wat u wilt gebruiken.


Migreren via een Wi-Fi- of Ethernet-netwerkverbinding

 1. Zorg ervoor dat beide gebruikte Macs met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Dit kan draadloos of met een Ethernet-kabel zijn.

  Als de netwerkverbinding traag is, kunt u op elk ogenblik van de migratie een enkele Ethernet-kabel aansluiten tussen de twee computers om gegevens over te zetten. De Migratie-assistent detecteert de nieuwe verbinding en schakelt automatisch over op Ethernet zonder de migratie opnieuw te moeten starten.
   
 2. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma's of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 3. Klik op 'Ga door' wanneer het venster van de Migratie-assistent wordt geopend.
 4. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op 'OK'.
 5. Open op de oudere Mac de Migratie-assistent.
 6. Wanneer het venster van de Migratie-assistent wordt geopend, selecteert u de optie om de gegevens 'Naar een andere Mac' te migreren en klikt u op 'Ga door'. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 7. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is pas beschikbaar (gedimd) als u een bron selecteert.
  Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren
 8. Als u een beveiligingscode ziet verschijnen, controleert u of dezelfde beveiligingscode op beide computers wordt weergegeven. Klik vervolgens op de broncomputer op 'Ga door'.
 9. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.
 10. Nadat u op 'Ga door' hebt geklikt, begint de Migratie-assistent de bestanden naar de nieuwe Mac over te zetten. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.
  Migratie-assistent zet gegevens over

Wanneer de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log op de nieuwe Mac in bij de gemigreerde account om de bestanden te zien.


Migreren via een Thunderbolt- of FireWire-kabel

U kunt gegevens tussen twee Macs overzetten via een Thunderbolt-kabel of een FireWire-kabel.

 1. Verbind beide Macs met een Thunderbolt- of FireWire-kabel.
 2. Als de oorspronkelijke Mac vanaf OS X Mountain Lion of lager is opgestart of als u een FireWire-kabel voor de migratie gebruikt, start u de oorspronkelijke computer opnieuw op terwijl u de T-toets ingedrukt houdt om in de Doelschijfmodus op te starten.
 3. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma's of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 4. Selecteer 'Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf' en klik op 'Ga door' wanneer u op de nieuwe Mac wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
  Een migratiemethode kiezen
 5. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is pas beschikbaar (gedimd) als u een bron selecteert.
 6. Controleer of dezelfde beveiligingscode op beide computers wordt weergegeven alvorens op de broncomputer op 'Ga door' te klikken.
 7. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.
 8. Als u klikt op 'Ga door',  zet de migratie-assistent de bestanden over naar de nieuwe Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log in bij de gemigreerde account op de nieuwe Mac om de oude bestanden te zien. 


Migreren vanaf een Time Machine-reservekopie of een externe schijf

Volg deze stappen om gebruikers, gegevens of andere informatie te migreren vanaf een bestaande Time Machine-reservekopie die op een Time Capsule of een externe schijf is bewaard.

 1. Als de Time Machine-reservekopie op een externe schijf is bewaard, sluit u de schijf aan op de nieuwe Mac.
 2. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma's of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 3. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op 'OK'.
 4. Selecteer 'Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf' en klik op 'Ga door'.
  Een migratiemethode kiezen
   
 5. Selecteer de schijf, de Time Machine-reservekopie of het Time Capsule-volume van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'. De knop 'Ga door' is pas beschikbaar (gedimd) als u een bron selecteert.

  Migratie-assistent zet gegevens van een Time Machine-reservekopie over

 6. Als u vanaf een Time Capsule migreert, voert u het wachtwoord van de Time Capsule in wanneer u hierom wordt gevraagd en vervolgens klikt u op 'Verbind'.
 7. Selecteer de specifieke Time Machine-reservekopie van waaruit u wilt migreren en klik op 'Ga door'.

 8. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.

 9. Nadat u op 'Ga door' hebt geklikt, begint de Migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de  Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log op de nieuwe Mac in bij de gemigreerde account om de oude bestanden te zien.


Migreren vanaf een Windows-computer

U kunt gegevens van een Windows-computer ook naar de Mac migreren als de pc Windows XP SP2 of hoger heeft.

 1. Download en installeer de Windows-migratie-assistent op de pc.
 2. Zorg ervoor dat de Macs met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Dit kan draadloos of met een Ethernet-kabel zijn.
 3. Open op de pc de Migratie-assistent.
 4. Open op de Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma's of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de migratie te voltooien. Raadpleeg Over de Windows-migratie-assistent voor meer informatie, inclusief welke bestanden kunnen worden overgezet en waar u deze op de Mac vindt.

Meer informatie

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
72% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)