iOS: een goed begrip van geluiden, beltonen en waarschuwingen

U kunt een iPhone, iPad of iPod touch instellen om waarschuwingsgeluiden af te spelen voor bijvoorbeeld inkomende berichten, nieuwe e-mails, oproepen en herinneringen. U kunt ook waarschuwingen instellen voor afspraken, het verzenden van e-mails, het indrukken van toetsen en het vergrendelen van het apparaat.

Geluidsinstellingen wijzigen: ga naar Instellingen > Geluiden. Beschikbare opties zijn onder andere:

 • Het volume van het belsignaal en de meldingen van het apparaat aanpassen.
 • Beletten dat de zijknoppen het volume van het belsignaal kunnen wijzigen.
 • De beltoon instellen. Als u een beltoon voor een specifieke persoon wilt instellen, gaat u naar de kaart van deze persoon in Contacten.
 • Waarschuwingstonen en andere tonen instellen.
 • Toetsenbordklikken in- en uitschakelen alsook vergrendelgeluiden van het apparaat in- en uitschakelen.

Trillen van de iPhone

U kunt instellen of de iPhone moet trillen wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u het geluid uitschakelt. Bovendien kunt u ook trillingspatronen instellen. Ga naar Instellingen > Geluiden en kies een item in de lijst Geluiden en trillingspatronen. Tik op 'Trilling' om een patroon te selecteren.

Een aangepast trillingspatroon aanmaken

 1. Tik op Instellingen > Geluiden en selecteer een waarschuwingstype in de lijst Geluiden en trillingspatronen.
 2. Tik op Trilling > Maak nieuwe trilling.
 3. Maak een trillingspatroon aan door het scherm aan te raken en erop te tikken.

Het geluid van een apparaat uitschakelen

 • iPhone: verschuif de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal aan de zijkant van het apparaat.
 • iPad: houd de onderkant van de volumeknop ingedrukt.
  Als u gewoon meldingen, waarschuwingen en geluidseffecten wilt dempen, versleept u de zijschakelaar naar onder.
 • iPod touch: houd de onderkant van de volumeknop ingedrukt.

Opmerkingen:

 • De aan/uit-schakelaar voor het belsignaal van de iPhone en de zijschakelaar van de iPad dempen het afspelen van audio niet zoals bij muziek, podcasts, video en games.
 • U kunt ook de instelling Niet storen gebruiken om oproepen, waarschuwingen en meldingen stil te houden.
 • Klokalarmen spelen nog steeds het alarm af via de ingebouwde luidspreker wanneer het geluid van het apparaat is uitgeschakeld.
Publicatiedatum: