Lion Server: wiki-gegevens migreren en kopiëren vanaf Mac OS X Server v10.6

Leer hier hoe u wiki-gegevens migreert van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard naar Lion Server v10.7 of wiki-gegevens kopieert tussen twee Lion Servers.

Belangrijk: voor informatie over het migreren van wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard naar OS X Server (Mountain Lion) raadpleegt u dit artikel.

Wiki-gegevens migreren van Mac OS X Server v10.6 naar Lion Server

 1. Kopieer /Bibliotheek/Collaboration van de Mac OS X Server v10.6 naar een tijdelijke locatie op de Lion Server. U kunt bijvoorbeeld de map Collaboration kopiëren naar /tmp op de Lion Server.
 2. Log in bij de Lion Server als beheerder en controleer of de bevoegdheden juist zijn door dit commando in Terminal uit te voeren:
  sudo chown -R _teamsserver:_teamsserver /tmp/Collaboration

Nu kunt u het commando wikiadmin(8) gebruiken om alle wiki's te migreren die vanaf de Snow Leopard Server werden gekopieerd:

sudo wikiadmin migrate -r /tmp/Collaboration

U kunt er ook voor kiezen om een enkele wiki te migreren. In het volgende voorbeeld wordt de gemigreerde wiki "students" genoemd:

sudo wikiadmin migrate -r /tmp/Collaboration -g students

Opmerking: als Mac OS X Server v10.6 was geconfigureerd om wiki-gegevens ergens buiten de standaardlocatie (/Bibliotheek/Collaboration) te hosten, worden de wiki-gegevens niet gemigreerd wanneer de upgrade naar OS X Server wordt uitgevoerd. Als u wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 wilt importeren na de upgrade naar OS X Server, gebruikt u "wikiadmin migrate" zoals hierboven maar specificeert u de locatie van de wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 in plaats van /tmp/Collaboration:

sudo wikiadmin migrate -r /Volumes/RAID/Collaboration

Opmerking: wiki-thema's in Mac OS X Server v10.6 worden niet behouden tijdens de migratie naar OS X Server (Lion of Mountain Lion). Na de migratie moet u een nieuw thema voor elke wiki selecteren.


Alle wiki's van een Lion Server naar een andere Lion Server kopiëren

 1. Op de oorspronkelijke OS X Server voert u dit commando uit in Terminal als beheerder om de Postgres-database naar een bestand te dumpen:
  sudo pg_dump --format=c --compress=9 --blobs --username=collab --file=/tmp/collab.pgdump collab
 2. Kopieer /tmp/collab.pgdump van de bronserver naar /tmp/collab.pgdump op de doelserver en kopieer dan de inhoud van /Bilbiotheek/Server/Wiki/FileData op de bronserver naar /Bibliotheek/Server/Wiki/FileData op de doelserver.
 3. Log in bij de doelserver als beheerder en voer de volgende commando's in Terminal uit om ervoor te zorgen dat de eigenaar en bevoegdheden juist zijn. Start de Postgres-database, vul deze in met de gegevens die van de bronserver werden gedumpt en start tenslotte de wiki-voorziening op:
  sudo chown -R _teamsserver:_teamsserver /Library/Server/Wiki/FileDatasudo chmod -R +a "www allow read" /Library/Server/Wiki/FileDatasudo serveradmin stop wikisudo serveradmin start postgressudo rake -f /usr/share/collabd/server/Rakefile db:dropsudo createuser -U _postgres -d -s collabsudo createdb -U collab collabsudo -u _postgres pg_restore -d collab -U collab --single-transaction /tmp/collab.pgdumpsudo serveradmin start wiki

Belangrijk: door deze stappen gaan wiki's verloren die zich al op de doelserver bevinden.

Opmerking: de migratie van wiki's migreert geen gebruikers of groepen. Deze instructies zijn bedoeld voor wanneer de nieuwe server is gekoppeld aan dezelfde adreslijstserver als de vorige server.

Een enkele wiki verplaatsen van een Lion Server naar een andere Lion Server

Voor deze handeling moet dezelfde versie van Lion Server zijn geïnstalleerd op beide servers, en deze versie moet Lion Server v10.7.3 of hoger zijn.

 1. Log in bij de doelserver als beheerder en exporteer de wiki met wikiadmin(8) door de bijnaam van de wiki aan de -g parameter te geven. U kunt een thuismap opgeven waarnaar u wilt exporteren met de parameter --exportPath. Als de naam van de wiki bijvoorbeeld "students" is, kunt u het volgende commando gebruiken:
  sudo wikiadmin export -g students --exportPath /tmp/students-wiki
 2. Kopieer de geëxporteerde wiki naar een tijdelijke locatie op de doelserver. U kunt de geëxporteerde wiki bijvoorbeeld kopiëren naar /tmp op de doelserver.
 3. Log in bij de doelserver als beheerder en voer de volgende commando's in Terminal uit om de wiki te importeren:
  sudo chown -R _postgres /tmp/students-wikisudo wikiadmin import --importPath /tmp/students-wiki

U moet mogelijk het pad aanpassen dat is doorgegeven aan de vlag --importPath zodat het overeenstemt met de naam van uw geëxporteerde wiki.

Publicatiedatum: