iOS: bestandsdeling

Met iTunes 9.1 of hoger kunt u bestanden van uw computer naar apps op uw iOS-apparaat met ondersteuning voor bestandsdeling kopiëren en omgekeerd. (Pages voor iPad ondersteunt bijvoorbeeld bestandsdeling. U kunt dus een document maken in Pages op uw iPad en het kopiëren naar uw Mac om het vervolgens in Pages voor Mac OS X te openen). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u via bestandsdeling bestanden kopieert van uw computer naar uw iOS-apparaat en omgekeerd.

Vereisten voor bestandsdeling

 • De nieuwste versie van iTunes
 • Mac OS X v10.5.8 of hoger of een up-to-date versie van Windows XP, Windows Vista of Windows 7
 • Een iOS-apparaat (met de nieuwste iOS-versie)
 • Een iOS-programma met ondersteuning voor bestandsdeling

Bestanden kopiëren met behulp van bestandsdeling

 1. Sluit uw iOS-apparaat aan op uw computer met behulp van de meegeleverde dock-connector-naar-USB-kabel.
 2. Start iTunes 9.1 of hoger op uw computer.
 3. Selecteer uw iOS-apparaat in het onderdeel Apparaten in iTunes.
  onderdeel Apparaten in iTunes
 4. Klik op het tabblad 'Apps' en scrol omlaag op de pagina.
  Opmerking: als u het onderdeel Bestandsdeling niet ziet zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven, heeft uw iOS-apparaat geen apps die bestandsdeling ondersteunen.
  tabblad bestandsdeling in iTunes
 5. In het onderdeel Bestandsdeling vindt u een lijst met apps met ondersteuning voor bestandsdeling die momenteel zijn geïnstalleerd op uw iOS-apparaat. Selecteer een app om een lijst met bestanden weer te geven die gerelateerd zijn met die app op uw iOS-apparaat.
  lijst apps en documenten van iTunes

Bestanden van uw computer kopiëren naar de app op uw iOS-apparaat

 1. Zorg ervoor dat u het geschikte programma selecteert uit de lijst Programma's onder Bestandsdeling.
 2. Sleep documenten van de lijst met documenten om deze te kopiëren naar de app op uw iOS-apparaat of...
 3. Klik op de knop Voeg toe..., zoek het bestand of de bestanden op uw computer die u wilt kopiëren en klik op Kies. De geselecteerde bestanden worden onmiddellijk gekopieerd naar de app op uw iOS-apparaat. Selecteer alleen bestanden die worden ondersteund door de app op het iOS-apparaat. Raadpleeg de documentatie van de app op het iOS-apparaat om te zien welke bestandsstructuren worden ondersteund.
  dialoogvenster Kopieer naar iPad

Bestanden van de app op uw iOS-apparaat kopiëren naar uw computer

 1. Zorg ervoor dat u het geschikte programma selecteert uit de lijst Programma's onder Bestandsdeling.
 2. Sleep bestanden uit de lijst met documenten naar een map of venster op uw computer om die naar uw computer te kopiëren of...
 3. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt kopiëren naar uw computer uit de lijst met documenten en klik op de knop "Bewaar in...". Selecteer alleen bestanden die worden ondersteund door de app op het iOS-apparaat. Raadpleeg de documentatie van de app op het iOS-apparaat om te zien welke bestandsstructuren worden ondersteund. Zoek de map waarnaar u de bestanden wilt kopiëren op uw computer en klik op de knop Kies. De geselecteerde bestanden worden onmiddellijk gekopieerd naar de geselecteerde map op uw computer.
  Naar computer kopiëren van iPad

 

Hoe werkt bestandsdeling?

Met bestandsdeling kunt u bestanden van uw computer kopiëren naar apps op uw iOS-apparaat en van die apps naar uw computer. Niet alle apps op een iOS-apparaat ondersteunen bestandsdeling. Met bestandsdeling worden bestanden gekopieerd naar een app op het iOS-apparaat en kunnen alleen worden geopend met die app als het daarvoor ondersteuning biedt. Raadpleeg de documentatie van de app op het iOS-apparaat om te zien welke bestandsstructuren worden ondersteund en hoe u met gedeelde documenten moet omgaan.

Verlies ik de bestanden die met een programma worden gedeeld als ik dat programma verwijder van mijn iOS-apparaat?

Ja. Als u een app met gedeelde documenten verwijdert van het iOS-apparaat, verwijdert u ook de bestanden op het iOS-apparaat die met de app gerelateerd zijn. Maak regelmatig een reservekopie van gedeelde bestanden en kopieer deze naar uw computer om geen gedeelde bestanden op uw iOS-apparaat te verliezen die gerelateerd zijn met de app. Doe dit zeker voordat u het programma van uw iOS-apparaat verwijdert.

Hoe maak ik een reservekopie van gedeelde bestanden?

iTunes maakt een reservekopie van de gedeelde bestanden op uw iOS-apparaat wanneer het uw iOS-apparaat met uw computer synchroniseert. U kunt geen specifieke bestanden van een reservekopie selecteren en terugzetten. Kopieer dus regelmatig de bestanden die u hebt gemaakt op uw iOS-apparaat naar een map op uw computer.

Waar vind ik de bestanden die werden gekopieerd naar apps op mijn iOS-apparaat?

U hebt alleen toegang tot de bestanden die u kopieert van uw computer in de app op het iOS-apparaat waarnaar u het bestand hebt gekopieerd. U hebt geen toegang tot die bestanden vanaf andere apps of locaties op uw iOS-apparaat. U kunt de lijst met bestanden bekijken in het onderdeel Bestandsdeling van het tabblad 'Apps' in iTunes wanneer uw iOS-apparaat is aangesloten. Raadpleeg "Bestanden kopiëren met behulp van bestandsdeling" hierboven.

Hoe verwijder ik bestanden die ik heb gekopieerd naar een app op mijn iOS-apparaat?

Een bestand verwijderen die u met behulp van bestandsdeling hebt gekopieerd naar een app op een iOS-apparaat:

 1. Sluit uw iOS-apparaat aan op uw computer.
 2. Selecteer uw iOS-apparaat in het onderdeel Apparaten in iTunes.
 3. Klik op het tabblad 'Apps' en scrol omlaag naar het onderdeel Bestandsdeling.
 4. Selecteer het programma waarin u een specifiek bestand wilt verwijderen.
 5. Selecteer het bestand in de lijst met documenten en druk op de Delete-toets op uw toetsenbord.
 6. Klik op Verwijder wanneer u wordt gevraagd uw verzoek te bevestigen.
  Venster voor bevestiging van verwijdering
 7. Het bestand wordt onmiddellijk verwijderd uit de app op uw iOS-apparaat.

Sommige programma's ondersteunen mogelijk ook andere methodes om bestanden te verwijderen. Raadpleeg de documentatie van uw programma voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
66% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)