Mac OS X v10.6: PDF-documenten combineren met Voorvertoning

In dit artikel wordt beschreven hoe u pagina's van meerdere PDF-documenten kopieert naar een enkel document met behulp van Voorvertoning in Mac OS X v10.6 of hoger.

 1. Open de PDF-documenten die u in Voorvertoning wilt combineren.
 2. Maak de navigatiekolom in elk venster van Voorvertoning zichtbaar. Als de navigatiekolom niet zichtbaar is, klikt u op de knop Navigatiekolom in de knoppenbalk van Voorvertoning of kiest u Weergave > Navigatiekolom > Toon navigatiekolom.
 3. Controleer of de navigatiekolom is ingesteld om miniaturen weer te geven (dit is de standaardweergave). Als de navigatiekolom geen miniaturen weergeeft, kiest u Weergave > Navigatiekolom > Miniaturen.
 4. Sleep de miniatuur van een PDF-document (bron) over de miniatuur van het andere PDF-document (doel) en laat de muis of de trackpadknop los wanneer de aanwijzer een groene cirkel met een plusteken erin weergeeft. Dit kopieert alle pagina's van het bron-PDF-document en voegt die toe aan het einde van het doel-PDF-document.
  Navigatiebalk van Voorvertoning PDF met enkele pagina combineren
  Opmerking: als de PDF-documenten die u combineert al meerdere pagina's bevatten, kunt u ervoor kiezen om alleen bepaalde pagina's van de bron-PDF te kopiëren. U kunt ook ervoor kiezen om de gekopieerde pagina's tussen bestaande pagina's van de doel-PDF in te voegen. Er verschijnt een grijze cirkel met een pijl op de miniatuur van een PDF met meerdere pagina's. Als deze pijl naar links wijst, klikt u erop om miniaturen van alle pagina's in het PDF-document te zien. Selecteer alleen de pagina's die u wilt kopiëren en sleep die naar de miniatuur van de doel-PDF. Als er meerdere miniaturen van de doel-PDF in de navigatiekolom worden weergegeven, sleept u de gekopieerde pagina's naar de precieze plaats waar u de pagina's wilt toevoegen. Er verschijnt een blauwe balk tussen de pagina's waar de gekopieerde pagina's worden ingevoerd.
  Navigatiebalk van Voovertoning PDF met meerdere pagina's combineren
 5. Als de pagina's van de doel-PDF in de verkeerde volgorde worden weergegeven, klikt u op de grijze cirkel met de pijl die verschijnt op de miniatuur van het PDF-document. Nu wijst de pijl naar rechts en sleept u de miniaturen van de individuele pagina's naar de gewenste plaats.
 6. Nadat de doel-PDF alle gewenste pagina's bevat en de pagina's zitten in de juiste volgorde, selecteert u Archief > Bewaar als om een nieuw PDF-document met alle gecombineerde pagina's te bewaren of selecteert u Archief > Bewaar om de originele versie van het PDF-document van bestemming te vervangen door de versie met de gecombineerde pagina's.

  Opmerking: de commando's Bewaar of Bewaar als bewaren alleen het document die u momenteel in het venster ziet en niet alle documenten die in de navigatiekolom worden weergegeven. De titelbalk van het venster Voorvertoning toont u de naam en het aantal pagina's van het PDF-document dat momenteel geopend is, het aantal afzonderlijke (niet gecombineerde) PDF-documenten in het huidige venster en het totaal aantal pagina's van alle documenten die in het huidige venster geopend zijn. U kunt bijvoorbeeld in de tweede bovenstaande schermafbeelding zien dat het momenteel geopende PDF-document "About Stacks.pdf" uit één enkele pagina bestaat maar dat het venster Voorvertoning een tweede document met meerdere pagina's bevat. Als u Bewaar selecteert terwijl "About Stacks.pdf" is geopend, wordt het document bestaande uit één enkele pagina bewaard en wordt het PDF-document "About Stacks.pdf" bestaande uit meerdere pagina's en geopend in hetzelfde venster niet bewaard.
Publicatiedatum: