Over de beveiligingsinhoud van AirPort-basisstation Update 2010-001

In dit artikel wordt de beveiligingsinhoud van AirPort-basistation Update 2010-001 beschreven.

Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn. Bezoek de website Apple-productbeveiliging voor meer informatie over Apple-productbeveiliging.

Raadpleeg "Hoe gebruikt u de Apple PGP-sleutel voor productbeveiliging" voor meer informatie over het gebruik van de Apple PGP-sleutel voor productbeveiliging.

Waar mogelijk worden CVE-ID's als referentie voor kwetsbaarheden gebruikt voor verdere informatie.

Ga naar Apple-beveiligingsupdates voor meer informatie over andere beveiligingsupdates.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.
  • CVE-ID: CVE-2009-2822

    Beschikbaar voor: Mac OS X v10.5.7 of hoger, Windows 7, Vista, XP

    Impact: een onbevoegde gebruiker kan mogelijk verbinding maken met een beperkt netwerk dat een netwerkuitbreiding gebruikt

    Beschrijving: een AirPort-beheerder kan de toegang tot een netwerk beperken door een ACL voor een MAC-adres op te geven. Er treedt een probleem op waarbij ACL's voor een Mac-adres niet correct worden doorgegeven aan netwerkuitbreidingen. Hierdoor kan een onbevoegde gebruiker toegang verkrijgen tot een netwerk dat beperkt toegankelijk diende te zijn via de ACL voor het Mac-adres. Deze update verhelpt het probleem door een verbeterde distributie van instellingen naar netwerkuitbreidingen. Met dank aan Guido Lamberty voor het melden van dit probleem.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: