Mac OS X v10.6 Snow Leopard: de functie Wis en installeer

Volg deze stappen om de originele fabrieksinstellingen en software van uw computer te herstellen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Belangrijk: als u een MacBook Air hebt, hebt u een Apple USB SuperDrive of USB Software Reinstall Drive nodig om deze procedure te voltooien in Snow Leopard.

Deze procedure bestaat uit vier delen:

 1. De harde schijf wissen
 2. Het besturingssysteem opnieuw installeren
 3. De Mac OS X-configuratie-assistent voltooien
 4. Gebundelde programma's installeren

Deel een: de harde schijf wissen

Voer de volgende procedure uit om de schijf te wissen en het partitietype opnieuw in te stellen zodat u zeker weet dat de partitie van de harde schijf geen problemen vertoont.

Belangrijk: bij deze procedure wordt uw harde schijf volledig gewist. Als u Microsoft Windows hebt geïnstalleerd met behulp van Boot Camp of als u meerdere partities hebt, worden de partities op de geselecteerde schijf gewist bij deze procedure.

 1. Schakel de computer in.
 2. Plaats de installatie-dvd van Mac OS X v10.6 in de optische schijfeenheid of sluit de Software Reinstall Drive van de MacBook Air aan op de USB-poort.
 3. Start de computer opnieuw op en houd de "C"-toets onmiddellijk ingedrukt terwijl de computer wordt opgestart. De computer start op met de installatiemedia. U kunt ook de Option-toets ingedrukt houden bij het opstarten om het volume met het installatieprogramma te selecteren.
 4. Als u een draadloze muis of draadloos trackpad gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd dit in te schakelen zodat de computer het kan detecteren.
 5. Selecteer een taal en druk vervolgens op de pijl naar rechts.
 6. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's.
 7. Selecteer de schijf die u wilt wissen. Doorgaans bestaat de naam van het volume uit de capaciteit, de leverancier en het modelnummer van de schijf. Bijvoorbeeld: "750,16 GB Toshiba MK7559GSXF Media". De naam van de schijf verschijnt boven de door de gebruiker in te stellen schijfnaam; standaard is deze Macintosh HD.
 8. Klik op het tabblad Partitioneren.
 9. Kies 1 partitie in het venstermenu "Volume-indeling".
 10. Klik op Opties.
 11. Selecteer MBR (hoofdopstartrecord) als partitieschema en klik vervolgens op OK.
 12. Kies alles behalve "Mac OS Uitgebreid (journaled)" in het venstermenu Structuur aan de rechterkant. U kunt bijvoorbeeld "Mac OS Uitgebreid" kiezen.
 13. Klik op Pas toe. De schijf wordt gewist.
 14. Klik nogmaals op Opties.
 15. Stel de partitieschema in op GUID en klik vervolgens op OK.
 16. Kies "Mac OS Uitgebreid (journaled)" in het venstermenu Structuur aan de rechterkant.
 17. Klik op Pas toe. De schijf wordt opnieuw gewist.
 18. Nadat de procedure is voltooid, kiest u Stop Schijfhulpprogramma in het menu Schijfhulpprogramma.

Deel twee: het besturingssysteem opnieuw installeren

Belangrijk: als u Mac OS X en uw bestanden wilt herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie, stopt u hier en voert u de stappen in het onderdeel "Uw geheel systeem herstellen vanaf een reservekopie" van dit artikel uit.

 1. Wanneer het scherm van Mac OS X v10.6 Snow Leopard Installer verschijnt, klikt u op Ga door.
 2. Wanneer de licentieovereenkomst verschijnt, klikt u op Akkoord.
 3. Selecteer de schijf die u in deel één hebt gewist. Deze dient nu met een groene pijl te worden aangegeven.
 4. Klik op Installeer. Tijdens het installeren van Mac OS X verschijnt onder in het scherm een statusbalk.
 5. In het scherm Extra informatie wordt gemeld dat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Klik op Ga door.
 6. Het scherm Installatie is geslaagd verschijnt. Klik op Herstart.

Deel drie: de Mac OS X-configuratie-assistent voltooien

 1. Wanneer het herstarten is voltooid, wordt een welkomstvideo afgespeeld en verschijnt er vervolgens een scherm waarin u uw land of regio kunt selecteren.
 2. Selecteer uw land of regio en klik op Ga door.
 3. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Ga door.
 4. Er verschijnt een migratiescherm. Als u uw gegevens vanaf een andere Macintosh wilt migreren, leest u Migratietips en -trucs. Als u geen gegevens wilt migreren of deze op een later tijdstip wilt migreren, kiest u "Kopieer mijn gegevens nu niet" en klikt u op Ga door.
 5. Het scherm Draadloze voorziening verschijnt indien binnen het bereik van uw computer draadloze voorzieningen beschikbaar zijn. Selecteer "Aan" en klik op Ga door.
 6. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt het wachtwoord gevraagd wanneer u dit netwerk selecteert. Typ het wachtwoord en klik op Ga door.
 7. Het Apple ID-scherm verschijnt. Dit wordt gebruikt om materiaal in de iTunes Store aan te schaffen. U kunt de Mac ID of de MobileMe ID hier ook gebruiken. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door.
 8. Wanneer u geen Apple ID of MobileMe-account hebt, klikt u op Ga door om naar het volgende scherm te gaan.
 9. Het scherm Registratiegegevens verschijnt. U bent niet verplicht dit scherm in te vullen, maar het is nuttig als u dit wel doet. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door en uw productregistratie wordt onmiddellijk verzonden.
 10. Als Mac OS X-servers beschikbaar zijn in uw netwerk, wordt u gevraagd of u wilt inloggen. Als u dit niet wilt, klikt u op Ga door.
 11. Het scherm Account aanmaken verschijnt. Dit wordt gebruikt om een gebruikersaccount te maken met de inlog-ID en het wachtwoord voor uw computer. U dient dit wachtwoord te onthouden. Het wachtwoord wordt gevraagd wanneer u nieuwe software installeert of andere beheerderstaken op uw computer uitvoert. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door en uw account wordt onmiddellijk gemaakt.
 12. Er verschijnt een scherm om uw gebruikersafbeelding te kiezen. Neem een foto met de ingebouwde camera of kies een afbeelding uit de Bibliotheek. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door.
 13. Het MobileMe-scherm verschijnt. Selecteer een optie en klik op Ga door.
 14. Er verschijnt een scherm met een dankwoord. Klik op Ga om de Mac OS X-configuratie-assistent te voltooien.
 15. Verwijder de installatiemedia door het symbool ervan naar de prullenmand te slepen.

Deel vier: gebundelde programma's installeren

 1. Als u de gebundelde programma's wilt installeren, zoekt u de installatieschijf met programma's of de Software Reinstall Drive die bij uw computer is meegeleverd.
  Opmerking: u ziet wellicht het symbool Software-update springen in uw Dock. U kunt dit voorlopig uitschakelen of negeren.
 2. Plaats de installatieschijf met programma's in de optische schijfeenheid of sluit de MacBook Air Software Reinstall Drive aan op de USB-poort.
 3. De schijf wordt geactiveerd en een dialoogvenster voor de installatieschijf met programma's verschijnt. Dubbelklik op Install Bundled Software (Installeer gebundelde software) om uw iLife-programma's te installeren. Als u de MacBook Air Software Reinstall Drive gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram om iLife te installeren.
 4. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het pakket wilt uitvoeren. Klik op Ga door.
 5. Het installatiescherm voor Bundled Software Applications (Gebundelde softwareprogramma's) verschijnt. Klik op Ga door.
 6. Er verschijnt een scherm met de softwarelicentie. Klik op Ga door en klik vervolgens op Akkoord om de voorwaarden te accepteren.
 7. Er verschijnt een dialoogvenster om een bestemming te kiezen. Zorg ervoor dat de partitie met de groene pijl de juiste bestemming is en klik vervolgens op Ga door.
 8. Klik op Installeer om alle gebundelde programma's te installeren.
 9. Klik op Pas aan om afzonderlijke programma's te selecteren. Klik op het openvouwdriehoekje naast Bundled Applications (Gebundelde programma's) om afzonderlijke programma's te selecteren en klik vervolgens op Installeer. Als u op Standaardinstallatie klikt in het scherm voor aangepaste installatie, worden alle programma's geïnstalleerd.
 10. Typ het wachtwoord dat u in Deel drie, stap 11, hebt gemaakt om de installatie te starten.
 11. Een dialoogvenster verschijnt om de computer te herstarten. Klik op Ga door met installatie.
 12. Het scherm Installatie is geslaagd verschijnt. Klik op Herstart om het herstelproces te voltooien.

 

Na het uitvoeren van deze procedure dient u uw software bij te werken. In het menu Apple () kiest u Software-update om de updates te vinden die momenteel beschikbaar zijn voor uw computer.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: