Mac OS X v10.6: "Wis en installeer"

Gebruik deze procedure om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de software van uw computer te herstellen met behulp van de meegeleverde installatie-dvd's van Mac OS X v10.6 Snow Leopard.

Belangrijk: als u een MacBook Air hebt, moet u een MacBook Air SuperDrive hebben om deze procedure te kunnen voltooien.

Deze procedure bestaat uit drie delen:

 1. Uw opstartschijf wissen en Snow Leopard installeren met de Mac OS X-installatie-dvd.
 2. De Mac OS X-configuratie-assistent voltooien.
 3. Gebundelde programma's met behulp van de installatieschijf met programma's herstellen.

Belangrijk: bij deze procedure wordt uw harde schijf volledig gewist. Als u Microsoft Windows hebt geïnstalleerd met behulp van Boot Camp of als u meerdere partities hebt, wordt de geselecteerde partitie met deze procedure gewist. U wenst mogelijk eerst een reservekopie van uw Mac OS X-opstartschijf te maken met behulp van Time Machine.
 

Deel één: de schijf wissen en het besturingssysteem installeren

Uw opstartschijf wissen

 1. Plaats de Mac OS X-installatie-dvd in de optische schijfeenheid.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Houd de Option-toets tijdens het opstarten van de computer ingedrukt.
 4. Selecteer de Mac OS X-installatie-dvd en klik op de pijl eronder om op te starten vanaf de installatie-dvd.
 5. Wanneer het scherm "Mac OS X-installatie" verschijnt, klikt u op de knop Hulpprogramma's.
 6. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's.
 7. Selecteer uw opstartschijf uit de lijst links en klik dan op het tabblad Wissen.
 8. Kies Mac OS Uitgebreid (Journaled) in het venstermenu Structuur, typ een naam voor uw schijf en klik dan op Wis.
 9. Kies na het wissen van de schijf Stop Schijfhulpprogramma in het menu Schijfhulpprogramma. U gaat terug naar het scherm "Mac OS X-installatie". Volg de volgende reeks stappen.

Snow Leopard installeren

 1. Klik op Ga door in het scherm "Mac OS X-installatie".
 2. Wanneer de licentieovereenkomst verschijnt, klikt u Akkoord om de voorwaarden te accepteren.
 3. De doelschijf "Macintosh HD" wordt standaard geselecteerd. Wijzig indien gewenst de doelschijf (gebruik de schijf die u hebt gewist in de vorige stappen als het een ander volume is).
 4. Klik op Installeer. Tijdens het installeren van Mac OS X verschijnt onder in het scherm een statusbalk.
 5. In het scherm Extra informatie wordt gemeld dat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Dit scherm meldt u dat de gebundelde programma's nog niet zijn geïnstalleerd. Klik op Ga door.
 6. Het scherm "Installatie is geslaagd" verschijnt. Klik op Herstart.


Deel twee: de Mac OS X-configuratie-assistent voltooien

Wanneer het herstarten is voltooid, wordt een welkomstvideo afgespeeld en verschijnt er vervolgens een scherm waarin u uw land of regio kunt selecteren. 

 1. Selecteer uw land of regio en klik op Ga door.
 2. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Ga door.
 3. Er verschijnt een migratiescherm. Als u uw gegevens vanaf een andere Macintosh wilt migreren, leest u dit artikel. Als u geen gegevens wilt migreren of deze op een later tijdstip wilt migreren, selecteert u "Kopieer mijn gegevens nu niet" en klikt u op Ga door.
 4. Het scherm Draadloze voorzieningen verschijnt indien draadloze voorzieningen beschikbaar zijn binnen het bereik van uw computer. Selecteer uw netwerk en klik dan op Ga door.
 5. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt het wachtwoord gevraagd wanneer u dit netwerk selecteert. Typ het wachtwoord en klik dan op Ga door.
 6. Het Apple ID-scherm verschijnt. De Apple ID wordt gebruikt om inhoud bij de iTunes store te kopen. De .Mac-ID of de MobileMe-ID kunnen hier ook worden gebruikt. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door. 
 7. Als u geen Apple ID, .Mac-account of MobileMe-account hebt, klikt u op Ga door om naar het volgende scherm te gaan.
 8. Het scherm Registratiegegevens verschijnt. U bent niet verplicht dit scherm in te vullen, maar het is nuttig als u dit wel doet. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door en uw productregistratie wordt onmiddellijk verzonden.
 9. Het scherm Account aanmaken verschijnt. Dit wordt gebruikt om een gebruikersaccount voor uw computer te maken. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt. Het wachtwoord wordt gevraagd wanneer u nieuwe software installeert of andere beheerderstaken op uw computer uitvoert. Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door en uw account wordt onmiddellijk gemaakt.
 10. Het scherm Accountafbeelding selecteren verschijnt. Neem een foto met de ingebouwde camera of kies een afbeelding uit de bibliotheek.  Wanneer deze stap is voltooid, klikt u op Ga door.
 11. Het MobileMe-scherm verschijnt. Selecteer een optie en klik op Ga door.
 12. Er verschijnt een scherm met een dankwoord. Klik op Ga om de Mac OS X-configuratie-assistent te voltooien.


Deel drie: gebundelde programma's installeren

 1. Als u de gebundelde programma's wilt installeren, zoekt u de installatieschijf met programma's die bij uw computer is meegeleverd.
  Opmerking: u ziet wellicht het symbool Software-update op en neer springen in uw dock. U kunt dit voorlopig negeren.
 2. Plaats de installatieschijf met programma's in de optische schijfeenheid. 
 3. De schijf wordt geactiveerd en een dialoogvenster voor de installatieschijf met programma's verschijnt. Dubbelklik op Install Bundled Software (Installeer gebundelde software) om uw iLife-programma's te installeren.
 4. Het installatiescherm voor Bundled Software Applications (Gebundelde softwareprogramma's) verschijnt. Klik op Ga door.
 5. Er verschijnt een scherm met de softwarelicentie. Klik achtereenvolgens op Ga door en Akkoord als u de voorwaarden accepteert.
 6. Klik op Installeer om alle gebundelde programma's te installeren.
 7. Klik op Pas aan om afzonderlijke programma's te selecteren. Klik op het openvouwdriehoekje naast Bundled Applications (Gebundelde programma's) om afzonderlijke programma's te selecteren en klik vervolgens op Installeer. Door in het scherm Pas aan op Standaardinstallatie te klikken worden alle programma's geïnstalleerd.
 8. Typ het accountwachtwoord dat u hebt gemaakt in Deel twee, stap 9 om de installatie te starten.
 9. Het scherm Installatie is geslaagd verschijnt. Klik op Sluit.

Het herstelproces is nu voltooid.

U ziet nu het symbool Software-update op en neer springen in uw dock. Klik erop om de nieuwste updates te downloaden en te installeren voor alle zojuist geïnstalleerde software.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)