iMac (flat-panel): een AirPort-kaart installeren of vervangen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een AirPort-kaart installeert in de iMac (flat-panel).

AirPort-kaart voor de iMac (flat-panel)

Installatie-instructies

Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.
Opmerking: raadpleeg voor een document met instructies voor de installatie van onderdelen of een instructiefilm de volgende website: http://www.info.apple.com/installparts/.

Benodigd gereedschap

Voor deze procedure hebt u alleen een kruiskopschroevendraaier nodig.

De computer openen

Attentie: zet de computer altijd uit voordat u deze opent om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen.

1. Maak alle kabels los van de computer, behalve het netsnoer.

2. Ondersteun de arm van het beeldscherm en de systeemvoet en leg de computer neer op een zachte doek (zie afbeelding 1).
Installing AirPort Card. Figure 1

Afbeelding 1

4. Draai de vier schroeven in de systeemvoet van de computer los en verwijder voorzichtig de onderkant van de systeemvoet (zie afbeelding 2).
Installing AirPort Card. Figure 2

Afbeelding 2

Belangrijk
: Om elektrostatische ontlading te voorkomen, dient u uzelf altijd te aarden door metaal aan te raken voordat u onderdelen in de computer aanraakt of installeert.
Om te voorkomen dat er zich statische elektriciteit in uw lichaam opbouwt, kunt u beter niet rondlopen totdat u klaar bent met de installatie en de computer hebt gesloten.

5. Raak een van de metalen onderdelen in de computer aan (zie afbeelding 3).
Installing AirPort Card. Figure 3

Afbeelding 3

Attentie
: Raak de schroeven in de behuizing van de systeemvoet niet aan (zie afbeelding 4).
Als u deze schroeven losdraait, kan de computer oververhit raken en kunnen interne onderdelen worden beschadigd.
Installing AirPort Card. Figure 4

Afbeelding 4

6. Haal de stekker uit het stopcontact.

De AirPort-kaart installeren
Opmerking: als u een defecte AirPort-kaart vervangt, dient u eerst de defecte kaart te verwijderen voordat u een nieuwe kaart installeert.


1. Sluit de AirPort-antenne stevig aan op de AirPort-kaart (zie afbeelding 5).
Installing AirPort Card. Figure 5

Afbeelding 5

2. Plaats de kaart in de AirPort-sleuf (zie afbeelding 6).
Installing AirPort Card. Figure 6

Afbeelding 6

De computer sluiten

1. Plaats de onderkant van de systeemvoet terug en draai de vier schroeven aan (zie afbeelding 7).
Installing AirPort Card. Figure 7

Afbeelding 7

2. Sluit alle kabels weer aan en start de computer opnieuw op.


Attentie: Zet de computer pas aan als alle interne en externe onderdelen zich op de juiste positie bevinden en de computer is gesloten. Werken met een computer die open is of waarvan onderdelen ontbreken, kan schade aan de computer of letsel veroorzaken.
U kunt deze instructies ook downloaden als een pdf-bestand (Portable Document Format) van de volgende webpagina: http://www.info.apple.com/installparts/.

Publicatiedatum: