Mac OS 9: problemen met een printer oplossen

In dit document leest u wat u kunt doen wanneer u een printer hebt waarop u niet kunt afdrukken.  De printer drukt niet af of de computer reageert niet meer wanneer u probeert af te drukken.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

A. Controleer de stroomvoorziening en de bekabeling

  1. Zorg ervoor dat de printer wordt voorzien van stroom en dat de printer is ingeschakeld.

  2. Als er sprake lijkt te zijn van een hardwareprobleem of van een probleem met de stroomvoorziening, koppelt u de printer los van een eventueel aanwezige voeding of verdeeldoos en sluit u de printer rechtstreeks aan op een stopcontact. Verwijder eventuele verlengkabels, splitters, en dergelijke.

  3. Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten. Het is een goed idee om alle kabels los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Ook kunt u de printer het beste rechtstreeks op de computer aansluiten.


B. Controleer de printerstatus op fouten

Ga na of de printerstatus fouten weergeeft. Lees de documentatie die u bij de printer hebt ontvangen. In de documentatie wordt doorgaans uitgelegd hoe u een foutstatus kunt herkennen (bijvoorbeeld via lampjes). Ook kunt u daarin mogelijk lezen hoe u de printer opnieuw kunt instellen.


C. Een testpagina afdrukken

  1. Zorg dat de printer voldoende inkt en papier heeft en dat eventuele papierstoringen zijn verholpen.

  2. Koppel de printer los van de computer en controleer of de printer werkt door een testpagina af te drukken. In de bij de printer geleverde documentatie wordt uitgelegd hoe u dit doet. Als de printer geen testpagina kan afdrukken, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met de apparatuur. In dat geval dient u contact op te nemen met de fabrikant.

  3. Als de testpagina zonder problemen wordt afgedrukt, wordt het probleem vermoedelijk veroorzaakt door de programmatuur. Sluit de printer opnieuw aan op de computer.


D. Problemen met de programmatuur oplossen

1. Ga naar de website van de printerfabrikant en download de meest recente versie van de printerbesturingsbestanden voor Mac OS 9. Installeer de besturingsbestanden opnieuw.

2. Open de Kiezer. Zorg dat het printertype is geselecteerd in de linkerbovenhoek en dat de juiste poort is geselecteerd in het vak rechts.

3. Kies in de Finder het commando 'Print bureaublad' uit het Archief-menu. Als u vanuit de Finder kunt afdrukken maar niet vanuit andere programma's, heeft het probleem vermoedelijk een programmaspecifieke oorzaak.

4. Zorg dat de desbetreffende programma's compatibel zijn met Mac OS 9 en up-to-date zijn. Neem zo nodig contact op met de makers van het programma nadat u hun website hebt bezocht.

5. Kies 'Pagina-instelling' uit het Archief-menu in het programma waaruit u wilt afdrukken. Controleer of de instellingen juist zijn voor uw printer.

6. Annuleer eventueel resterende afdruktaken en zorg dat er geen enkel afdrukbeheerprogramma is geopend. Open de Systeemmap. Zoek de map 'PrintMonitor documenten' op. Als deze map nog een aantal niet-afgeronde afdruktaken bevat, sleept u de bestanden naar de prullenmand en probeert u opnieuw af te drukken. U dient ook niet-afgeronde afdruktaken voor eventuele bureaubladprinters, printspoolers en spoolmappen te verwijderen.

7. Maak om een potentieel extensieconflict te achterhalen een extensieset aan met de set 'Mac OS 9 alles' plus de printerextensies. Raadpleeg artikel 30929: "Mac OS: problemen oplossen met een extensieconflict/functies van 'Extensiebeheer'"

8. Koppel om er zeker van te zijn dat geen enkel ander apparaat storingen veroorzaakt alle randapparaten los. Verwijder PCI-kaarten en andere apparatuur. De enige apparatuur die aangesloten mag blijven zijn de originele muis en het originele toetsenbord van Apple. Probeer deze apparatuurcombinatie met de extensieset die u in de laatste stap hebt aangemaakt.

9. Lees hieronder het gedeelte 'Verwante artikelen' om er zeker van te zijn dat uw probleem niet overeenkomt met een van de symptomen die daar beschreven worden.

10. Als alle andere stappen voor het oplossen van problemen met de programmatuur het probleem niet hebben verholpen, voert u een schone installatie van de systeemprogrammatuur uit en installeert u de printerbesturingsbestanden opnieuw. Raadpleeg artikel 60496:"Mac OS 9: een schone installatie uitvoeren"

Publicatiedatum: