Factoren die invloed kunnen hebben op het schrijven naar of het lezen van optische media

Dit document gaat in op de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid van de computer om te schrijven naar cd's en dvd's en wat van invloed kan zijn bij het lezen van deze schijven op andere computers en andere apparatuur.

Verscheidene zaken kunnen invloed hebben bij het opnemen op schrijfbare media en het lezen hiervan op andere apparaten. Deze factoren zijn van toepassing op zowel cd-r, cd-rw, dvd-r als dvd-rw.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Denk bij het branden aan de volgende factoren

De herkomst van de media

Schijven van andere fabrikanten die overeenkomen met de specificaties van het station zouden moeten werken. Apple heeft deze schijven echter niet fysiek getest. U moet daarom contact opnemen met de fabrikant als de schijven niet volledig compatibel zijn.

Let vooral op met media die hogere brandsnelheden ondersteunen dan door het station wordt ondersteund. Bijvoorbeeld het gebruik van 16x dvd-r-schijven met een station dat alleen kan branden op snelheden van 4x of 8x. Over het algemeen kunt u dergelijke nieuwere schijven die gemaakt zijn voor hogere snelheden wel gebruiken in oudere stations. In sommige gevallen worden deze nieuwe schijven niet altijd herkend en zal er worden gebrand op lagere snelheden dan het maximum van het station, soms wordt het branden op deze schijven voltooid, maar werkt de schijf niet goed of wordt deze helemaal niet herkend. Gebruik bij twijfel schijven van Apple of van andere fabrikanten die speciaal zijn ontworpen voor de specificaties van uw optische station. Schijven van Apple zijn getest en geschikt voor gebruik in door Apple geïnstalleerde optische stations en zijn volledig compatibel.

Het optische station dat wordt gebruikt voor de schijf

Vroegere optische station hebben mogelijk moeite met het lezen van moderne schijven. Vroege dvd-rom-stations lezen bijvoorbeeld geen dvd-r- of dvd-rw-schijven. Sommige lezen alleen dvd-r en geen dvd-rw. Dit geldt ook voor audio-cd-spelers, auto-installaties en dvd-spelers. Of het station compatibel is met bepaalde gebrande schijven is afhankelijk van wanneer het station is gemaakt. SuperDrives hebben mogelijk problemen met het lezen van schijven van bepaalde merken of van nieuwere en snellere schijven van het type dvd-r, dvd+r of dvd-rw, die niet beschikbaar waren toen het station werd geïntroduceerd. Lees de documentatie van het station, of vraag de fabrikant om meer informatie.

Er is mogelijk een firmware-update beschikbaar waarmeer de compatibiliteit wordt verbeterd. Zelfs wanneer schijven compatibel zouden zijn kunnen zich problemen voordoen met sommige merken of wanneer er wordt gebrand op bepaalde snelheden.

De software die wordt gebruikt voor de schijf

Zorg dat de programma's die u gebruikt voor het branden van schijven bijgewerkt is. Zorg dat de geselecteerde opties in het programma, zoals de brandsnelheid, werken met het station en de schijf die u gebruikt. Door de brandsnelheid te variëren, wordt de compatibiliteit van de schijf met afspeelapparatuur mogelijk beïnvloed. Dit kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de opname van een audio-cd of -dvd. Brandprogramma's voeren na het branden vaak een verificatie uit. Daarmee wordt bevestigd dat de uiteindelijke schijf klaar is om te worden afgespeeld. Selecteer een lagere brandsnelheid als de verificatie mislukt.

De aansluiting van uw optische station

Als de brander is aangesloten op een USB-poort kunt u mogelijk niet branden op de maximale snelheid van het station. Als u probeert op een te hoge snelheid te branden, kan het branden mislukken omdat er te weinig bandbreedte beschikbaar is op de poort.

Als u een SCSI-brander hebt, moet u zorgen dat de SCSI-kabels juist geconfigureerd zijn en dat de SCSI-ketting correct wordt beëindigd. Bij onjuiste beëindiging kunnen er problemen ontstaan. Zorg ook dat u goed afgeschermde kabels gebruikt om de brander mee op de computer aan te sluiten.

Houd rekening met de volgende factoren bij het gebruik van gebrande schijven

De herkomst van de media

Als u schijven kunt branden in een bepaald station, zou dat station over het algemeen dezelfde schijven ook probleemloos moeten kunnen afspelen.

Opmerking: optische stations van Apple werken met standaardschijven van 650 MB, maar niet alle stations werken met schijven van 700 MB (80 of 90 minuten).

Het optische station dat wordt gebruikt voor het lezen van de schijf

Vroegere optische station hebben mogelijk moeite met het lezen van moderne schijven. Vroege dvd-rom-stations lezen bijvoorbeeld geen dvd-r- of dvd-rw-schijven. Sommige lezen alleen dvd-r en geen dvd-rw. Dit geldt ook voor audio-cd-spelers, auto-installaties en dvd-spelers. Of het station compatibel is met bepaalde gebrande schijven is afhankelijk van wanneer het station is gemaakt. Lees de documentatie van het station, of vraag de fabrikant om meer informatie. Er is mogelijk een firmware-update beschikbaar waarmeer de compatibiliteit wordt verbeterd. Zelfs wanneer schijven compatibel zouden zijn kunnen zich problemen voordoen met sommige merken of wanneer er wordt gebrand op bepaalde snelheden.

De software die wordt gebruikt voor het lezen van de schijf

Het kan zijn dat software voor het kopiëren van gegevens niet altijd video of audio naar schijven kan kopiëren. Zorg dat u de recentste versie van het programma gebruikt en dat u er de gewenste inhoud mee kunt kopiëren.

Schijven worden het beste gelezen wanneer u de nieuwste versie van Mac OS gebruikt. Zorg ook dat de schijf in een indeling wordt gebrand die kan worden gebruikt door het besturingssysteem dat wordt gebruikt om de schijf te lezen. Een cd die wordt gebrand in de indeling Mac OS Uitgebreid (HFS+), werkt mogelijk niet op een computer met Microsoft Windows.

Als de indeling van een schijf meestal niet wordt herkend door het besturingssysteem van de computer, moet u mogelijk software installeren waarmee de computer deze wel kan herkennen.

Aanvullende informatie

"Mac OS: Het mechanisme en de firmware-versie van een cd- of dvd-station bepalen"

"Cd-rw-firmware-update voor Power Macintosh G4: Informatie en downloaden"

"SuperDrive: belangrijke informatie over het gebruik van snelle media"

Belangrijk: informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen ter informatie en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de verkoper voor verdere informatie.

Publicatiedatum: